Współpraca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa z GM System i Siemens

Wymienione w tytule firmy współpracują w zakresie zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego. Kolejnym etap współpracy – dołączenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa do Programu GO PLM, w którym biorą udział ośrodki akademickie na całym świecie – został potwierdzony 9 września podpisaniem umowy pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa a Siemens Digital Industries Software, na przekazanie licencji edukacyjnych oprogramowania NX dla Zakładu Technologii Kosmicznych. Zakład prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie silników rakietowych, ekologicznych materiałów pędnych i rakiet badawczych. GM

System zajmuje się wdrożeniem oprogramowania NX w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, a także zapewnia szkolenia, serwis i nieprzerwane sprawne działanie rozwiązań CAx/PLM. 

GM System, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i Siemens

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: