Solid Edge 2019 – wybrane nowości przyspieszające prace projektowe w środowisku części złożeń

Od pewnego czasu użytkownicy mają już do dyspozycji najnowszą generację https://gmsystem.pl/solid-edge/. Jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, każda wersja Solid Edge wnosi ze sobą coraz to nowsze rozwiązania, pozwalające na jeszcze szybszą i kompleksową pracę projektową. Artykuł: Solid Edge 2019 – wybrane nowości przyspieszające prace projektowe w środowisku części złożeń, przedstawia niektóre z tych funkcjonalności.

Nastawne zespoły rurowe

Wersja 2019 daje nowe możliwości użytkownikom modułu XpresRoute, gdyż zespoły rurowe w chwili obecnej mogą być definiowane jako części/zespoły nastawne.
Co to oznacza? Po wstawieniu zespołu rurowego (jako nastawnego) do wyższego złożenia i zdefiniowaniu odpowiednich relacji – kształt/długość rury automatycznie jest dostosowywana do nowego położenia (rys. 1).

Rys. 1 Automatyczne dopasowanie kształtu/długości rury do nowego położenia w złożeniu

Rzecz jasna, w każdej chwili istnieje możliwość dodatkowej modyfikacji ścieżki (przy zablokowanej płaszczyźnie/osi lub dowolnie) z poziomu tego samego złożenia (rys. 2).

Rys. 2 Dodatkowa zmiana kształtu rury przez użytkownika

To jeszcze nie wszystko jeżeli chodzi o elastyczność pracy z zespołami rurowymi, gdyż możliwa jest również całkowita zmiana trasy wstawianej rury. Wystarczy jedynie przedefiniować wstawioną rurę, poprzez wskazanie zupełnie nowej ścieżki (rys. 3).

Rys. 3 Zmiana trasy wstawionej rury poprzez wskazanie nowej ścieżki

Dodatkowym uzupełnieniem ww. funkcjonalności z pewnością będzie nowa opcja „Trasa” (znana już z wcześniejszych wersji Solid Edge z modułu projektowania przewodów). Dzięki niej użytkownik może zmienić przebieg istniejącej ścieżki, prowadząc ją np. przez otwory (rys. 4).

 

Rys. 4 Wykorzystanie opcji „Trasa” do zmiany przebiegu istniejącej ścieżki

Dodatkowe opcje polecenia Rozciągnij / Przytnij

W Solid Edge 2019 zostało również rozbudowane narzędzie Rozciągnij / Przytnij, wykorzystywane bardzo często podczas pracy z powierzchniami. Funkcjonalność w postaci automatycznego przycinania pozwoli zastąpić wiele czynności wykonywanych manualnie, w jedno wielokrotne przycięcie (rys. 5). Dodatkowo na pasek polecenia została dodana opcja zszywania powierzchni, przez co w jednym poleceniu można zamienić kilka powierzchni w jedną powierzchnię konstrukcyjną. Dzięki temu znacząco redukowany jest czas pracy przy obróbce modeli powierzchniowych.

Rys. 5 Efekt automatycznego przycinania modelu powierzchniowego

Opcja Rozciągnij / Przytnij została wzbogacona również o możliwość tworzenie obiektów bryłowych, co jeszcze bardziej przyspiesza proces zamiany modeli powierzchniowych w bryłowe – cały proces zawarty jest w jednym narzędziu (rys. 6). W przypadku gdy zostanie wykrytych wiele obiektów, użytkownik ma możliwość wyboru, które z nich mają zostać stworzone, a które pominięte. Istnieje również możliwość stworzenia z kilku wykrytych regionów jednego pełnego obiektu bryłowego.

Rys. 6 Tworzenie obiektów bryłowych przy pomocy polecenia Rozciągnij / Przytnij

Rozbudowane narzędzie klonowania komponentów

W kilku ostatnich wersjach Solid Edge, bardzo zostały rozbudowane narzędzia do powielania części w złożeniach. Z pewnością pamiętamy opcję klonowania komponentów, która pojawiła się w Solid Edge ST10 (opisaną w artykule „Klonowanie komponentów w Solid Edge ST10”). W obecnej generacji, również ta funkcjonalność została wzbogacona o nowe dodatkowe opcje:

  • bardziej elastyczna zmiana orientacji sklonowanych komponentów (poprzednie / następne położenie dostępne od razu) – rys. 7

Rys. 7 Zmiana orientacji sklonowanych komponentów

  • możliwość odwrócenia położenia powielonych elementów (rys. 8)

Rys. 8 Odwrócenie położenia powielonych komponentów

  • w przypadku nakładania się sklonowanych obiektów możliwy jest wybór odpowiedniego wariantu (rys. 9).

Rys. 9 Wybór odpowiedniego wariantu w przypadku nakładania się klonowanych obiektów

Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań dotyczących nowości Solid Edge 2019 (zapraszamy również do lektury pierwszego artykułu). Przedstawione w nim rozwiązania z pewnością wzbogacą i przyspieszą codzienną pracę projektową, co bez wątpienia przełoży się na szereg korzyści wynikających z ich stosowania.

Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: