Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot w wersji 9 są jeszcze lepsze?

W Solid Edge 2021 wprowadzonych zostało wiele funkcjonalności związanych ściśle z projektowaniem, ale na uwagę zasługują również nowe opcje wykorzystywane podczas tworzenia wizualizacji. Moduł KeyShot w wersji 9 daje szereg nowych możliwości, które pozwalają na generowanie jeszcze lepszych renderingów, niż kiedykolwiek. Dzięki nim użytkownicy przeniosą prezentowanie swoich projektów na jeszcze wyższy poziom. W dalszej części artykułu zostaną omówione najważniejsze z nich.

ODSZUMIANIE

Opcja Odszumianie została dodana z myślą szybszego podglądu końcowej wizualizacji na etapie jej tworzenia. Dzięki niej użytkownik może szybciej zobaczyć jak będzie wyglądał rendering bez dłuższego oczekiwania na pełne wygładzenie modelu. Poniżej zaprezentowano model z wyłączoną (rys. 1) i włączoną (rys. 2) funkcją odszumiania.

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 1 Opcja odszumiania wyłączona

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 2 Opcja odszumiania włączona

Materiał typu prawdziwa tkanina (Real cloth) i zamazany (Fuzz)

Do biblioteki zostały dodane zupełnie nowe materiały typu Real cloth i Fuzz, które można wykorzystać do definiowania materiałów tekstylnych np. tapicerowanie mebli (rys. 3) czy osłony głośnika (rys. 4).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 3 Wizualizacja fotela z elementem tapicerowanym (materiał Real cloth)

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 4 Model radia z osłoną głośnika z materiału Fuzz

Materiał ogólny (Generic)

Użytkownicy mają możliwość zdefiniowania swojego własnego materiału z bardzo rozbudowanymi właściwościami (rys. 5). Do dyspozycji jest m.in. metaliczność (rys. 6), chropowatość (rys. 7), odbicie (rys. 8) czy połysk (rys. 9).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 5 Zestawienie właściwości materiału ogólny

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 6 Różne nastawy właściwości „metaliczny”

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 7 Różne nastawy właściwości „chropowatość”

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 8 Różne nastawy właściwości „odbicia”

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 9 Różne nastawy właściwości „połysk”

Wizualizacja z użyciem GPU (GPU mode)

Do tej pory podczas tworzenia wizualizacji były wykorzystywane jedynie zasoby CPU. Od wersji KeyShot 9, możliwe jest również zaangażowanie modułu GPU dla kart RTX (rys. 10).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 10 Wizualizacja z wykorzystaniem GPU

Biblioteka modeli 3D

Do dotychczasowych bibliotek materiałów, kolorów, środowisk i tekstur, została dodana nowa grupa zawierająca modele 3D. W zasobach podstawowych znajdują się podstawowe bryły takie jak: sześcian, walec czy sfera (rys. 11), natomiast po zalogowaniu do biblioteki w chmurze, możliwe jest pobranie zdecydowanie większej ilości modeli (rys. 12). Dzięki temu znacząco można wzbogacić tworzoną wizualizację (rys. 13).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 11 Biblioteka modeli 3D w podstawowych zasobach

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 12 Biblioteka w chmurze z dodatkowymi modelami 3D do pobrania

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 13 Przykładowa wizualizacja z wykorzystaniem dodatkowych modeli 3D

Więcej na temat biblioteki modeli dowiesz się z filmu:

Menu narzędzi

Na pasku menu została dodana nowa opcja Narzędzia, zawierająca najważniejsze funkcjonalności dla pracy z geometrią, materiałami i kamerą (rys. 14).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 14 Menu narzędzi

XRite AxF

KeyShot 9 daje użytkownikom możliwość obsługi materiałów typu XRite AxF, dzięki czemu wizualizacje mogą stać się jeszcze bardziej realistyczne, niż kiedykolwiek wcześniej. Przykład zastosowania takiego typu materiału został zaprezentowany na poniższym obrazie (rys. 15).

Solid Edge 2021 – dlaczego wizualizacje wykonane w KeyShot 9 są jeszcze lepsze?

Rys. 15 Przykład zastosowania materiału typu XRite AxF

Nowe funkcjonalności KeyShot 9, dostępnego w Solid Edge 2021 z całą pewnością przyczynią się do tworzenia jeszcze lepszych wizualizacji produktów, niż kiedykolwiek dotąd.

Opracował: Maciej Warneński

Referencja:

W opracowaniu wykorzystano modele należące do projektu (rys. 1, 2)

„Frezarka warsztatowa CNC – projekt CAD 3D/2D, wykonanie i pomiar dokładności jej pozycjonowania”.

Projekt wykonano w SOLID EDGE na potrzeby pracy magisterskiej,

Autor: mgr inż. Krzysztof Motylewski.

Uczelnia: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: