Czytelne instrukcje montażowe 3D, czyli przykład rozwiązania QuadriSpace dla firmy Metaltech

QuadriSpace Pages3D to jedno z narzędzi wchodzących w skład pakietu Document3D, służące do tworzenia kompletnych stron katalogowych dokumentacji technicznej z wykorzystaniem już istniejących modeli 3D CAD. Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie m.in. instrukcji (de)montażowych, obsługowych, produkcyjnych, czy ilustrowanych katalogów części. Finalna postać takich instrukcji może być publikowana w postaci interaktywnej (3D PDF, HTML5, Reader3D), jak również w tradycyjnej wersji do druku.

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności oprogramowania Pages3D na przykładzie modelu mechanizmu rozładunku zaprojektowanego w systemie Solid Edge. Jest to fragment przyczepy objętościowej typu SILO 50 produkowanej przez firmę Metaltech 
z Mirosławca.

Model bębna, jako fragment przyczepy objętościowej typu SILO 50 w Solid Edge ST10
Rys 1. Model bębna, jako fragment przyczepy objętościowej typu SILO 50 w Solid Edge ST10

 

Pages3D to zintegrowane środowisko narzędzi, zarówno do projektowania katalogów (m.in. wstawianie/formatowanie tekstu, tworzenie tabel, dodawanie obrazów), jak i pracy z widokami 3D zaimportowanych modeli CAD. Dzięki temu użytkownik jest w stanie wykonać właściwą instrukcję szybko, komfortowo i za pierwszym razem, w jednym kompletnym systemie.

Rys. 2. Fragment interfejsu systemu QuadriSpace Pages3D

 

Oprogramowanie QuadriSpace Pages3D daje możliwość stworzenia tzw. wzoru strony głównej z tabelami, tekstem (w formie pisanej oraz łączy), jak również obrazu/ów np. logo firmy. Tak stworzony wzór można zapisać w postaci szablonu i wykorzystywać go w kolejnych tworzonych instrukcjach.

Okno wyboru szablonu podczas tworzenia nowej instrukcji w QuadriSpace Pages3D
Rys. 3. Okno wyboru szablonu podczas tworzenia nowej instrukcji

 

Docenianą funkcjonalnością jest dodawanie interaktywnych widoków 3D (obrót/przesuwanie/zoom) zaimportowanego modelu z opcją definiowania typowych widoków takich, jak np. z przodu, z tyłu, z góry, izometryczny, czy dimetryczny. Istnieje również możliwość tworzenia równych widoków nietypowych wg zapotrzebowania użytkownika. Często dodaje się również widok 
z dodatkową częścią, np. wymaganą w danym etapie montażu. Powyższe zostanie zilustrowane na przykładzie fragmentu mechanizmu rozładunku przyczepy (o roboczej nazwie „Bęben KPL”.)

Widoki modeli 3D w opcją definiowania typowych widoków - QuadriSpace
Rys. 4. Widoki modeli 3D z opcją definiowania typowych widoków

 

QuadriSpace Pages3D dysponuje również narzędziami do tworzenia widoków rozstrzelonych, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia ich 
w oprogramowaniu CAD. Możliwe jest pokazanie jednego pełnego rozstrzelania lub każdego jego etapu na oddzielnych ilustracjach. Dodatkowo użytkownik jest 
w stanie odpowiednio opisać, każdy z kroków procesu zarówno na widokach 3D (symbole pozycji, pola tekstowe, obrazy), jak również na karcie katalogowej (tekst w postaci łącza np. wymagane narzędzia, informacje dodatkowe itd.).

Pełne rozstrzelenie modelu „Bęben KPL”
Rys. 5. Pełne rozstrzelenie modelu „Bęben KPL”

 

Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”
Rys. 6. Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”

 

Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”
Rys. 7. Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”

 

Rys. 8. Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”

 

Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”
Rys. 9. Jeden z etapów rozstrzelenia modelu „Bęben KPL”

 

Podczas importowania modelu 3D oprócz geometrii danego projektu przenoszone są również dodatkowe informacje (metadane), takie jak np.: właściwości pliku (numer dokumentu, numer rewizji, nazwa projektu, tytuł, autor, firma itd.), a także właściwości fizyczne: materiał i masa. Dzięki temu możliwe jest tworzenie w łatwy i szybki sposób m.in. list części.

Widok rozstrzelony wraz z symbolami pozycji i listą części modelu „Bęben KPL”
Rys. 10. Widok rozstrzelony wraz z symbolami pozycji i listą części modelu „Bęben KPL”

 

Pełne i interaktywne działanie niniejszej instrukcji można zobaczyć na poniższym filmie:

 

 

Jedną z ważniejszych rzeczy, o której należy również wspomnieć jest asocjatywność modelu 3D zaimportowanego do Pages3D z modelem natywnym systemu CAD (w tym przypadku Solid Edge ST10). Po wprowadzeniu zmiany konstrukcyjnej w geometrii 3D, jak również w metadanych – za pomocą przycisku Update możemy zaktualizować już stworzoną instrukcję, bez konieczności robienia jej od nowa.

Reasumując, oprogramowanie QuadriSpace Pages3D to zaawansowane i kompletne rozwiązanie do tworzenia profesjonalnych instrukcji technicznych różnego rodzaju. Dzięki spójnemu środowisku zawierającemu zarówno narzędzia do projektowania stron, jak i opcje do pracy z zaimportowanymi modelami 3D, użytkownik jest w stanie stworzyć całą niezbędną instrukcję, korzystając 
z jednej aplikacji. Dodatkowo, wykonane instrukcje będą aktualne za sprawą asocjatywności z modelem projektowym CAD.

opracował
Maciej Warneński

maciej.warnenski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: