Application Programming Interface dla Solid Edge

Jak doskonale wiadomo, portfolio produktów Solid Edge ST10 przenosi proces rozwoju produktu na wyższy poziom w każdym jego aspekcie.

Tak jak każde inne rozwiązanie pudełkowe, https://gmsystem.pl/solid-edge/ posiada zestaw funkcjonalności mający spełnić wymagania jak największej rzeszy użytkowników. Trudno więc wymagać od niego dopasowania do szczegółowych wymagań każdego z przedsiębiorstw, w którym jest wykorzystywany.

Jednakże producent oprogramowania, firma Siemens, pozostawił szeroko otwartą furtkę pozwalającą na dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Furtką tą jest możliwość skorzystania z API tzn. Application Programming Interface, dzięki któremu możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności Solid Edge o nowe, niedostępne standardowo funkcjonalności.

API pozwala również na użycie algorytmów zewnętrznych aplikacji (tzw. makr) do automatyzacji działania systemu. W ciągu wieloletniej współpracy z naszymi klientami wprowadziliśmy dla nich wiele rozwiązań rozszerzających standardową funkcjonalność Solid Edge właśnie dzięki wykorzystaniu tego interfejsu.

Chciałbym przedstawić dwa programy autorskie GM System rozszerzające możliwości Solid Edge o funkcjonalności przydatne w codziennej pracy inżyniera:

  • Rozwijanie Blach Solid Edge – czyli automatyzacja procesu tworzenia rozwinięć elementów blaszanychDzięki tej aplikacji możliwe jest wsadowe tworzenie rozwinięć elementów blaszanych oraz ich zapis do formatów DXF i PDF. Pozwala na wybranie zestawu dokumentów do konwersji poprzez wskazanie folderów, w których są przechowywane i zdefiniowanie nazewnictwa wyjściowej dokumentacji w jednym oknie dialogowym.
    Rozwijanie Blach Solid Edge
  • Właściwości Solid Edge – czyli usprawnienie procesu wprowadzania i edycji właściwości dokumentów.

Właściwości Solid Edge
Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie właściwościami, ich szybkie przeglądanie, czy też uzupełnianie ich wartości z jednego miejsca. Realizowane jest to dzięki umieszczonej dodatkowej karcie w Pathfinder, w której zebrane są właściwości standardowo rozproszone w wielu różnych miejscach (m.in. we właściwościach pliku, tabeli zmiennych, właściwościach fizycznych). Znajdziemy tu też niedostępną standardowo informację o liczbie gięć dla elementów blaszanych, a także długości profili ram tworzonych w środowisku złożenia.

Karta dodatku do zarządzania właściwościami Solid Edge.
Rys. Karta dodatku do zarządzania właściwościami Solid Edge.

Więcej informacji o obu powyższych aplikacjach można znaleźć na naszej stronie.

Chciałbym również przedstawić kolejne rozwiązanie rozszerzające możliwości Solid Edge o niedostępne dotychczas funkcje, nad którego wprowadzeniem obecnie pracujemy:

  • Kosztorysowanie dla Solid Edge – czyli szacowanie kosztów wytworzenia produktu.

Kosztorysowanie dla Solid Edge
Karta kosztorysowanie dla Solid Edge

Dodatek pozwala na szybie określenie kosztów wytworzenia zaprojektowanego elementu. Uwzględnia szereg parametrów m.in. koszty materiałowe, koszt obróbki, koszt zabezpieczenia powłok oraz koszty osobowe. Dodatek umożliwia także przeprowadzanie porównań wielu wycen kosztów dla elementu. Już wkrótce dostępna będzie wersja testowa aplikacji.

Jak widać na powyżej przywołanych przykładach aplikacji stworzonych dla Solid Edge, jego API umożliwia połączenie zalet oprogramowania pudełkowego ze wszystkimi korzyściami charakteryzującymi oprogramowanie dedykowane. Rozwiązania te realizują funkcje, dzięki którym oszczędzany jest czas, redukowany jest nakład pracy inżynierów oraz zwiększany jest komfort ich pracy, dzięki automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności, czy wprowadzaniu funkcjonalności dotychczas niedostępnych w Solid Edge.

Chciałbym Państwa zachęcić do testowania naszych rozwiązań oraz do przesyłania sugestii wskazujących inne rozszerzenie funkcjonalności Solid Edge, które wg Państwa opinii uczynią pracę w solid Edge jeszcze przyjemniejszą i bardziej wydajną.

Opracował
Krzysztof Kozłowski
krzysztof.kozlowski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: