Oprogramowanie Star CCM+, Star CD oraz Heeds w ofercie GM System

W ostatnim czasie do bogatej oferty oprogramowania inżynierskiego firmy Siemens PLM Software dołączyły trzy nowe produkty:

STAR CCM+

Oprogramowanie STAR CCM Plus

Star CCM+ – software oparty o kod dynamiki płynów (CFD) który zapewnia zestaw modeli fizycznych dla przemysłowego narzędzia do komputerowej inżynierii (CAE). Posiada zintegrowany interfejs użytkownika, który obsługuje geometrię, siatkę, warunki brzegowe, modele fizyki i wyniki symulacji. Zaimplementowane kody posiadają:

  • szeroką gamę zatwierdzonych modeli do symulacji dyscyplin i fizyki, w tym CFD, obliczeniowej mechaniki stałej (CSM), elektromagnetyki, wymiany ciepła, przepływu wielofazowego, dynamiki cząstek, przepływu reakcji, elektrochemii, aeroakustyki i reologii,
  • symulacje sztywnych i elastycznych ruchów ciała za pomocą technik obejmujących morfing siatki, siatkę o szerokości oczek i sześć stopni swobody (6DOF).
  • możliwość łączenia i rozliczania interakcji pomiędzy różnymi modelami fizyki i ruchu w jednej symulacji w celu objęcia konkretnego zastosowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę oprogramowania.

Star CD

Oprogramowanie STAR CD

 

STAR CD – software stworzony do analizy CFD procesów spalania zachodzących w cylindrze silnika tłokowego. Pozwala on spełnić wymagania dotyczące zwiększenia dokładności, elastyczności, prędkości obrotowej obliczeń silnika spalinowego umożliwiając ścisłą integrację analizy z programami jego rozwoju. Umożliwia symulację niezwykle złożonych procesów obejmujących turbulencje, przenoszenie ciepła, 2 fazy: parowanie i mieszanie, dynamikę uderzeniową ścianki rozpryskowej i oddziaływania lms, chemii i turbulencji z chemią, promieniowanie itp.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę oprogramowania.

HEEDS

Oprogramowanie Heeds

HEEDS – software pomagający odblokować pełną moc narzędzi inżynierii komputerowej (CAE), dzięki czemu można wyjść poza rozwiązywanie problemów i weryfikację projektów oraz korzystać z symulacji, aby stymulować innowacyjność i wydajność. Korzystanie z HEEDS pomaga firmom w dostosowaniu zasobów do wartości symulacji poprzez zapewnienie czterech mechanizmów umożliwiających usprawnienie rozwoju produktów wirtualnych, w tym: automatyzacja procesów; rozproszone wykonanie; wydajne wyszukiwanie; oraz wgląd i odkrycia.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę oprogramowania.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: