Migracja danych z SolidWorks do Solid Edge

Solid Edge posiada szereg narzędzi dedykowanych do migracji danych stworzonych w innych systemach CAD, m.in. SolidWorks czy Inventor. Dzięki temu możliwe jest szybkie i masowe przenoszenie już istniejących projektów, np. migracja danych z SolidWorks do Solid Edge. Po dokonanej migracji projekty są w pełni edytowalne, w związku z czym uzyskiwana jest spora oszczędność czasu, gdyż nie trzeba tworzyć ich od podstaw w nowym oprogramowaniu CAD.

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowany sposób migracji plików 3D i 2D, stworzonych w SolidWorks, do Solid Edge oraz możliwość ich edycji.

Etapy migracji

Po uruchomieniu kreatora migracji danych SolidWorks należy zdefiniować lokalizację folderu z plikami SW oraz folderu docelowego SE. Jest również możliwość zdefiniowania szablonów, jakie mają być użyte dla migrowanych plików części, złożeń i rysunków. Następnie określane są dane, które mają zostać poddane migracji (rys. 1).

solid edge migracja z solid works

Rys. 1 Kroki kreatora migracji danych SolidWorks

Na poniższych ilustracjach pokazano model SolidWorks uruchomiony w przeglądarce eDrawings (rys. 2) oraz ten sam projekt po migracji w Solid Edge (rys. 3).

migracja z solid works do solid edge

Rys. 2 Podgląd projektu SolidWorks w eDrawings

solid edge import plików

Rys. 3 Zmigrowany projekt SolidWorks do Solid Edge

Otwierając wybrane podzłożenie można zauważyć, że zostały przeniesione relacje, jakie zostały stworzone w SolidWorks. Dzięki asystentowi relacji istnieje możliwość ich podglądu oraz szybkiej edycji wybranych zależności geometrycznych (rys. 4).

solid edge edycja modeli importowanych

Rys. 4 Edycja wybranej relacji w zmigrowanym modelu

Możliwa jest również edycja plików części z zastosowaniem Technologii Synchronicznej, dzięki której użytkownik w szybki i łatwy sposób może dokonać wybranej zmiany konstrukcyjnej (rys. 5). Warto wspomnieć, że oprócz samej geometrii przenoszona jest również informacja o materiale i jego właściwościach fizycznych.

migracja solid works solid edge

Rys. 5 Edycja zaimportowanej geometrii z użyciem Technologii Synchronicznej

Oczywiście rysunki pozostają w pełni asocjatywne z modelem 3D i dlatego po zmianie wprowadzonej w geometrii aktualizowane jest również 2D (rys. 6).

solid edge edycja plików

Rys. 6 Aktualizacja 2D po wprowadzonej zmianie w 3D

W przypadku, gdy złożenie w SolidWorks zostało stworzone jako tzw. rodzina złożeń, również jego definicja (warianty) zostaną przeniesione do Solid Edge (rys. 7).

solid edge migracja

Rys. 7 Zmiana wariantu rodziny złożeń w zaimportowanym modelu

Podsumowując, dzięki kreatorowi migracji SolidWorks, stworzone w nim projekty mogą być bardzo szybko importowane do Solid Edge. Przekłada się to z pewnością na szybkie i łagodniejsze przejście na nowy system CAD, co ściśle wiąże się z zachowaniem ciągłości pracy biura konstrukcyjnego.

Opracował: Maciej Warneński

Jeśli jesteś zainteresowany programem Solid Edge, np. migracją danych z innych systemów, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: