Przekrój widoku 3D w NX CAM

Podczas tworzenia ścieżek narzędzia w module wytwarzania często zachodzi potrzeba analizy wygenerowanej ścieżki względem obrabianej części. NX CAM posiada zaawansowane narzędzia do szybkiego podglądu i weryfikacji ścieżki, a jednym z nich jest Przekrój widoku, za pomocą którego możemy zaspokoić ww. potrzebę.

Polecenie Przekrój widoku symuluje usunięcie materiału części lub złożenia poprzez odcięcie części widoku geometrii w taki sposób, aby odsłonić trudno dostępne lub ukryte obszary części. Wykonany w ten sposób przekrój widoku 3D można wykorzystać do analizy ścieżki skomplikowanych części lub złożeń.

 

 

Dodawanie nowego przekroju odbywa się poprzez wywołanie polecenia Nowy przekrój które  dostępne jest na zakładce Widok w grupie Zawartość. Przekroje mogą być tworzone przy użyciu jednej lub dwóch płaszczyzn lub za pomocą sześcianu ograniczającego.

 

 

Rys. 1 Wywołanie polecenia Nowy przekrój
Rys. 1 Wywołanie polecenia Nowy przekrój

 

 

Płaszczyznę przekroju można łatwo dostosować, przeciągając, przesuwając i obracając uchwyt manipulatora przekroju.

 

Rys. 2 Przekrój prostopadłościanem ograniczającym
Rys. 2 Przekrój prostopadłościanem ograniczającym

 

Dostępna jest możliwość zmiany kolorów powierzchni zamykającej przekrój lub całkowite jej wyłączenie. Opcja Kolor powierzchni zamykającej może być używana z pojedynczą płaszczyzną, jak również z wieloma płaszczyznami. Opcja koloru Pokaż przenikanie wyświetla wszelkie interferencje z przecinającymi się obiektami.

 

Rys. 3 Zmiana ustawień kolorów powierzchni zamykającej
Rys. 3 Zmiana ustawień kolorów powierzchni zamykającej

 

Utworzone przekroje odstępne są w Nawigatorze złożeń w folderze Przekroje, który umożliwia wyświetlanie podglądu jednego lub więcej przekrojów poprzez wyświetlenie ich krzywych. Z tego miejsca można również przejść do edycji utworzonych przekrojów.

 

Rys. 4 Wyświetlanie krzywych oraz edycja przekroju
Rys. 4 Wyświetlanie krzywych oraz edycja przekroju

 

Pozostałe opcje do dyspozycji użytkownika pozwalają na:

  • wyodrębnianie kopi krzywych przekroju np. do wykorzystania w dokumentacji,
  • dodawanie siatki, aby pomóc w ocenie wymiarów przekroju,
  • wyświetlanie przekroju roboczego w oknie podglądu 2D.

 

Rys. 5 Dodatkowe opcje wyświetlania siatki oraz podglądu 2D
Rys. 5 Dodatkowe opcje wyświetlania siatki oraz podglądu 2D

 

Oprogramowanie NX oferuje zestaw wyspecjalizowanych funkcji CAD, które umożliwiają programiście NC szybką analizę części przed w trakcie oraz po utworzeniu operacji NC.

 

Jeśli chciałbyś się rozwijać w obszarze NX lub masz pracowników, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, teraz mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Vouchery szkoleniowe! Tylko do 23.12.2022 możesz korzystać ze specjalnej 30% obniżki! A to nie jedyna korzyść, jaką niesie ze sobą zakup vouchera 🙂

 

 

Opracował:

Tomasz Szwed

CHCĘ POZNAĆ SZCZEGÓŁY!

Udostępnij: