Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express (NX CAM)

CAM Express (NX CAM) od wersji 8.0  został wyposażony w nowe narzędzie, pozwalające na generowanie dokumentacji technologicznej na podstawie szablonu wykonanego w MS Excel. Możliwości generowania dokumentacji nie jest nowością, jednak edycja i adaptacja szablonu dokumentacji we wcześniejszych wersjach systemu nie była tak łatwa, jak teraz. W niniejszym artykule przedstawimy jak przebiega dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express.

Generowanie dokumentacji technologicznej

Aby wygenerować Dokumentację technologiczną wykorzystuje się ikonę dostępną w module Wytwarzanie CAM Express (NX CAM). Ikona staje się aktywna, gdy w nawigatorze operacji, zostanie wskazana pojedyncza operacja, bądź grupa operacji.

Generowanie dokumentacji technologicznej dostępne jest również z menu Informacje –> Dokumentacja…

Generowanie dokumentacji technologicznej w CAM Express

 

Uwaga: CAM Express (NX CAM) posiada duże możliwości dostosowania interfejsu do wymagań użytkownika. Na wszystkich zrzutach ekranu tego opracowania widoczny jest interfejs dostępny w standardowej Roli CAM Express (grupa Rodzaj przemysłu). Są to ustawienia dedykowane dla początkujących użytkowników systemu.

 

Po wybraniu ikony Dokumentacja technologiczna pojawia się okno wyboru szablonu dokumentacji (Format raportu) oraz katalogu zapisu plików dokumentacji (Plik wyjściowy):

Okno wyboru szablonu dokumentacji

Aby wygenerować Dokumentacje przy użyciu jednego z szablonów należy wybrać szablon, a następnie przycisk OK. Dokumentacja generowana jest w postaci kodu HTML. Plik dokumentacji automatycznie jest otwierany w domyślnej przeglądarce internetowej (przy zaznaczonej opcji Wyświetl plik wyjściowy). Wygląd, rozmieszczenie i rodzaj danych dostępnych w dokumentacji może być zmieniany przez użytkownika poprzez edycję szablonu w programie Microsoft Excel.

Generowanie dokumentacji w CAM Express

 

Uwaga: W zakładce Format raportu widoczne są cztery szablony dokumentacji. Aby mieć dostęp do raportów z poprzednich wersji należy wyedytować plik shop_doc.dat. Domyślna lokalizacja pliku to: C:Program FilesSiemensNX 8.0MACHresourceshop_doc…
(usunąć znaki #)

Edycja pliku shop_doc.dat. w CAM Express

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej w CAM Express

Pliki szablonów znajdują się w katalogu shop_doc, w katalogu instalacyjnym CAM Express (NX). Domyślna ścieżka do tego katalogu to C:Program FilesUGSNX 7.5MACHresourceshop_doc. Własny szablon najlepiej jest wykonać kopiując i edytując gotowy szablon, przygotowany przez producenta.

Uwaga: Dobrą praktyka jest, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek zmian w katalogu programu, wykonać kopię bezpieczeństwa plików, na których będą przeprowadzane zmiany. Dlatego w tym przypadku najlepiej jest wykonać kopię całego katalogu shop_doc, którego domyślna lokalizacja to: C:Program FilesUGSNX 7.5MACHresource. Daje to użytkownikowi możliwość powrotu do pierwotnych ustawień w przypadku wystąpienia problemów. W razie potrzeby należy zastąpić cały katalog shop_doc jego kopią.

W lokalizacji: C:Program FilesSiemensNX 8.0MACHresourceshop_docexcel_templates znajduje się standardowy szablon shopdoc_template_English_operation_list_select, który posłuży do wykonania nowego, własnego szablonu dokumentacji. Składa się on z 3 plików (*.xlsx, *.tcl, *.htm) oraz jednego katalogu (*_files).

Wykonać kopię pliku shopdoc_template_English_tool_list_select.xlsx, a następnie zmienić nazwę kopii na: nowy_szablon.xlsx

Analogicznie należy postąpić z plikiem shopdoc_template_English_tool_list_select.tcl, czyli skopiować i zmienić nazwę kopii na nowy_szablon.tcl

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

Uwaga: Niedozwolone jest używanie w nazwach plików szablonów polskich znaków oraz spacji.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku htm. Należy otworzyć plik nowy_szablon.xlsx w aplikacji Excel i zapisać go w formacie html, jako stronę sieci Web.

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

Instrukcja krok po kroku zapisu szablonu:

  • otworzyć plik nowy_szablon.xlsx
  • wybrać polecenie Zapisz jako -> Inne formaty
  • wybrać typ pliku jako Strona sieci Web
  • wybrać opcję Zapisz: Opublikuj ponownie: Arkusz
  • kliknąć przycisk Opublikuj…

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

  • Wprowadzić poprawną lokalizację pliku w polu Nazwa pliku
  • Kliknąć przycisk Opublikuj

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

W lokalizacji C:Program FilesSiemensNX 8.0MACHresourceshop_docexcel_templates pojawi się plik *.htm, który stanowi ostatni element szablonu.

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

W lokalizacji C:Program FilesSiemensNX 8.0MACHresourceshop_docexcel_templates pojawi się również folder „nowy_szablon_pliki”, zawierający grafiki, użyte w szablonie. Należy zmienić nazwę tego katalogu na „nowy_szablon_files”.

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

 

Uwaga: Katalog z grafikami szablonu zawsze nazywa się tak samo jak szablon, plus dodatkowo zawiera w nazwie „_pliki”. Zmieniając nazwę katalogu należy zmienić tylko ostatni człon nazwy – „_pliki” na „_files”.

 

Uwaga: Jeżeli szablon publikowany jest wielokrotnie, każdorazowo po publikacji należy zmienić nazwę katalogu z „***_pliki” na „***_files”.

 

Uwaga: Dla zaawansowanych – można uniknąć każdorazowej zmiany nazwy katalogu opisanej w uwagach powyżej. W tym celu odszukujemy w pliku shopdoc_exel.tcl wszystkie zwroty „_files” i zamieniamy na „_pliki”. Następnie zapisujemy plik pod inną nazwą, np.: shopdoc_exel_pl.tcl. Następnie w pliku „nowy_szablon.tcl” zmieniamy w linii z „source” nazwę „***shopdoc_exel.tcl” na „***shopdoc_exel_pl.tcl”.

Aby szablon był widoczny w liście dokumentacji technologicznych należy dodać odpowiednią linię w pliku: „shop_doc.dat”. Plik znajduje się w lokalizacji:
C:Program FilesSiemensNX 8.0MACHresourceshop_doc
Najszybszym sposobem jest skopiowanie jednego z wierszy i wpisanie tam własnych nazw plików:

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

Pierwsze zaznaczenie od lewej to nazwa szablonu, która będzie wyświetlana w liście dokumentacji. Drugi to nazwa szablonu z rozszerzeniem *.tcl, który jest dodawany.

Dostosowanie karty dokumentacji technologicznej (Shop Docs) w CAM Express

Generowanie dokumentacji odbywa się poprzez wybranie polecenia „Dokumentacja technologiczna”, zaznaczenie na liście szablonu, który ma być wykorzystany oraz wybranie przycisku „OK” lub „Zastosuj”.

Zamów ćwiczenia NX9 od koncepcji do wytwarzania - krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: