Solid Edge 2021: dlaczego warto korzystać z gotowych zbiorów elementów standardowych, czyli dotychczasowe oraz nowe biblioteki normaliów 3D CAD

Każdy z projektantów na co dzień korzysta z różnego rodzaju części znormalizowanych, takich jak chociażby: śruby, nakrętki, łożyska, profile etc. Oczywiście, nikt nie modeluje ich od zera, bo po co „wyważać otwarte drzwi”, jeżeli ma do użytku biblioteki normaliów 3D CAD.
Solid Edge 2021 wspomaga użytkowników, dając im do dyspozycji kilka źródeł, z których mogą czerpać tego typu elementy. W niniejszym artykule zostaną opisane wybrane z nich.

1. Solid Edge Standard Parts

Biblioteka zawiera szereg komponentów 3D opisanych normami takimi jak: ISO, DIN, ANSI, UNI i wiele więcej. Narzędzie to może być wykorzystane w Solid Edge na kilka sposobów. Oczywiście, głównym celem jest dodawanie części standardowych do tworzonego projektu w środowisku złożenia. Natomiast istnieje również możliwość jego wykorzystania w modułach specjalizowanych, takich jak np. Części złączne czy Projektowanie konstrukcji ramowych. Poniżej zostaną przedstawione przykłady zastosowania biblioteki Standard Parts dla ww. obszarów:

  • wstawienie części do projektu (środowisko złożenia)

Wybór i wstawienie łożyska z biblioteki Standard Parts

Rys. 1 Wybór i wstawienie łożyska z biblioteki Standard Parts

 

Zdefiniowanie i umieszczenie złącza hydraulicznego z biblioteki Standard Parts

Rys. 2 Zdefiniowanie i umieszczenie złącza hydraulicznego z biblioteki Standard Parts

  • części złączne – umożliwia tworzenie pełnego zestawu łączników typu śruba, podkładka, nakrętka

Tworzenie pełnego zestawu łączników gwintowych z wykorzystaniem zasobów biblioteki Standard Parts

Rys. 3 Tworzenie pełnego zestawu łączników gwintowych z wykorzystaniem zasobów biblioteki Standard Parts

  • projektowanie konstrukcji ramowych – wykorzystanie profilu wybranego z biblioteki do „puszczenia” na wybranej ścieżce

Wybór profilu z biblioteki Standard Parts w Projektowaniu konstrukcji ramowych

 

2. Biblioteka modeli 3D opisanych Polskimi Normami

Nasi Klienci mają również dostęp do zbioru elementów opisanych Polskimi Normami, przygotowanego przez naszą firmę. Znajduje się ona w tzw. „Pakiecie startowym”, jest dostarczany wraz z instalatorami Solid Edge. W jej skład wchodzą modele śrub, podkładek oraz nakrętek (rys. 5).

Normalia w pakiecie startowym Solid Edge

Rys. 5 Biblioteka modeli 3D opisanych Polskimi Normami

Warto dodać, że w „Pakiecie startowym” znajduje się wiele innych dodatkowych aplikacji, który również wspomagają pozostałe prace projektowe.

3. Katalog komponentów online TraceParts dla Solid Edge

Kolejnym źródłem, z którego możliwe jest pobranie elementów standardowych jest katalog online TraceParts dla Solid Edge. Za jego pośrednictwem możliwe jest pobieranie nie tylko modeli opisanych normami, co z katalogów konkretnych producentów. Wyszukanie pożądanego elementu może odbywać się za pośrednictwem uporządkowanej w sposób alfabetyczny listy dostawców (rys. 6), jak również za pomocą wyboru kategorii przeznaczenia (rys. 7) lub po prostu przez wpisanie konkretnej frazy w pole wyszukiwania (rys. 8).

Alfabetyczna list dostawców w katalogu TraceParts dla Solid Edge

Rys. 6 Alfabetyczna lista dostawców w katalogu TraceParts dla Solid Edge

 

Wyszukiwanie komponentów po wybranych kategoriach

Rys. 7 Wyszukiwanie komponentów po wybranych kategoriach

 

Wyszukiwanie elementów z wykorzystaniem konkretnej frazy

Rys. 8 Wyszukiwanie elementów z wykorzystaniem konkretnej frazy

 

4. Katalog elementów standardowych CADENAS dla Solid Edge / 3Dfind.it

Od kilku wersji Solid Edge użytkownicy mają do dyspozycji platformę online, na której znajduje się szereg katalogów konkretnych producentów, zawierających modele 3D części i złożeń standardowych. Można ją uruchomić korzystając z ulubionych łącz w Solid Edge wybierając Katalog komponentów Solid Edge (CADENAS). Od Solid Edge 2021, portal ów został zamieniony na 3Dfind.it, który został doposażony w wiele dodatkowych narzędzi wyszukiwania komponentów (rys. 9) takich jak m.in.:

  • wyszukiwanie po klasyfikacjach lub konkretnych katalogach dostawców,
  • wyszukiwanie geometryczne na bazie istniejącego modelu,
  • wyszukiwanie szkicem,
  • wyszukiwanie kolorami,
  • i wiele więcej.

Sposoby wyszukiwania modeli na 3Dfind.it

Rys. 9 Sposoby wyszukiwania modeli na 3Dfind.it

 

W wersjach wcześniejszych niż 2021, został zaktualizowany link na ekranie startowym Solid Edge, który prowadzi bezpośrednio do nowego portalu. Natomiast w najnowszej wersji Solid Edge, narzędzie to pojawiło się jako element interfejsu bezpośrednio w środowisku złożenia (rys. 10). Dzięki temu, że jest ono zakorzenione bezpośrednio w oprogramowaniu, jednocześnie następuje pobranie i wstawienie danego komponentu standardowego do bieżącego projektu. Niewątpliwie takie rozwiązanie przyspieszy i poprawi komfort pracy podczas korzystania z zasobów omawianej biblioteki.

 

Wybór i wstawienie docisku spawalniczego AMF z wykorzystaniem narzędzia 3Dfind.it

Rys. 10 Wybór i wstawienie docisku spawalniczego AMF z wykorzystaniem narzędzia 3Dfind.it

Narzędzie 3Dfind.it, jak widać, posiada w sobie naprawdę sporo funkcjonalności, przede wszystkim różnego rodzaju wyszukiwania, a jak wiadomo nie sztuką jest posiadać olbrzymią bibliotekę, lecz możliwość jej szybkiego i skutecznego odfiltrowania do żądanego zapytania. W związku z powyższym, temat ten zasługuje na nieco szerszy opis, co zostanie uczynione w jednym z kolejnych artykułów.

 

Podsumowanie: biblioteki normaliów 3D CAD w Solid Edge

Podsumowując, można się pokusić o stwierdzenie, że każdy z użytkowników Solid Edge ma do dyspozycji naprawdę szerokie zasoby bibliotek elementów standardowych. Z pewnością dzięki tym narzędziom, każdy z nich szybko znajdzie żądany komponent znormalizowany i umieści go w swoim projekcie.

Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: