Współpraca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z firmami GM System i Siemens Digital Industries Software

Od kilku lat wymienione w tytule firmy współpracują w zakresie zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego. Kolejnym etap współpracy – dołączenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa do Programu GO PLM, w którym biorą udział ośrodki akademickie na całym świecie, został potwierdzony 9 września podpisaniem umowy pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, reprezentowanym przez dyrektora Pawła Stężyckiego a Siemens Digital Industries Software, reprezentowanym przez prezesa Mariusza Zabielskiego, na przekazanie licencji edukacyjnych oprogramowania NX dla Zakładu Technologii Kosmicznych. Zakład prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie silników rakietowych, ekologicznych materiałów pędnych i rakiet badawczych.
– Z oprogramowania NX skorzystają zarówno inżynierowie, jak i praktykanci Zakładu Technologii Kosmicznych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że znajomość NX ułatwia realizowanie powierzonych zadań, ale przede wszystkim przyczynia się do poszerzania umiejętności inżynierskich. Licencję na oprogramowanie chcemy wykorzystać do pogłębienia wiedzy w dziedzinie projektowania silników rakietowych i rakiet badawczych – zauważa Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Umowa na licencje edukacyjne NX

Il.1 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bierze udział w programie GO PLM! Na zdjęciu umowa podpisana przez Pawła Stężyckiego, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa i Mariusza Zabielskiego, CEO Siemens Digital Industries Software Polska, Czechy, CEE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest klientem GM System od kilku lat. Wdrażaliśmy w Ł-ILOT oprogramowanie NX, Solid Edge i NX CAM produkcji Siemens, której jesteśmy partnerem o statusie Smart Expert w zakresie wymienionych powyżej programów oraz systemy Simcenter z grupy CAE. Na bardzo ważny aspekt naszej współpracy zwrócił uwagę Prezes Zarządu GM System, Grzegorz Kazimierczak:

– GM System rozpoczynało działalność w 2001 roku jako firma wdrażająca przede wszystkich oprogramowanie CAD, Solid Edge. W ciągu 20 lat rynek się jednak zmienił i dlatego obecnie inwestujemy w rozwiązania, które pozwalają na tworzenie przemysłu czwartej generacji, Industry 4.0. Oprócz systemów CAD, CAM i CAE rozwijam więc także zespół wdrażający platformę PLM do zarzadzania cyklem życia produktu. To właśnie współpraca z takimi firmami, jak Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, powoduje nasz ciągły rozwój. Zyskujemy cenne doświadczenie, ale możemy też zaproponować naszym klientom kolejne, coraz bardziej zaawansowane i nowatorskie rozwiązania. Dziś jesteśmy ekspertem w dziedzinie złożonych, wieloaspektowych wdrożeń CAD – CAM – CAE – PLM. Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami, czyli Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Siemens i GM System jest przykładem synergii, przepływu nie tylko licencji, ale także wiedzy, która jest potrzebna nam wszystkim. Bardzo się cieszę, że inżynierowie w Instytucie Lotnictwa będą mogli korzystać z wdrażanego przez nas oprogramowania także w celach edukacyjnych. Jest to kolejny etap naszej współpracy, rozpoczętej kilka lat temu. Kiedyś przeczytałem powiedzonko przypisywane starożytnemu uczonemu: „Wiele nauczyłem się z książek, jeszcze więcej nauczyłem się od moich mistrzów, ale najwięcej nauczyłem się od moich uczniów”. Jeśli zamienimy „uczniów” na „klientów”, to w dużym stopniu oddamy nasze relacje z takimi podmiotami, jak Instytut Lotnictwa. Dziękuję za stawianie wyzwań i podnoszenie poprzeczki – to dla nas zysk trudny do oszacowania.

Ze strony GM System całość wdrożeń CAx/PLM pilotuje Daniel Pastuszka, Manager ds. Wdrożeń PLM.

GM System, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i Siemens

Il. 2 Dobra współpraca: od prawej Mariusz Zabielski, Paweł Stężycki, Grzegorz Kazimierczak

Na naukowy aspekt współpracy zwrócił uwagę także Mariusz Zabielski, CEO Siemens Digital Industries Software Polska, Czechy, CEE:
– Program GO PLM jest bardzo istotnym elementem naszej działalności. Zapewnienie dostępu do najnowocześniejszego oprogramowania takim jednostkom, jak Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa umożliwia realizację innowacyjnych i wyjątkowych projektów. Wierzymy również, że dzięki tego typu inicjatywom, udaje się zbliżyć sferę nauki i biznesu, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa, GM System, Siemens

Rys. 3 Przedstawiciele współpracujących firm, od lewej: Ryszard Ostrowski (Siemens), Mariusz Jabłoński (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Mariusz Zabielski (Siemens), Jakub Mazurkiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), Paweł Stężycki (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), Grzegorz Kazimierczak (GM System), Sylwester Wyka ((Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), Daniel Pastuszka (GM System).

Po części oficjalnej, której kluczowym elementem było podpisanie umowy, zwiedziliśmy kilka laboratoriów Instytutu: Centrum Technologii Kompozytowych, Laboratorium Badań Aerodynamicznych, Laboratorium Badania Łożysk, Laboratorium Druku 3D, Centrum Turbin Gazowych. Inżynierowie odpowiedzialni za poszczególne jednostki przedstawili specyfikę prowadzonych w nich badań – ich zakres oraz stopień zaawansowania są imponujące i stawiają Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w rzędzie najważniejszych europejskich i światowych graczy w dziedzinie badań lotniczych. Jesteśmy dumni, i nie jest to tylko grzecznościowa formułka, ze współpracy z takim partnerem.

Kokpit sterujący tunelu aerodynamicznego w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa

Il. 4 Daniel Pastuszka za kokpitem sterującym największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej tunelu aerodynamicznego

 

Laboratorium Druku 3D Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa

Il. 5 Uczestnicy spotkania w Laboratorium Druku 3D

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach współpraca instytucji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotniactwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Siemens i GM System będzie się rozwijać równie owocnie.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: