Nowe rozwiązania Solid Edge ST9 w narzędziach Technologii Synchronicznej

Wprowadzenie Technologii Synchronicznej stało się punktem zwrotnym w technologii projektowania 3D. Solid Edge ST9 wprowadza kolejne, nowatorskie rozwiązania w tym zakresie. W kolejnej części cyklu opisu nowości ST9 przedstawiamy najistotniejsze z nich.

Nowości w modelowaniu hybrydowym

Modelowanie hybrydowe, które łączy siłę Technologii Synchronicznej oraz trybu sekwencyjnego (modelowania z historią operacji), jest bardzo ważną strategią podczas projektowania złożonych elementów. Dzięki nowej funkcjonalności wyświetlania, podczas edycji synchronicznej widok elementów sekwencyjnych przełączany jest w tryb wyszarzenia, i pozwala na ciągły podgląd całego modelu hybrydowego. Dodatkowo, wprowadzono opcje automatycznego przeliczania elementów sekwencyjnych każdorazowo po zakończeniu modyfikacji elementów synchronicznych, co sprawia, że kształt geometrii modelu hybrydowego jest zawsze aktualny. Poniższy rysunek przedstawia reprezentacje widoków modelu hybrydowego w poprzedniej oraz aktualniej wersji https://gmsystem.pl/solid-edge/.

Wyświetlanie elementów sekwencyjnych modelu hybrydowego w środowisku synchronicznym.
Rys. 1. Wyświetlanie elementów sekwencyjnych modelu hybrydowego w środowisku synchronicznym.

Rozbudowane funkcjonalności operacji dla modelowania wieloobiektowego

W https://gmsystem.pl/solid-edge/ ST9 wprowadzono wsparcie dla trybu modelowania wieloobiektowego, poprzez dodanie opcji umożliwiających wykonanie modyfikacji na wielu obiektach bryłowych w zaledwie jednej operacji. Ponadto, tworząc odbicia lustrzane takich operacji, zapamiętywane są obiekty docelowe, które uprzednio wskazano. To znacznie ułatwia tworzenie powiązań i zmniejsza liczbę wymaganych operacji w modelu. Wprowadzone nowości w zakresie modelowania wieloobiektowego sprawiają, że tworzenie skomplikowanych części jest teraz intuicyjne oraz pozwala na znaczne oszczędności czasu projektowania.

Jednoczesna modyfikacja wielu brył w jednej operacji
Rys. 2. Jednoczesna modyfikacja wielu brył w jednej operacji.

Nowe polecenie w Szkicu 3D – Punkt 3D

Punkt 3D to kolejne nowe udoskonalenie w ST9. Jego wykorzystanie przyczynia się do skrócenia wielu prac projektowych, na przykład dzięki szybkiemu definiowaniu krzywej tworzonej na podstawie punktów 3D dla operacji wyciągnięcia po krzywej. W poleceniu zaimplementowano wiele możliwości definiowania punku m.in. poprzez: kliknięcie w dowolnym miejscu przestrzeni 3D, kliknięcie w wybrany punkt odniesienia, podanie wartości przesunięcia wzdłuż osi XYZ względem jednego z układów współrzędnych czy też poprzez zdefiniowanie dwóch współrzędnych na zablokowanej płaszczyźnie odniesienia.

Różne warianty zastosowania Punktu 3D
Rys. 3. Różne warianty zastosowania Punktu 3D

Projektowanie w kontekście złożenia

Następnym rozszerzeniem jest rozbudowanie funkcjonalności polecenia Pogrubienie. Teraz możliwe jest tworzenie części poprzez dodawanie grubości do lic wskazanych bezpośrednio z innych części modelu bez konieczności tworzenia kopi Inter-Part.  Ponadto na pasku polecenia dodano opcje traktowania pętli zewnętrznych, które pozwalają na szybkie zaznaczanie odpowiednich regionów.

Tworzenie nowych elementów bryłowych za pomocą polecenia pogrubienie
Rys. 4. Tworzenie nowych elementów bryłowych za pomocą polecenia pogrubienie

Wyciągnięcie bryły po krzywej

Nowe polecenie wyciągnięcia bryły po krzywej umożliwia wykonywanie przeciągnięć oraz wycięć po ścieżce kształtem narzędzia. Zastosowanie tej funkcji pomoże w tworzeniu wycięć wokół obiektów cylindrycznych, a także znajdzie zastosowanie m.in. przy tworzeniu wałków krzywkowych oraz przy symulowaniu obróbki mechanicznej np. frezem walcowo-czołowym. To znakomite narzędzie wprowadza nowe możliwości kompleksowego modelowania 3D.

Przykładowe zastosowania polecenia wyciecie bryły po krzywej
Rys. 5. Przykładowe zastosowania polecenia wyciecie bryły po krzywej
Przykładowe zastosowania polecenia wycięcie bryły po krzywej
Rys. 6. Przykładowe zastosowania polecenia wycięcie bryły po krzywej

Część blaszana – ostrzeżenie o wystąpieniu kolizji w rozwinięciu

Solid Edge automatycznie wykrywa nakładające się na siebie fragmenty części podczas wykonywanie jej rozwinięcia. Kiedy kolizja zostaje wykryta, pojawia się nowe okno z ostrzeżeniem o zajściu kolizji. Zapewnia to wyeliminowanie problemów z wytworzeniem arkusza blachy na etapie projektowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas oraz niweluje ewentualne straty kosztownych materiałów.

Dodatkowo, dla lepszego zobrazowania kolizji, można podświetlić za pomocą narzędzi do kontroli geometrii i dokładnie zlokalizować lica pomiędzy którymi zachodzi konflikt. Poza tym, do chwili usunięcia kolizji z modelu na karcie PathFinder wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie.

Solid Edge ST9

Podsumowując, wyżej opisane nowe funkcjonalności Technologii Synchronicznej poczynając od modelowania hybrydowego, rozszerzeń dotyczących modelowania wieloobiektowego, Punktów 3D, poprzez projektowanie w kontekście złożenia, wyciągnięcia bryły po krzywej i skończywszy na wykrywaniu kolizji rozwinięcia części blaszanej sprawiają, że projektowanie w Solid Edge ST9 ułatwi tworzenie jeszcze lepszych, bardziej funkcjonalnych, niezawodnych i przyjaznych środowisku produktów.

opracował
Tomasz Chłopek
tomasz.chlopek@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: