Nowe funkcjonalności modułu Draft w Solid Edge ST9

Premierowa wersja systemu https://gmsystem.pl/solid-edge/ ST9 niesie ze sobą nowe funkcjonalności i usprawnienia 
w bardzo wielu obszarach. Jak co roku, nasi użytkownicy z niecierpliwością oczekują nowych narzędzi w wykorzystywanych przez nich modułach. Mimo, że każda z firm ma indywidualne oczekiwania co do zakresu funkcjonalności, to wspólnym obiektem zainteresowania dla tych firm jest zwykle moduł Draft.

Zgodnie z hasłem przewodnim wersji Solid Edge ST9 („Expand your horizons”), nowe rozwiązania w środowisku Draft pozwalają użytkownikom znacznie poszerzyć horyzonty w obszarze tworzenia dokumentacji rysunkowej. Do najważniejszych zmian, które wpływają na skuteczniejsze opracowywanie rysunków, można zaliczyć:

  • powiązanie linii przerwania z geometrią modelu,
  • możliwość edycji przekrojów,
  • opcje zmiany orientacji modelu w istniejącym widoku rysunkowym,
  • nowe polecenie Tolerance table,
  • opcje zmiany arkusza Tło,
  • zliczanie liczby otworów tego samego typu,
  • tworzenie specjalnych właściwości wystąpienia w złożeniu dla list i uwag,
  • obsługę wielu procesorów podczas przetwarzania widoków rysunkowych.

W poprzednich wersjach Solid Edge użytkownicy stosujący polecenie Add Break Lines (Dodaj przerwanie) mogli mieć pewne kłopoty z aktualizacją widoków rysunkowych przedstawiających długie elementy. W sytuacji, gdy fragment geometrii modelu 3D ulegał zmianie, przerwanie na widoku rysunkowym nie aktualizowało się prawidłowo, tj. „nie podążało” za edytowanym fragmentem. Powodowało to konieczność edycji widoku i przesuwania linii przerwania, co w przypadku widoków o dużym poziomie szczegółowości stawało się bardzo czasochłonne. W wersji ST9 producent umożliwił użytkownikom połączenie linii przerwania z punktami charakterystycznymi geometrii w sposób powiązany. Dzięki nowej opcji przerwanie na widoku rysunkowym w sposób prawidłowy aktualizuje się względem zmian dokonanych na poziomie modelu, dzięki czemu użytkownik nie musi tracić cennego czasu na edycję widoku i ma pewność, że jest aktualny.

Rys_1

Opracowywanie dokumentacji w wersji ST8 i wcześniejszych utrudniał również brak możliwości edycji wykonanego przekroju. Niemożliwa była na przykład zmiana sposobu wyświetlania przekroju z „pełnego” na kład czy zmiana opcji w zakresie rozwinięcia przekroju łamanego. W Solid Edge ST9 producent zniwelował te problemy, uaktywniając opcje dotyczące kładu i rozwinięcia po kliknięciu w widok przekroju. Skutkuje to znacznie szybszym opracowywaniem rysunków zawierających dużą liczbę przekrojów i kładów.

Rys_2

Innowacje w zakresie edycji zostały przez producenta zastosowane także w stosunku do widoków podstawowych (prostokątnych i poglądowych). Długo oczekiwana przez użytkowników nowa opcja pozwala zmienić orientację modelu przedstawionego w głównym widoku, co pociąga za sobą aktualizację wszystkich pozostałych, które są z nim związane. Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość jednoczesnej zmiany ustawień kilku zaznaczonych widoków (np. wyłączenie krawędzi niewidocznych).

Rys_3

W Solid Edge ST9 środowisko Draft zostało wyposażone w nowe polecenie Tolerance Table. Za jego pomocą możliwe jest wygenerowanie tabeli odchyłek dla wymiarów tolerowanych. Użytkownik może dostosować sposób wyświetlania tabeli (styl i zawartość), a ta może uwzględniać wszystkie lub tylko wybrane wymiary zawierające w opisie pole tolerancji.

Nowe funkcjonalności modułu Draft w Solid Edge ST9

Niewątpliwie przydatnym dla firm rozwiązaniem będzie nowa funkcja zamiany arkusza Tło na rysunku. Dla przypomnienia, arkusz ten jest specjalnym obiektem, na którym znajdują się trwałe elementy dokumentacji rysunkowej, takie jak ramki, tabliczki rysunkowe, logotypy, opisy itp. W sytuacji, gdy następują zmiany w standardzie dokumentacji firmowej, nie trzeba już edytować arkusza tła w każdym dokumencie wymagającym zmian. W chwili obecnej wystarczy użyć polecenia Replace Background i wskazać dokument rysunkowy, który zawiera zmieniony już arkusz Tło. W wyniku takiego działania w edytowanym dokumencie nieaktualny arkusz Tło zostanie usunięty i zastąpiony wskazanym – aktualnym arkuszem.

Rys_5

Solid Edge ST9 przynosi nowe możliwości w zakresie wprowadzania powiązanych adnotacji 
w wykorzystaniem polecenia Property text (Tekst właściwości). Jedną z nich jest opcja pobierania informacji o ilości otworów tego samego typu. Wykorzystując jeden z trzech nowych kodów, system automatycznie zlicza otwory tego samego typu (wszystkie, o osiach równoległych, o osiach leżących w jednej płaszczyźnie), a wartość tę można umieścić w np. prefiksie wymiaru. Dzięki powiązaniu tego parametru z modelem 3D, wprowadzenie nowego lub usunięcie istniejącego otworu skutkuje natychmiastową aktualizacją opisu wymiaru, co znacząco poprawia automatyzację w procesie opracowywania dokumentacji.

Rys_6

Bardzo ważnym elementem tekstu właściwości jest obsługa niestandardowych właściwości wystąpienia w złożeniu. Możliwość pobierania tych informacji wynika z nowej funkcjonalności środowiska Złożenie (więcej na ten temat czytelnik znajdzie w artykułach poświęconych nowościom modułu Assembly). W Solid Edge ST9 użytkownik może tworzyć w specjalnym pliku własne parametry określonego typu (pole wartości, lista rozwijalna itd.) i przypisywać je do poszczególnych komponentów złożenia. Przypisane parametry mogą być wykorzystywane w raportach, listach części i opisach, które wykorzystują opcję Property text. To nowoczesne rozwiązanie pozwala w pełni identyfikować każde wystąpienie komponentu, który w złożeniu występuje kilkakrotnie.

Rys_7

Prawdziwy przełom dla użytkowników tworzących rysunki dużych złożeń stanowi opcja Enable multi-core drawing view processing. Włączenie jej powoduje równoległe przeliczanie kilku widoków rysunkowych z jednoczesnym użyciem kilku rdzeni procesora. Dane Siemensa otrzymane na podstawie testów porównujących przeliczanie rysunków w wersji ST8 i ST9 wskazują, że nowa opcja skraca czas wykonania lub aktualizacji widoków nawet o 30%. Zalety ustawienia włączającego obsługę wielu rdzeni docenią przede wszystkim firmy, dla których codziennym problemem jest długi czas wykonywania dokumentacji rysunkowej.

Rys_8

Opisane powyżej polecenia i opcje to oczywiście nie jedyne usprawnienia, jakimi dysponuje Solid Edge ST9. Udoskonalenia pojawiły się również w zakresie tworzenia list części, formatowania wymiarów, możliwości zapisywania ustawień poleceń czy eksportu do formatów DWG i DXF. Należy przy tym podkreślić fakt, że wszystkie nowe rozwiązania wprowadzone do modułu Draft są bezpośrednio związane z zapytaniami i problemami zgłaszanymi przez użytkowników Solid Edge. Świadczy to o tym, że firma Siemens liczy się z opiniami klientów, którzy wchodząc w posiadanie Solid Edge ST9 będą mogli tworzyć dokumentację rysunkową jeszcze szybciej i bardziej efektywnie.

opracował
Tomasz Luźniak
tomasz.luzniak@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: