Przedstawiamy Solid Edge Properties Addin

W dzisiejszym wpisie prezentujemy pierwszy z serii naszych autorskich dodatków wspomagający zarządzanie właściwościami projektów https://gmsystem.pl/solid-edge/. Dodatek ten znacząco usprawnia pracę ze zbiorami właściwości Solid Edge.

Zalety dodatku Solid Edge Properties Addin

  • skraca czas edycji właściwości edytowanego modelu,
  • poprawia jakość dokumentacji poprzez nadzór nad właściwościami wymaganymi,
  • wspomaga mapowanie właściwości, np.: do rysunku,
  • jest konfigurowalny zgodnie z potrzebami klienta
  • umożliwia wybór materiałów ze specjalnie przygotowanej listy, np.: na podstawie zestawienia materiałów ERP

Dodatek współpracuje z Solid Edge ST9 w wersji 64-bitowej.

Po instalacji jest on dostępny z poziomu EdgeBar (Rys 1). Wywołanie następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ikonę dodatku:

Widok dodatku Solid Edge Properties Addin wywołanego z EdgeBar
Rys. 1. Widok dodatku wywołanego z EdgeBar

Zawartość tabeli właściwości dodatku jest dynamiczna i zależna od aktualnie aktywnego dokumentu, opracowywanego w Solid Edge.
Do prawidłowego działania Dodatku wymagane jest środowisko uruchomieniowe Microsoft .Net Framework 4.0.

Zakres funkcjonalności

Zakres funkcjonalności Dodatku sprowadza się do odczytu, edycji i zapisu właściwości (Properties) plików Solid Edge. Dodatek potrafi współpracować wyłącznie z plikami następujących typów: PAR, PSM, ASM oraz DFT.

Po uruchomieniu Solid Edge i otwarciu dowolnego pliku PAR, PSM, ASM bądź DFT dodatek automatycznie pobiera zdefiniowane dla danego typu pliku właściwości oraz ich wartości. Następnie pobrane dane są przedstawiane w tabeli, w sposób następujący:

  • pierwszy wiersz, licząc od góry jest wierszem nagłówkowym, zawierającym w lewej kolumnie słowo „Właściwości”, a w prawej nazwę aktualnie otwartego i aktywnego pliku.
    Licząc od drugiego wiersza od góry włącznie:
  • lewa kolumna to nazwa właściwości,
  • prawa kolumna to aktualna wartość właściwości.
Widok głównej formatki dodatku Solid Edge Properties Addin wraz z załadowanymi danymi
Rys. 2. Widok głównej formatki dodatku Solid Edge Properties Addin wraz z załadowanymi danymi

Przy pomocy dodatku można usprawnić mapowanie tekstów właściwości do tabliczki rysunkowej.
Uwaga, aby było to możliwe, należy odpowiednio zmodyfikować szablony rysunków.

Jeśli jesteście zainteresowani taką aplikacją, albo macie dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biurem.

opracował
Piotr Jędrkowiak
piotr.jedrkowiak@gmsystem.pl
Michał Grygonis
michal.grygonis@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: