Solid Edge i Quadrispace Pages3D: nowe możliwości tworzenia katalogów produktów

Quadrispace Pages3D to kompleksowe narzędzie do tworzenia katalogów produktów, w tym przede wszystkim instrukcji (de)montażowych, obsługowych i produkcyjnych. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z systemem 3D CAD – w tym przypadku Solid Edge ST10 – możliwy jest pełny import zarówno natywnej geometrii 3D, jak i wszystkich ważnych metadanych.

Przykład wykorzystania Quadrispace Pages3D

Poniżej zostanie przedstawiony przykład wykorzystania Pages3D do stworzenia instrukcji demontażowej modelu Obejmy KPL (rys. 1).

Rys. 1. Model 3D Solid Edge goleni samolotu oraz jej fragment Obejma KPL

Do stworzenia karty katalogowej można użyć gotowego szablonu, w którym w sposób automatyczny zostaną stworzone odpowiednie widoki 3D, jak również chociażby lista części, na bazie metadanych pobranych z importowanego modelu (rys. 2). Nie są to jedynie obrazy rastrowe, a modele z możliwością pełnej manipulacji 3D (obroty, zoom czy przesunięcia). Po zaznaczeniu wybranej części w widoku głównym istnieje również możliwość wyizolowania jej na widoku pomocniczym.

Rys.2. Przykładowa strona katalogowa instrukcji demontażu w Pages 3D

Użytkownik ma możliwość tworzenia widoków rozstrzelonych z poziomu Pages3D, jak również można importować rozstrzelenia stworzone uprzednio w programie CAD. Po stworzeniu widoku rozstrzelonego za pomocą odpowiedniego kreatora można utworzyć szereg ilustracji, które będą składały się na kolejne kroki instrukcji demontażu. Każdą z tych ilustracji można wzbogacić o dodatkowe komentarze czy obrazy (rys. 3).

Rys. 3. Strona katalogowa instrukcji w Pages3D zawierająca jeden z kroków demontażu

Mając pełny widok rozstrzelony modelu (lub w każdym jego kroku) można wstawić tzw. symbole pozycji, które oczywiście w odpowiedni sposób odwołują się do numeracji zawartej w liście części (rys. 4). Symbole pozycji można wstawiać zarówno w sposób automatyczny (ze zdefiniowanym położeniem np. wszystkie u góry, u dołu czy z lewej lub z prawej strony) lub manualny według własnych wytycznych.

Rys. 4. Strona katalogowa instrukcji w Pages3D z pełnym rozstrzeleniem modelu wraz z symbolami pozycji

Wszystkie etapy opisywanej instrukcji demontażu pokazano na poniższym filmie. Kolejne kroki można zmieniać używając interaktywnych przycisków widocznych u dołu karty katalogowej:

Tak stworzoną instrukcję można opublikować w formie interaktywnej w formacie 3D PDF lub HTML5, jak również w postaci drukowanej. Na rysunku 5 pokazano przykład instrukcji opublikowanej w postaci HTML5 z poziomu przeglądarki internetowej – w takiej postaci instrukcję można umieścić na własnej stronie WWW.

Rys. 5. Strona katalogowa instrukcji widoczna z poziomu przeglądarki internetowej

Podsumowanie

Mając do dyspozycji oprogramowanie takie, jak Pages3D, możliwe jest wykonanie w łatwy i szybki sposób różnego rodzaju instrukcji, z wykorzystaniem istniejących modeli 3D CAD. Oprócz narzędzi do pracy z geometrią 3D, do dyspozycji jest szeroki wachlarz opcji do formatowania czy wstawiania obrazów (z istniejącej biblioteki lub własnych). Dzięki temu całą instrukcję można wykonać korzystając z jednego programu.

Opracował: Maciej Warneński

Jeśli jesteś zainteresowany programem Quadrispace Pages3D, skontaktuj się nami.

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: