solid edge moduł blachy

Solid Edge jest wyposażony w rozbudowane środowisko umożliwiające projektowanie zaawansowanych elementów blaszanych. Jego bogaty zasób narzędzi pozwala na tworzenie zarówno typowych, jaki i bardziej skomplikowanych elementów giętych oraz tłoczonych. Opcje dedykowane dla blach mogą być uzupełniane narzędziami do modelowania powierzchniowego, dzięki czemu istnieje możliwość tworzenia bardzo zaawansowanych detali. Poniżej zostanie zaprezentowany przykład wykorzystania ww. funkcjonalności na przykładzie modelu kolana z blachy.

Etapy pracy

W pierwszym kroku został narysowany profil 2D, na bazie którego powstało zagięcie profilowe (rys. 1).

solid edge części blaszane

Rys. 1 Zagięcie profilowe wykonane z profilu 2D

Celem uzyskania bazy pierwszego fragmentu kolana zdefiniowano szkic o odpowiednich wymiarach do wykonania wycięcia normalnego (rys. 2).

modelowanie blach solid edge

Rys. 2 Szkic do wykonania wycięcia normalnego.

W następnym etapie wykorzystano narzędzia do modelowania powierzchniowego (w tym przypadku Powierzchnia z krawędzi), aby wykonać pierwszą część kołnierza, pokazaną  w kolorze żółtym (rys. 3).

solid edge części blaszane

Rys. 3 Fragment kołnierza wykonany powierzchnią z krawędzi.

Chcąc dopasować w odpowiedni sposób drugą część kołnierza do kolejnego fragmentu kolana, zastała wstawiona jego wizualizacja powierzchniowa w kolorze białym (rys. 4). Dzięki temu w precyzyjny sposób możliwe było wykonanie  pozostałej geometrii kołnierza (rys. 5).

modelowanie elementów blaszanych

Rys. 4 Wizualizacja powierzchniowa kolejnego fragmentu kołnierza

solid edge blachy

Rys. 5 Pozostałą geometria kołnierza

W kolejnych krokach stworzono całościowy model powierzchniowy wraz ze zdefiniowaniem odpowiednich zaokrągleń (rys. 6).

cad 3d elementy blaszane

Rys. 6 Całościowy model powierzchniowy wraz z zaokrągleniami

Następnie został wykonany rozkrój modelu powierzchniowego (rys. 7) oraz jego pogrubienie, wraz z modelem nie rozwiniętym (rys. 8).

solid edge modelowanie blach

Rys. 7 Rozkrój  modelu powierzchniowego

solid edge modelowanie części

Rys. 8 Pogrubienie rozkroju oraz modelu nierozwiniętego

W końcowym etapie zostało stworzone złożenie składające się z dwóch fragmentów kolana, tworząc końcową fazę modelu (rys. 9).

solid edge moduł blachy

Rys. 9 Kolano z blachy składające się z dwóch elementów

Niniejszy przykład obrazuje szereg narzędzi, jakie można wykorzystać podczas tworzenia bardziej złożonych części blaszanych. Należy jednocześnie pamiętać, że został tu wykorzystany jedynie skrawek funkcjonalności jakie oferuje Solid Edge do projektowania tego typu elementów.

Opracował: Maciej Warneński