Wybrane nowości Femap 11.4

Jak co roku, firma Siemens wypuszczając nową wersję oprogramowanie Femap, dostarcza nam mnóstwa nowych funkcjonalności, które powstają w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. W ten sposób świetne narzędzia, które bez najmniejszego problemu potrafią dokonać analiz najbardziej skomplikowanych zagadnień stają się jeszcze bardziej intuicyjne i pomocne. Poniżej przedstawię kilka wybranych nowości w Femap 11.4

Wybrane nowości systemu Femap 11.4

 

Show Entities / Autoscale – automatyczna skala widoku do wybranych elementów

Pracując z dużymi modelami często chcemy, żeby praca z zaznaczonymi elementami była bardziej efektywna. W tym celu została dodana opcja Autoscale, która ma za zadanie automatycznie powiększyć obszar z wybranymi elementami. Ułatwia to pracę z dużymi modelami. Opcja jest dostępna w różnych narzędziach Femap tj. Model Info, Data Table i Connection Editor.

Show Entities / Autoscale – automatyczna skala widoku do wybranych elementów.
Rys 1. Show Entities / Autoscale – automatyczna skala widoku do wybranych elementów.

 

Draw Erase – wyświetlanie zaznaczonych elementów

Rozszerzenie świetnie przyjętego nowego narzędzia do szybkiego wyświetlania wybranych fragmentów modelu w celu łatwiejszej pracy, zwłaszcza w dużych projektach. Nowe narzędzia pozwalają dodatkowo szczegółowo wyświetlić elementy z wcześniej zawężonego widoku.

Draw Erase – wyświetlanie zaznaczonych elementów
Rys 2. Draw Erase – wyświetlanie zaznaczonych elementów.

 

Geometry Break at All Intersections – automatyczny podział przecinających się krawędzi

Zwiększa funkcjonalności w przypadku pracy z krzywymi. W poprzednich wersjach Femap Siemens wprowadził narzędzia ułatwiające pracę z bryłami oraz powierzchniami. Natomiast użytkownicy, który dużo modelują w oparciu o modelowanie belkowe, zgłaszali potrzebę takich narzędzi podczas pracy z krzywymi. Nie mogło być inaczej i Siemens wprowadził takie funkcjonalności w Femap 11.4. Dzięki nowym narzędziom użytkownik może szybko i automatycznie podzielić krawędzie w miejscach ich przecięć, co ułatwia późniejsze zdefiniowanie spójnej siatki.

Geometry Break at All Intersections – automatyczny podział przecinających się krawędzi
Rys 3. Geometry Break at All Intersections – automatyczny podział przecinających się krawędzi.

 

Meshing Toolbox: auto update of rigid elements – automatyczna aktualizacja elementów sztywnych

Każdy, kto raz spróbował pracy z Meching Toolbox, nie wyobraża sobie pracy bez tego doskonałego narzędzia do sterowania siatką. W Meshing Toolbox, możemy utworzyć regularną siatkę poprzez odpowiednie modyfikowanie geometrii. Siatka powiązana z geometrią, na podstawie modyfikacji danych geometrycznych, dostosowuje się zgodnie z nadanymi parametrami. Ponieważ modyfikacje odbywały się na siatce powiązanej z elementami geometrycznymi, powstawał problem przy aktualizacji elementów nie związanych w całości z geometrią. Np. elementy sztywne, do których były zadane elementy masowe lub inne warunki brzegowe, nie aktualizowały się wraz ze zmianą siatki. Obecnie w Femap 11.4 niezależnie od tego, czy modyfikujemy rozmiar otworów, czy zmieniamy typ siatki wokół krawędzi/powierzchni, to elementy sztywne RBE2, RBE3 aktualizują się zgodnie z wprowadzanymi zmianami. W ten sposób użytkownik może w pełni korzystać z narzędzi Meshing Toolbox bez potrzeby ponownego tworzenia elementów sztywnych.

Meshing Toolbox: auto update of rigid elements – automatyczna aktualizacja elementów sztywnych
Rys 4. Meshing Toolbox: auto update of rigid elements – automatyczna aktualizacja elementów sztywnych.

 

Saved Vectors and Planes – zapis parametrów wektorów i płaszczyzn

W celu przyśpieszenia pracy, Femap 11.4 oferuje możliwość zapisania ustawień odnośnie danych płaszczyzn oraz wektorów. W menadżerze płaszczyzn / wektorów możemy ustawienia zapisać, odpowiednio nazwać i skorzystać z zapisanych ustawień w trakcie przygotowywania modelu. Użytkownik nie musi pamiętać ustawień wektorów czy płaszczyzn, tylko skorzystać z zapisanych ustawień.

Saved Vectors and Planes – zapis parametrów wektorów i płaszczyzn
Rys 5. Saved Vectors and Planes – zapis parametrów wektorów i płaszczyzn.

 

Function/Table Editor – nowe narzędzie do tworzenia funkcji i tabel

Całkowicie nowe narzędzie do tworzenia i edycji funkcji oraz tabel. Dzięki  nowemu narzędziu dużo łatwiej przygotować funkcje czasu, temperatury, naprężenie/odkształcenie, termiczne/przepływowe, dynamiczne oraz inne. Nowe narzędzia umożliwiają tworzenie funkcji stałych, liniowych, przyrostowych, skalowanie wg spółczynnika, kopiowanie/wklejanie pomiędzy komórkami.

Function/Table Editor – nowe narzędzie do tworzenia funkcji i tabel
Rys 6. Function/Table Editor – nowe narzędzie do tworzenia funkcji i tabel.

 

Data Mapping – mapowanie danych w Femap

Nowy algorytm wysokiej wydajności do mapowania danych z zewnętrznych wyników oraz danych z modelu np. obciążenia. Nowy algorytm jest 1000 razy szybszy od poprzedniego. W testach mapowania ze źródłowego modelu zwierającego 1 000 000 elementów z węzłami, w Femap 11.4 zajęło mniej niż minutę, podczas gdy w Femap 11.3 trwało to ponad 5 godzin!

Data Mapping – mapowanie danych w Femap 11.4
Rys 7. Data Mapping – mapowanie danych.

 

Charting – nowe narzędzie do kreślenia wykresów

Narzędzie do tworzenia wykresów zostało przeprojektowane, aby tworzenie wykresów było jeszcze bardziej intuicyjne. Dzięki uporządkowaniu narzędzi i pogrupowaniu ich w listy rozwijalne bałagan związany z szukanym poszczególnych opcji został zmniejszony, a użytkownik widzi najbardziej istotne informacje. Dodano możliwości kreślenia złożonych danych m.in składających się z podwójnych wykresów.

Charting – nowe narzędzie do kreślenia wykresów
Rys 8. Charting – nowe narzędzie do kreślenia wykresów.

 

Solid Centerline Finder – zamiana modelu bryłowego na belkowy

Nowa funkcjonalność dostępna tylko w API. Pozwala na uzyskanie na podstawie modelu bryłowego wygenerować osie (linie oraz łuki) wraz z przypisanymi właściwościami przekroju oraz materiałem. Właściwości przypisane do każdej krzywej uwzględniają punkt odniesienia oraz orientacje przekroju dzięki czemu uzyskujemy od razu model belkowy.

Solid Centerline Finder – zamiana modelu bryłowego na belkowy
Rys 9. Solid Centerline Finder – zamiana modelu bryłowego na belkowy.

 

Solid Centerline Finder – zamiana modelu bryłowego na belkowy
Rys 10. Solid Centerline Finder – zamiana modelu bryłowego na belkowy.

 

Na koniec zostawiłem niespodziankę: ponieważ funkcja Solid Centerline Finder jest dostępna w API i można ją wykorzystać przy tworzeniu własnych instrukcji oraz makr, GM System przygotował makro, które zawiera kompletne narzędzie do generowania właściwości belkowych na podstawie modelu bryłowego. W celu otrzymania makra prosimy o kontakt.

Opracował
Michał Sroka
michal.sroka@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: