Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego: spotkanie, Gdańsk 25 czerwca 2018

Kilka dni temu, 25 czerwca, w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdański, odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu: Optymalizacja, walidacja, obliczenia w systemach CAE – nowoczesna i przyjazna inżynieria dla przemysłu morskiego. Naszymi partnerami w organizacji tego przedsięwzięcia byli: Centrum Techniki Okrętowej S.A., Politechnika Gdańska, Siemens Industry Software Sp. z o.o. oraz Grupa ODiTK.

Tematy spotkania

Spotkanie przybliżyło gościom, reprezentującym nowoczesne firmy z branży morskiej innowacyjne oprogramowania do przeprowadzania obliczeń, analiz i symulacji (CAE). Gości powitał Ryszard Ostrowski z firmy Siemens, będącej producentem omawianych systemów CAE. Następnie dr inż. Cezary Żrodowski z Politechniki Gdańskiej przedstawił rolę różnych systemów optymalizujących procesy inżynierskie w kolejnych etapach projektowania i walidacji statków.

 

Zdjęcie 1. Ryszard Ostrowski otwiera spotkanie ogólną prezentacją systemów CAE firmy Siemens.

 

Zdjęcie 2: Dr inż. Cezary Żrodowski przedstawia systemy optymalizujące procesy inżynierskie w kolejnych etapach projektowania i walidacji statków.

 

Łukasz Piasecki (GM System) przybliżył natomiast zastosowanie programu Simcenter Amesim w przemyśle morskim. Narzędzie to służy do modelowania obiektowego i analizy różnych systemów we wczesnej fazie projektowania. Marek Rudy (GM System) omówił  zastosowanie środowiska Simcenter 3D w przemyśle morskim, a mianowicie przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych struktur wykonanych z materiałów kompozytowych. Kolejnym przedstawionym programem był Femap. Michał Sroka (GM System) przybliżył jego zastosowanie jako narzędzie pre i post w branży okrętowej.

Zdjęcie 3: Michał Sroka prezentuje zastosowania systemu Femap w branży morskiej.

 

Z kolei zastosowanie programu STAR-CCM+ do analizy i optymalizacji statków pod względem hydrodynamiki omówił Marek Kraskowski (Centrum Techniki Okrętowej S.A.). Na zakończenie Michał Hałas (Grupa ODiTK) zapoznał gości z metodologią TRIZ, za pomocą której są tworzone i wdrażane w firmach innowacyjne rozwiązania.

Zdjęcie 4: Dobry humor i skupienie nie opuszczają uczestników spotkania.

 

Programy CAE w ofercie GM System

Narzędzia CAE należą do tych rozwiązań, które są coraz częściej wdrażane i stosowane w polskich firmach. Obecnie oprogramowanie CAD 3D stanowi już normę w wyposażeniu działów konstrukcji. Nadchodzi czas, aby tworzone projekty poddawać walidacji, symulacjom i obliczeniom wytrzymałościowym. Dlatego GM System staje się wiodącym partnerem firmy Siemens w zakresie wdrożeń programów CAE. Będą one tematem wystąpienia Prezesa Zarządu GM System, Grzegorza Kazimierczaka, podczas konferencji Technology and Innovation Days. Konferencja odbędzie się Łodzi, w dniach 5-6 września – zobacz agendę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań CAE w naszej ofercie (Femap, Simcenter 3D, STAR CCM+, Solid Edge Flow Simulation, Simcenter Amesim) – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: