Nowe funkcjonalności zaawansowanego modelowania części w Solid Edge ST9

Najnowszy https://gmsystem.pl/solid-edge/ w wersji ST9, został wzbogacony o szereg nowych funkcjonalności zaawansowanego modelowania w środowisku tworzenia części (*.PAR). W wielu przypadkach 
z pewnością przyczynią się one do znacznego udoskonalenia, a co najważniejsze przyspieszenia prac projektowych. Do wybranych z nich można zaliczyć m.in.:

a) Dodatkowe narzędzie przyspieszające tworzenie wariantów uproszczonych Enclosure (Obrys). Opcja ta była już wcześniej dostępna w Solid Edge, ale jedynie w środowisku złożeń – w chwili obecnej również można z niej korzystać w części.

Użytkownik uzyskuje trzy możliwości określenia kształtu/typu tworzonego obrysu: Box (Sześcian) (rys. 01), Outside Cylinder (Walec zewnętrzny) (rys. 02) i Inside Cylinder (Walec wewnętrzny) (rys. 03). We wszystkich przypadkach istnieje dodatkowa możliwość zdefiniowania offsetu (odsunięcia).

Nowe funkcjonalności zaawansowanego modelowania części w Solid Edge ST9
Rys. 01 Wykorzystanie funkcji Enclosure z opcją Box (Sześcian)
Wykorzystanie funkcji Enclosure z opcją Outside Cylinder (Walec zewnętrzny)
Rys. 02 Wykorzystanie funkcji Enclosure z opcją Outside Cylinder (Walec zewnętrzny)
Wykorzystanie funkcji Enclosure z opcją Inside Cylinder (Walec wewnętrzny)
Rys. 03 Wykorzystanie funkcji Enclosure z opcją Inside Cylinder (Walec wewnętrzny)

b) Zupełnie nowe możliwości wyświetlania i sortowania w Variable Table (Tabeli zmiennych), jak również nowe opcje definiowania formuł (w tym funkcja logiczna IF – „Jeżeli” oraz stałą matematyczną π – „pi”).

Użytkownik może, jak do tej pory, korzystać z List View (Widoku listy) zmiennych 
z możliwością zdefiniowania własnego sortowania po kilku kolumnach (rys. 04), ale także z nowego widoku, jakim jest Structured View (Widok struktury) (rys. 05).

List View (Widok listy) zmiennych w Tabeli zmiennych z zastosowaniem własnych opcji sortowania
Rys. 04 List View (Widok listy) zmiennych w Tabeli zmiennych z zastosowaniem własnych opcji sortowania
Structured View (Widok struktury) zmiennych w Tabeli zmiennych
Rys. 05 Structured View (Widok struktury) zmiennych w Tabeli zmiennych

Ułatwi to znacząco odnalezienie (rys. 06) i zmodyfikowanie (rys. 07) odpowiedniej zmiennej przypisanej do wybranej operacji modelu.

Szybkie odnalezienie odpowiednich zmiennych z zastosowaniem Widoku struktury
Rys. 06 Szybkie odnalezienie odpowiednich zmiennych z zastosowaniem Widoku struktury
Modyfikacja wybranych zmiennych z zastosowaniem Widoku struktury
Rys. 07 Modyfikacja wybranych zmiennych z zastosowaniem Widoku struktury

Z pewnością wszystkich użytkowników zajmujących się parametryzacją projektów ucieszy w Solid Edge ST9 możliwość zastosowania (w zdecydowanie łatwiejszy sposób niż do tej pory) funkcji IF – „Jeżeli” (rys. 08). Dla przykładu jeżeli dystans między komponentami przekroczy wartość 230 mm, wówczas zostanie dodany dodatkowy komponent (rys. 09).

Definiowanie funkcji IF – „Jeżeli” w tabeli zmiennych
Rys. 08 Definiowanie funkcji IF – „Jeżeli” w tabeli zmiennych
Przykład zastosowania funkcji IF – „Jeżeli”
Rys. 09 Przykład zastosowania funkcji IF – „Jeżeli”

Do formuł w kategorii funkcji matematycznych została dodana również stała matematyczna π – „pi” (rys. 10).

Możliwość dodania stałej matematycznej π – „pi”
Rys. 10 Możliwość dodania stałej matematycznej π – „pi”

c) Możliwość sprawdzenia aktualności właściwości fizycznych materiału przypisanego do danej części za pomocą opcji Check Out-of-Date Material (rys. 11). W tablicy materiałów zostają wyróżnione kolorem żółtym informacje, które są nieaktualne (rys. 12). Użytkownik jest w stanie jednym kliknięciem zaktualizować niewłaściwe dane (rys. 13).

Możliwość sprawdzenia aktualności właściwości fizycznych materiału przypisanego do danej części
Rys. 11 Możliwość sprawdzenia aktualności właściwości fizycznych materiału przypisanego do danej części
Tablica materiałów z informacja o nieaktualności pewnych właściwości fizycznych materiału
Rys. 12 Tablica materiałów z informacja o nieaktualności pewnych właściwości fizycznych materiału
Tablica materiałów z zaktualizowanymi danymi
Rys. 13 Tablica materiałów z zaktualizowanymi danymi

Dodatkowo w Tablicy materiałów zostały wprowadzone nowe sposoby wyświetlania zasobów materiałów (widok bibliotek materiałów, widok grup materiałów oraz widok listy materiałów), jak również sposoby ich sortowania (od A do Z lub odwrotnie) (rys. 14).

Różne sposoby wyświetlania zasobów materiałów: a) widok bibliotek materiałów, b) Widok grup materiałów, c) widok listy materiałów (z sortowaniem alfabetycznym)
Rys. 14 Różne sposoby wyświetlania zasobów materiałów: a) widok bibliotek materiałów, b) Widok grup materiałów, c) widok listy materiałów (z sortowaniem alfabetycznym)

Przykłady zastosowania ww. rozwiązań zostały zaprezentowane na poniższym filmie.

Oprócz powyżej wymienionych nowości w Solid Edge ST9 zostały wprowadzone również m.in. następujące funkcjonalności:

d) Opcja Duplicate (Powiel komponent) znana ze środowiska złożenia została w chwili obecnej dodana również w środowisku części. Do powielania wybranych operacji jako wzorzec do wstawienia służą odpowiednio wstawione układy współrzędnych lub bloki w szkicach (rys. 15).

Wykorzystanie opcji Powiel komponent dla wybranych operacji w środowisku części
Rys. 15 Wykorzystanie opcji Powiel komponent dla wybranych operacji w środowisku części

e) Narzędzie Helical Curve (Krzywa śrubowa) zostało wzbogacone o nową możliwość stworzenia krzywej spiralnej. Można ją opisać następującymi parametrami: średnica startowa, średnica końcowa, ilość zwojów i skok (rys. 16).

Krzywa spiralna i jej parametry na bazie której powstało wyciągnięcie po krzywej
Rys. 16 Krzywa spiralna i jej parametry na bazie której powstało wyciągnięcie po krzywej

f) Możliwość dodawania Bloków do szkiców/profili w środowisku 3D. W bibliotece operacji w środowisku szkicu został dodany przycisk Pokaż bloki – po wskazaniu pliku *.dft zawierający bloki, można je dodawać do tworzonego profilu (rys. 17).

Wstawianie przykładowego bloku do tworzonego szkicu w środowisku modelowania części
Rys. 17 Wstawianie przykładowego bloku do tworzonego szkicu w środowisku modelowania części

g) Nowe narzędzie Solid Print (3D Print), które wspomaga zapis i wysyłanie modeli w formacie STL na drukarkę 3D. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia podglądu wydruku, jak również zdefiniowania wartości tolerancji konwersji pliku STL 
(rys. 18). W Windows 10 istnieje możliwość bezpośredniego wysłania modelu do aplikacji Microsoft 3D Builder (rys. 19).

Podgląd wydruku 3D z możliwością wprowadzenia wartości tolerancji konwersji pliku STL
Rys. 18 Podgląd wydruku 3D z możliwością wprowadzenia wartości tolerancji konwersji pliku STL
Podgląd modelu do wydruku 3D w aplikacji Microsoft 3D Builder
Rys. 19 Podgląd modelu do wydruku 3D w aplikacji Microsoft 3D Builder

Jak widać, po raz kolejny możemy się przekonać, że z wersji na wersję Solid Edge staje się jeszcze bardziej potężnym narzędziem. Wprowadzone nowe funkcjonalności, jak również rozbudowane o nowe opcje istniejące narzędzia, z całą pewnością znacząco wpłyną na zwiększenie wydajności prowadzonych prac projektowych w nowej wersji Solid Edge ST9.

opracował
Maciej Warneński
maciej.warnenski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: