Nowości Integratora Teamcenter dla Solid Edge ST9

W niniejszym artykule skupimy się na nowościach, jakie pojawiły się w zakresie integracji Teamcenter dla Solid Edge ST9 – oprogramowaniu, które umożliwia przechwytywanie, zarządzanie i współdzielenie danych Solid Edge poprzez kompleksowe funkcje zarządzania cyklem życia produktu Teamcenter.

Okno dialogowe Otwórz

Możliwości Teamcenter są ściśle zintegrowane w standardowych poleceniach Solid Edge – na przykład w poleceniu Otwórz plik, pasek wstążki daje nam dostęp do naszych wyszukiwań zdefiniowanych w Teamcenter oraz filtrów, my możemy natomiast użyć szybkiego wyszukiwania, aby szybko znaleźć i wyświetlić elementy. W oknie dialogowym Otwórz znajdują się również opcje pozwalające na wyświetlenie podglądu, stosowanie reguł rewizji i automatycznego wyświetlania powiązanych rysunków.

Okno dialogowe Otwórz - integrator Teamcenter dla Solid Edge ST9

Otwórz część w Solid Edge

Używając polecenia Otwórz plik, gdy model 3D CAD związany z wybranym elementem jest otwierany w Solid Edge – jesteśmy powiadamiani, że ta część jest zatwierdzona i nie może być modyfikowana – ale mamy możliwość łatwego stworzenia nowej rewizji lub użycia polecenia Zapisz jako.

Informacje o sesji użytkownika

Z poziomu Solid Edge uzyskujemy również szybki dostęp do panelu, który zawiera wszystkie informacje o naszej sesji użytkownika Teamcenter.

Informacje o sesji użytkownika - integrator Teamcenter dla Solid Edge ST9

Wstążka Teamcenter

Nowa wstążka poleceń Teamcenter konsoliduje najważniejsze polecenia zarządzania danymi – wraz z najczęściej używanymi poleceniami Solid Edge, jak: Nowy i Otwórz – w jednym miejscu, co przyspiesza proces uczenia i pomaga nam wypełnić codzienne zadania projektowe szybciej i bardziej konsekwentnie.

Wstążka Teamcenter w integratorze dla Solid Edge ST9

Asystent biblioteki podręcznej

Asystent biblioteki podręcznej pozwala zobaczyć, jakie pliki mamy w naszej lokalnej pamięci masowej (lokalnym repozytorium). Dzięki poleceniu Utwórz pakiet umożliwia stworzenie z wybranych plików (dostępnych w bibliotece podręcznej) archiwum zip, aby móc wysłać je do naszego dostawcy lub klienta. Umożliwia również użycie polecenia Nowa przestrzeń robocza, aby stworzyć dodatkowe foldery w strukturze pamięci podręcznej i uzyskać lepszą kontrolę nad tym, gdzie nasze pliki są przechowywane lokalnie.

Wgrywanie dokumentu oraz właściwości

Teraz wystarczy wykonać polecenie Wgraj (Upload), gdy dokument jest wyewidencjonowany, aby zapisać nową rewizję w Teamcenter. Okno dialogowe polecenia Wgraj zostało ulepszone, aby dać użytkownikowi większą kontrolę nad kolumnami, które wyświetlają informacje o właściwościach. Możliwe jest również wyświetlenie dodatkowego okna, które pokazuje dokładnie, jak właściwości są odwzorowywane między Solid Edge i Teamcenter.

Wgrywanie dokumentu oraz właściwości - integrator Teamcenter dla Solid Edge ST9

Aktywny obszar roboczy (Active Workspace)

Aktywny obszar roboczy – innowacyjny interfejs Teamcenter, który pozwala nam znaleźć to, czego potrzebujemy szybciej, jest teraz wbudowany w Solid Edge. Wystarczy po prostu kliknąć na jego ikonę, aby uzyskać dostęp do usługi Active Workspace. Umożliwia on poruszanie się pomiędzy folderami w Teamcenter oraz wybór nawet kilku pozycji, które zostaną otwarte w Solid Edge lub dodane do otwartego w nim złożenia.

Aktywny obszar roboczy - integrator Teamcenter dla Solid Edge ST9

Dwie rewizje tej samej części otwarte w tej samej sesji Solid Edge

Użytkownicy mogą również mieć dwie różne wersje tego samego komponentu otwarte w jednej sesji Solid Edge, co umożliwia ocenę różnych wariantów projektowych.

Przepływy pracy

Uruchomienie przepływu pracy Teamcenter jest teraz możliwe bezpośrednio z poziomu Solid Edge. Dzięki temu, unika się konieczności pracy w osobnych oknach i przełączania się pomiędzy nimi.

Przepływ pracy - integrator Teamcenter dla Solid Edge ST9

Nowe rozwiązania i usprawnienia w zakresie integracji Teamcenter i Solid Edge umożliwiają użytkownikom szybkie i dokładne wykonanie złożonych zadań projektowych, redukując błędy i przyspieszając proces rozwoju produktu.

opracował
Krzysztof Kozłowski
krzysztof.kozlowski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: