KeyShot 8, czyli nowe możliwości tworzenia wizualizacji w Solid Edge 2020

W https://gmsystem.pl/solid-edge/ wprowadzonych zostało wiele nowych funkcjonalności, w tym również w zakresie tworzenia wizualizacji. Użytkownicy zyskują dostęp do nowej wersji modułu renderingu, tj. KeyShot 8. Wszyscy wiemy jak ważne jest zaprezentowanie produktu w jak najlepszy sposób, a wizualizacja jest wręcz do tego stworzona. Obecne narzędzia pozwalały na tworzenie renderingów najwyższej klasy, natomiast nowe opcje wprowadzone w KeyShot 8, dają jeszcze szerszy wachlarz możliwości. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich.

Styl obrazu

Do tej pory KeyShot oferował w przypadku dopracowywania obrazu kilka opcji (rys. 1a), natomiast z nową wersją te funkcjonalności zostały znacznie rozbudowane. W chwili obecnej jest podział na dwa tryby obrazu: podstawowy i fotograficzny. W trybie podstawowym, oprócz dotychczasowych opcji dopasowania jasności i gammy, efektu poświaty oraz siły winietowania, została dodana aberracja chromatyczna (rys. 1b). Natomiast nowy styl fotograficzny posiada całą gamę narzędzi, które pozwolą wzbogacić i przeedytować obraz bez używania programów trzecich takich jak np. Photoshop czy Gimp. Należą do nich: mapowanie tonów, krzywa, kolor, poświata, siła winietowania, aberracja chromatyczna oraz warstwy (rys. 1c). Warto również wspomnieć, że użytkownik ma możliwość zapisywania kilku różnych stylów obrazu.

Rys. 1a Okno opcji obrazu w KeyShot 7

Rys. 1b Okno opcji obrazu dla stylu podstawowego w KeyShot 8

Rys. 1c Okno opcji obrazu dla stylu fotograficznego w KeyShot 8

 

Poniżej przedstawiono dwie wizualizacje modelu frytkownicy z zastosowaniem zarówno stylu podstawowego (rys. 2a), jak i fotograficznego (rys. 2b).

Rys. 2a Wizualizacja frytkownicy z zastosowaniem stylu podstawowego

Rys. 2b Wizualizacja frytkownicy z zastosowaniem stylu fotograficznego

Przekrój

W KeyShot 8 został dodany nowy rodzaj materiału o nazwie „przekrój”, który można zastosować dla dowolnej geometrii (rys. 3). Część mająca pełnić funkcję przekroju, może być dodana zarówno bezpośrednio w Solid Edge (np. sześcian), jak również na etapie tworzenia wizualizacji w KeyShot z wykorzystaniem opcji dodawania geometrii.

Rys. 3 Wybrane materiały typu przekrój w bibliotece KeyShot 8

Mając różne rodzaje materiałów przekrój, można zdefiniować odpowiednie wyświetlanie elementów ciętych poprzez wybór stylu nakrycia: bez nakrycia (przeźroczystość), nakrycie dziedziczone (stosowany jest wówczas materiał części ciętej), kolor lub kreskowanie. Na poniższych wizualizacjach przedstawiono trzy rodzaje stylu nakrycia przekroju – dziedziczony (rys. 4a), kreskowanie (rys. 4b) i kolor (rys. 4c).

Rys. 4a Wizualizacje ze stylem nakrycia przekroju – dziedziczony

Rys. 4b Wizualizacje ze stylem nakrycia przekroju – kreskowanie

Rys. 4c Wizualizacje ze stylem nakrycia przekroju – kolor

Oprócz wizualizacji statycznych, możliwe jest także wykonanie animacji, w której można przedstawić również tworzenie przekroju. Przykład takiej animacji pokazano na poniższym filmie.

Wizualizacja dymu

Najnowsza generacji KeyShot pozwala na stworzenie wizualizacji dymu czy mgły. Wybierając materiał „Medium rozpraszającego” z zastosowaniem odpowiedniej tekstury open VDB można uzyskać bardzo rzeczywisty rendering odzwierciedlenia dymu. Odpowiednie ustawienie właściwości materiału pozwala na zdefiniowanie stopnia zagęszczenia, jak również głębokości przeźroczystości modelu. Przykład zawierający wizualizację dymu przedstawiono na poniższym obrazie (rys. 5).

Rys. 5 Wizualizacja zawierająca odzwierciedlenie dymu

Reflektor

Kolejnym nowym materiałem jaki został dodany w KeyShot 8 jest „Reflektor”. Można użyć go w kilku przypadkach, np. celem doświetlania modelu, jak również zasymulowania padania światła pochodzącego ze źródła emitującego. Właściwości jakie można m.in. zdefiniować to kolor, moc (w Watach lub Lumenach), promień padania czy zanik. Dodatkowo istniej możliwość dodania tekstury przeźroczystości, dzięki czemu można uzyskać efekt padania światła przez przeszkodę. Na poniższych wizualizacjach zostały przedstawione przykładowe zastosowania omawianego materiału: doświetlenie przez drzewo (rys. 6) oraz padanie światła pochodzącego ze świateł drogowych (rys. 7).

Rys. 6 Wizualizacja doświetlenia z zastosowaniem tekstury przeźroczystości (źródło modelu OBJ: )

Rys. 7 Wizualizacja padania świateł drogowych (źródło modelu OBJ: https://www.cgtrader.com)

Opisane powyżej funkcjonalności KeyShot 8, dostępnego w Solid Edge 2020 z pewnością dodatkowo wzbogacą dotychczasowe wizualizacje oraz pozwolą na tworzenie jeszcze lepszych efektów prezentacji produktów.

Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: