Analizy nieliniowe w Simcenter 3D

Analizy nieliniowe pozwalają na przeprowadzenie symulacji części lub zespołów uwzględniając rzeczywiste warunki pracy z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych, geometrycznych, z kontaktem nieliniowym oraz dużych odkształceń.

Symulacje wieloetapowe

Struktura solwerów Multistep SOL 401/402 zapewnia potężne i elastyczne możliwości przeprowadzania analiz. Symulacje wieloetapowe są ważne w analizach nieliniowych, ponieważ w przeciwieństwie do symulacji liniowych sekwencja obciążeń wpływa na wyniki. Dzięki możliwości definiowania wieloetapowej sekwencji obliczeń użytkownicy mogą przechodzić przez różne typy rozwiązań w jednej analizie. Na przykład można zastosować obciążenia wstępne śrub z definicjami styków w pierwszym kroku, następnie zestaw obciążeń użytkowych w następnym kroku, a na koniec przeprowadzić analizę modalną z uwzględnieniem odkształconego modelu pod obciążeniem w kolejnym kroku. Dozwolona jest dowolna liczba i rodzaje kroków. Daje to użytkownikom możliwość symulacji sekwencji montażowych lub częstotliwości modalnej z obciążeniem i kontaktami oraz zastosowania wstępnego obciążenia przed uruchomieniem analizy dynamicznej.

 

Praca mieszka skrzyni biegów

Istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy muszą wyjść poza metody rozwiązań liniowych i zdani są na rozwiązania nieliniowe. Na przykład nieliniowość geometryczna wymusza analizę nieliniową, gdy właściwości sztywności lub obciążenia zmieniają się w znaczny sposób w wyniku deformacji. Analiza wyboczenia chwilowego jest przykładem, w którym ważne są efekty nieliniowości geometrycznej. Nieliniowość materiałowa powinna być modelowana, gdy właściwości materiału nie mogą być uznane za liniowe dla rozważanych warunków obciążenia. Przykładowe zastosowania dotyczą analizy materiałów hiper-elastycznych (gumowych) lub metali, które wykazują właściwości plastyczne, ponieważ są poddawane naprężeniom przekraczającym granice plastyczności. Zaawansowane możliwości kontaktu pozwalają symulować kontakt z powierzchnią za pomocą elementów powłokowych lub bryłowych. Wiele symulacji mechanicznych uwzględnia kontakt części pod obciążeniem. Dzięki zaawansowanym możliwościom kontaktu powierzchniowego solwer 401/402 określa zakres kontaktu powierzchniowego i przenoszenia obciążenia na powierzchniach kontaktowych w ramach rozwiązania.

 

Obliczenia hiperelastyczne i osiowo symetryczne

Główne możliwości solwera nieliniowego w Simcenter 3D

Typy rozwiązań

 • Statyka
 • Dynamika
 • Naprężenia wstępne
 • Modalne
 • Wyboczenie
 • Mody cyklicznej symetrii
 • Mody harmoniczne Fouriera

Kontakt

 • Kontakt lic w elementach powierzchniowych I bryłowych
 • Kontakt krawędziowy w modelach osiowosymetrycznych
 • pojedynczy i dwustronny kontakt
 • Kontakt między sobą
 • Wiele modeli tarcia
 • Kontakt wiązany
 • Odsunięcia powierzchni kontaktowych
 • Elementy GAP
 • Aktywacja/dezaktywacja kontaktu w przypadkach obliczeniowych
 • Wyniki dla sił i ciśnień w kontaktach

Delaminacja kompozytu

Nieliniowość geometryczna

 • Duże deformacje
 • Duże odkształcenia
 • Analiza Snap-through (post-buckling)
 • Podążanie sił
 • Materiały nieliniowe
  • Modele hiperelastyczne
 • – Mooney-Rivlin
 • – Ogden
 • – Hyperfoam
 • – Efekt Mullinsa
 • – Tłumienie Prony
  • Sprężysto-plastyczne
  • Termoplastyczne
  • Pełzanie
  • Plastyczne
  • Miary odkształceń: inżynierska, logarytmiczna
  • Połączenie pełzania I sprężysto-plastyczności

 

Przykład kontaktu nieliniowego

 • Modelowanie kompozytów
  • Warstwy dla elementów bryłowych I powłokowych
  • Wskaźnik uszkodzenia
  • Wskaźnik wytrzymałości
  • Delaminacja
  • Propagacja uszkodzeń
 • Typy elementów
  • 2D i bryłowe 3D
  • Powłokowe
  • Belkowe
  • Sprężynowe
  • Sztywne
  • Elementy pośrednie (RBE3)
 • Pozostałe możliwości modelowania
  • Stałe i przesówne połączenia klejone
  • Symetria cykliczna
  • Imperfekcje siatki
  • Całka J do symulowania pęknięć
  • Sprężona symulacja z solwerem termicznym

 

Przykład analizy z materiałem hiperelastycznym

 • Metody obliczeń
  • Full Newton z lub bez przeszukiwania liniowego or without line searches
  • Metoda rozwiązywania Arc length
  • Automatyczny krok czasowy (ATS)
  • Kryteria zbieżności dla energii, sił i deformacji
  • Dynamiczne rozwiązania metodą Newmark
  • Sparse solver i iterative solver
  • Stabilizacja sztywności
  • High-performance computing (HPC)
 • Warunki obciążeń
  • Napięcie wstępne w śrubach
  • Obciążenia skupione
  • Obciążenie rozłożone
  • Ciśnienia
  • Bezwładność
  • Wymuszenie ruchu
  • Temperatura
  • Warunki wstępne dla przemieszczeń, prędkości, temperatury
  • Warunki wstępne dla naprężeń/odkształceń

Simcenter 3D oferuje bardzo szerokie możliwości analiz nieliniowych, które są powszechnie wykorzystywane w wielu branżach, takich jak przemysł samochodowy, lotniczy, maszynowy, mechaniczny czy konsumencki. Użytkownik ma dostęp do dwóch solverów nieliniowych 401 i 402, za pomocą których będzie wstanie zasymulować nawet najbardziej złożone zagadnienia. Dzięki temu nie będzie potrzeby przeprowadzania fizycznych prototypów i testów, a produkt o najwyższej jakości i niezawodności, szybciej zostanie wprowadzony na rynek. Przygotował: Michał Sroka

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: