NX CAM – edycja szablonów express

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości edycji oraz tworzenia własnych ustawień szablonów ekspresowych. Praca z szablonami ma na celu przyśpieszenie prac programistycznych w środowisku NX CAM. Szablony te są szczególnie przydatne w momencie zakładania nowych projektów i dzięki temu eliminujemy niepotrzebne kroki związane z ustawieniem parametrów technologicznych, tworzeniem narzędzi i metod. Poprzez szablony dostosowujemy funkcjonalności programu do własnych potrzeb i standardów.

NX CAM - edycja szablonów express

1. Szablon operacji

Szablony ekspresowe definiujące operacje obróbcze zawarte są w katalogu instalacyjnym NX:
*:…SiemensNX 11.0MACHresourcetemplate_partmetric
Znajdujące się tam pliki NX posiadają różne nazewnictwo. Dla naszych potrzeb pliki, które powinniśmy edytować będą posiadały w nazwie słowo „…Exp.prt”. Edytujmy więc jeden z kilku dostępnych plików, będzie to plik DieMold_Exp.prt.

Następnie dokonuje stosownych modyfikacji. Poniżej przykładowe z nich:

Zmiana nazwy operacji i zmiany wewnątrz operacji zgrubnej w NX CAM

 

Pracę z szablonem kończymy zapisując wyniki pracy, a następnie zamykamy plik.

Dla przypomnienia, szablon Die Mold (Express) – wczytuje środowisko frezowania 2.5 oraz 3 osiowego z możliwością definiowania obróbek indeksowych i obróbek wysokoobrotowych High Speed Machining.

2. Szablon metod, magazynu narzędziowego, programu i geometrii

Szablony ekspresowe definiujące dane typu: programy, magazyn narzędziowy, geometria i metody zawarte są w tej samej lokalizacji, co szablony operacji (patrz pkt.1). Pliki, które powinniśmy edytować w tym celu będą posiadały w nazwie słowo „…Express.prt”. Do określenia własnych danych ustawczych wykorzystamy więc jeden z kilku dostępnych plików, będzie to plik DieMold_Express.prt.

Następnie dokonuje stosownych modyfikacji. Poniżej przykładowe z nich:

 

Zmiany w widoku programów, zmiany w widoku metod

 

Pracę z szablonem kończymy zapisując wyniki pracy, ale nie zamykamy pliku.

Przechodzimy do widoku obrabiarki i modyfikujemy struktury magazynu narzędziowego. Modyfikacja polegała będzie na dodaniu do jego zasobów zespołów narzędziowych (rys. 6).

Uzbrojenie kieszeni magazynu w zespoły w NX CAM

 

Następnie zaznaczamy pozycje dodanych narzędzi (rys.7). Czynność tą wykonujemy dla każdej pozycji trzymając wciśnięty przycisk CTRL z jednoczesnym użyciem lewego przycisku myszy.

Zaznaczone narzędzia

 

W przypadku pojawienia się komunikatu (rys.8) klikamy OK.

 

 

Kolejną czynnością będzie wywołanie okna (rys.9). Okno wywołujemy przy zaznaczonych narzędziach (czynność wykonana wcześniej) klikając prawy przycisk myszy. Następnie, wybieramy polecenie: Obiekt -> Ustawienia szablonu… .

 

Opcje okna determinują pojawienie się narzędzi w momencie zakładania nowego projektu.

 

Zapisujemy plik. W przypadku pojawienia się komunikatu (rys.10), klikamy OK. Następnie wybieramy polecenia Zapisz jako… i jako miejsce zapisu wskazujemy, np. pulpit komputera. Plik zapisujemy pod nazwą DieMold_Express.prt. Zamykamy plik i przenosimy, nadpisując go, do folderu z szablonami, patrz pkt.1.

 

Odmowa dostępu do zapisu.

3. Utworzenie nowego projektu CAM

Zaczynamy od wczytania geometrii CAD, a następnie zakładamy projekt CAM, (rys.11):
Plik -> Nowy -> Wytwarzanie -> szablon Die Mold (Express).

 

Utworzenie nowego projektu CAM

 

Efekty prac powinny być zgodne z tym, co zostało wykonane w punktach od 1 do 2.

4. Podsumowanie

Podsumowując powyższe czynności, głównym ich celem jest przyśpieszenie prac programistycznych w momencie zakładania nowych projektów CAM. Dzięki temu eliminujemy niepotrzebne czynności związane z ustawieniem parametrów technologicznych, tworzeniem narzędzi i metod. Poprzez szablony dostosowujemy funkcjonalności programu do własnych potrzeb i standardów.

opracował
Krzysztof Błachut
krzysztof.blachut@gmsystem.pl

Interesuje Cię NX CAM? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: