Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów

Od wersji https://gmsystem.pl/solid-edge/ użytkownicy mają do dyspozycji zupełnie nowe narzędzie, służące do tworzenia różnorodnych instrukcji technicznych oraz katalogów. Zintegrowane narzędzia pozwalają zarówno na pracę z geometrią 3D, jak również na tworzenie i formatowanie całych stron katalogowych.

W skład Solid Edge Technical Publications (bo o tym rozwiązaniu mowa), wchodzą dwa moduły:

Solid Edge Illustrations – zawiera szereg narzędzi do pracy z geometrią 3D, takich jak: tworzenie konfiguracji wyświetlania, rozstrzeleń, list części, jak również definiowanie stylu wyświetlania modelu, tła, koloru podświetlania, linii rozstrzelenia i wiele więcej. Umożliwia to publikację finalnej reprezentacji geometrii do postaci plików PDF 3D/2D, stron internetowych HTML5, filmów, a także obrazów (rastrowych i wektorowych).

 

Solid Edge Illustrations

 

Solid Edge 3D Publishing – zawiera wszystkie ww. funkcjonalności i dodatkowo pozwala na projektowanie całych stron katalogowych tj.: tworzenie pól tekstowych, tabel, interaktywnych przycisków, dodawanie obrazów, etc. Tak powstałe profesjonalne instrukcje techniczne i katalogowe można tworzyć w formie właściwej dla późniejszego wydruku ‘na papierze’, a także publikować w plikach PDF 3D/2D oraz w formie strony internetowej HTML5.

 

Solid Edge 3D Publishing

 

Podczas importu projektu stworzonego w Solid Edge – który jest pierwszym etapem tworzenia omawianych instrukcji i katalogów – oprócz właściwej geometrii eksportowane są także informacje dodatkowe. Należą do nich metadane (m.in. właściwości pliku, właściwości materiałowe i fizyczne, a także dane natury technologicznej), wszystkie konfiguracje wyświetlania (w tym również tzw. ‘rozstrzelenia’), a także wymiary i adnotacje PMI.

Od użytkownika tworzącego omawiane zbiory ilustracji oraz katalogi nie wymaga się znaczącego doświadczenia CAD-owskiego, gdyż interfejs oraz znajdujące się w nim narzędzia są bardzo intuicyjne. Wystarczy wczytać geometrię 3D stworzoną przez projektanta, a następnie już z poziomu SE Technical Publications można definiować sposoby wyświetlania modelu, tworzyć widoki rozstrzelone (bez konieczności wykonywania ich w Solid Edge) oraz konfigurować listy części (wykorzystując zaimportowane metadane).

Dzięki możliwości aktualizacji informacji pochodzących z poziomu systemu CAD, wszelkie zmiany projektowe są przenoszone na już stworzoną instrukcję, co – w wyniku jej aktualizacji – niweluje konieczność tworzenia jej od nowa.

Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów
Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów

 

Solid Edge Technical Publications – narzędzie do tworzenia instrukcji technicznych oraz katalogów

Ciekawe zagadnienia dotyczące utworzenia ww. interaktywnych instrukcji pokazano na poniższym filmie:

Solid Edge Technical Publications jest zintegrowanym 
i zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia ilustracji technicznych oraz kompletnych stron katalogowych. Użytkownik jest w stanie wykonać wszystkie wymagane czynności z poziomu jednego oprogramowania, co wpływa na zauważalne usprawnienie procesu komunikacji inżynierskiej.

opracował
Maciej Warneński

maciej.warnenski@gmsystem.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami marketing@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: