Dostosowanie interfejsu CAM Express

Interfejs systemu CAM Express / NX CAM umożliwia tworzenie własnych poleceń i pasków narzędzi. Zapewnia to przyspieszenie pracy z systemem i automatyzację wykonywanych czynności. W tym opracowaniu zostanie pokazany przykład tworzenia przycisku, który zapewnia dostęp użytkownika do wszystkich operacji obróbczych dostępnych w systemie.

Przykład i zrzuty z ekranu wykonane zostały w systemie CAM Express 7.5, ale te same narzędzia działają w nowszych, jaki i starszych wersjach systemu.

 

Pierwsze kroki

1. Uruchomić CAM Express.

2. Użyć przycisku Otwórz w celu otwarcia geometrii do obróbki (plik nie może zawierać jeszcze żadnej obróbki – przed przejściem do wytwarzania).

3. Użyć przycisku Nowy w celu otwarcia okna wyboru widocznego na zrzucie poniżej.

4. Przejść na zakładkę Wytwarzanie.

5. Wybrać szablon Die Mold Express.

Wybór szablonu Die Mold (Express) w CAM Express

 

Tworzenie Journal (nagranie makra)

Wszystkie szablony typu „Express” zapewniają dostęp tylko do wybranych operacji przewidzianych w wybranym szablonie. Poniższe czynności pozwalają na sprawdzenie tego stanu.

1. Wybrać przycisk Definicja operacji.

2. Rozwinąć Menu rozwijalne Typu.

Tworzenie Journal (nagranie makra)

Na liście wybieralnej nie ma dostępnych wszystkich typów operacji (np. brak mill_planar, mill_contour i innych szablonów).

3. Wybrać przycisk Anuluj.

4. Włączyć pasek narzędzi Journal (kliknąć prawym klawiszem myszy na pustym polu paska narzędzi, pojawi się menu, w tym menu dostępny będzie pasek Journal).

Tworzenie Journal (nagranie makra) w CAM Express

5. Wybrać przycisk Nagraj Journal.

Tworzenie Journal (nagranie makra) wCAm Express

6. Wybrać nazwę i lokalizację zapisu Journal.

Poniższe kroki muszą być wykonane dokładnie w opisanej kolejności, proszę nie wykonywać żadnych niepotrzebnych kliknięć myszką, ponieważ wszystko jest rejestrowane.

7. Z menu Ustawienia wybrać Wytwarzanie.

Tworzenie Journal (nagranie makra) w CAM Ecpress

8. Wybrać zakładkę Konfiguracja .

9. Wybrać przycisk reset.

10. Wybrać OK.

Tworzenie Journal (nagranie makra) w CAM Express

11. Wybrać przycisk Zakończ nagrywanie.

Tworzenie Journal (nagranie makra) w CAM Express

Teraz Journal jest nagrane.

 

Tworzenie własnego paska narzędzi.

W kolejnych krokach zostanie pokazane tworzenie nowego paska narzędzi. Na nowym pasku mogą być przechowywane dowolne funkcje standardowo jak również nowy nagrany właśnie Journal.

1. Kliknąć prawy klawisz myszy na pustym polu pasków narzędzi  i wybrać polecenie Dostosuj.

Tworzenie własnego paska narzędzi w CAM Express

2. Wybrać zakładkę Paski narzędzi.

3. Kliknąć przycisk Nowy….

Tworzenie własnego paska narzędzi w CAM Express

4. Wprowadzić nazwę nowego paska narzędzi i nacisnąć OK.

Tworzenie własnego paska narzędzi w CAM Express

Dodatkowe pusty pasek narzędzi został dodany. Można do niego dodawać dowolne funkcje dostępne w Menu systemu. Dla przykładu zostanie dodane polecenie: Nowy przekrój.

5. Wybrać zakładkę Polecenia.

6. Otworzyć grupę poleceń Widok.

7. Wybrać polecenie Nowy Przekrój…, przeciągnąć i upuścić na nowy pasek narzędzi.

Tworzenie własnego paska narzędzi w CAM Express

Polecenie Nowy przekrój zostało dodane do Nowego paska narzędzi.

Dodawanie nowego polecania do paska zadań CAM Express

8. Można dodać do paska kolejne, najczęściej używane polecenia.

 

Tworzenie własnego przycisku.

Teraz zostanie stworzony przycisk z funkcją zapisaną jako makro poleceniem Journal stworzoną wcześniej.

1. Przewinąć w dół spis Menu w kolumnie Kategorie.

2. Wybrać opcję Nowa ikona.

3. Wybrać Nowe polecenia z kolumny Polecenia.

4. Przenieść ikonę do nowego paska narzędzi.

Tworzenie własnego przycisku w CAM Express

5. Najechać na Polecenie użytkownika utworzone w nowym pasku narzędzi, nacisnąć prawy klawisz myszy i z menu wybrać grafikę dla nowego przycisku.

Tworzenie własnego przycisku w CAM Express

6. Użyć prawego klawisza myszy i z wyświetlonego menu wybrać Edytuj polecenie.

Tworzenie własnego przycisku

7. Użyć przycisku Przeglądaj do wybrania nagranego pliku makra (Journal).

8. Określić nazwę dla nowej funkcji.

9. Wybrać OK.

Tworzenie własnego przycisku w CAM Express

 

Test nowej funkcji

Nowa funkcja stworzona metodą nagrywania makra jest już gotowa do użytku. W kolejnych krokach zostanie pokazane jej wykorzystanie.

1. Zamknąć CAM Express.

2. Uruchomić ponownie CAM Express.

3. Otworzyć plik do obróbki.

4. Wybrać przycisk Otwórz nowy plik.

5. Przejść do zakładki Wytwarzanie.

6. Wybrać Die Mold Express.

Wszystkie szablony grupy „Express” mają ograniczoną liczbę operacji. Zrobiona funkcja resetuje te ograniczenia.

7. Wybrać przycisk Definicja operacji.

8. Rozwinąć menu rozwijalne Typ.

Test nowej funkcji w CAM Express

Teraz można wykorzystać nowo stworzony przycisk.

9. Wybrać Anuluj w otwartym oknie dialogowym.

10. Wybrać nową ikonę z nowego paska.

 

Test nowej funkcji w CAM Express

11. Wybrać przycisk Definicja Operacji.

12. Rozwinąć menu Typ.

Test nowej funkcji w CAM Express

Wszystkie grupy operacji są teraz dostępne.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: