Przenoszenie danych materiałowych z Solid Edge do Femap

Podczas przenoszenia modelu z https://gmsystem.pl/solid-edge/ do Femap, przenoszone są wszystkie dane geometryczne oraz informacje o materiałach. Wewnętrzny system jednostek w Solid Edge zapisuje dane materiałowe w kPa, kg/mm3, niezależnie od tego, jakie jednostki zostały użyte. Może to utrudnić pracę, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z bazy materiałowej Femap zapisanej w innych jednostkach niż Solid Edge. W Femap większość użytkowników używa jednostek mm, MPa, N, tona/mm3. Aby ułatwić konstruktorom pracę, firma GM System dostarcza makro, które przekształca jednostki z Solid Edge na jednostki używane w Femap. Wystarczy uruchomić makro, wybrać pliki, w których chcemy zmienić jednostki i mamy materiały spójne z biblioteką materiałów w Femap.

Makro jest dostarczane klientom GM System bezpłatnie. W przypadku, gdy użytkownik wymaga indywidualnych narzędzi, zespół GM System jest wstanie napisać indywidualne makro na życzenie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z makrem i do współpracy z GM System.Opracował:

Michał Sroka. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: https://gmsystem.pl/kontakt/

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: