Fazowanie otworów od spodu w NX CAM

Wśród wielu nowości NX CAM, pojawiła się także operacja służąca do fazowania otworów po przeciwnej stronie części niż wrzeciono. Artykuł ten zaprezentuje sposób przygotowania i przeprowadzenia tej operacji.

Jak przebiega fazowanie otworów od spodu w NX CAM

Aby przeprowadzenie takiej operacji było możliwe, stworzono narzędzia oparte na sprężynujących ostrzach, ale zazwyczaj operacje tego typu wykonuje się przez wytaczanie: narzędzie, w nieobracającym się i zorientowanym kątowo wrzecionie, jest umieszczane nad otworem, przesunięte z jego osi. Następnie jest wsuwane w otwór aż na przeciwną stronę części. Oś narzędzia wraca na oś otworu, włączane są obroty i następuje ruch roboczy „do góry”. Wyjazd z zatrzymanym wrzecionem jest odwrotny do wjazdu. Mało który system sterowania ma taki cykl, dlatego operacja jest programowana przez pojedyncze ruchy G0/G1. Maszyna musi mieć możliwość zorientowanego zatrzymania wrzeciona M19.

Fazowanie otworów od spodu w NX CAM
Fazowanie otworów od spodu w NX CAM

Definiowanie narzędzia

Na początku trzeba określić narzędzie pobierając je z biblioteki lub definiując ręcznie. Należy podać średnicę fazy, średnicę fazowanego otworu, średnicę szyjki i wielkość płytki. Operacja fazowania i narzędzie dotyczy fazy pod kątem 45 stopni, ale można ten sposób wykorzystać do wykonywania innych podtoczeń – zwłaszcza z wykorzystaniem własnych punktów śledzenia. W razie wpisania niewłaściwych parametrów, system wyświetli komunikaty ostrzegające.

Definiowanie narzędzia w NX CAM
Definiowanie narzędzia

Definiowanie operacji

Jak wszystkie operacje typu hole_making, tak i ta bazuje na cechach części. Czyli wcześniej trzeba zamodelować otwór, aby powołać się na niego w module Wytwarzanie. Sama faza powinna być zamodelowana, ale nie musi.
Tworząc operację wybieramy Wsteczne pogłębianie stożkowe (BACK_COUNTER_SINKING) . W oknie operacji można wybierać i edytować cechy, których dotyczyć będzie obróbka. Jest to ważne, gdy wskazujemy cechę bez zamodelowanej fazki. Wtedy ręcznie podajemy jej parametry – zmieniając domyślne wartości.

Definiowanie operacji
Definiowanie operacji

Dalej postępujemy jak w każdej operacji: generujemy ścieżki i weryfikujemy obróbkę. Narzędzie zmienia swój kształt w zależności od tego, czy są włączone obroty czy też nie.

Weryfikacja obróbki
Weryfikacja obróbki

 

Weryfikacja obróbki w NX CAM
Weryfikacja obróbki

Dodatkowe parametry cyklu

W czasie przechodzenia wytaczadła przez otwór (na zatrzymanych obrotach), system wylicza przesunięcie wytaczadła z osi otworu tak, aby odległości od ścianki otworu do ostrza płytki i szyjki narzędzia były takie same. Przy dużych różnicach między otworem a szyjką narzędzia te przesunięcia będą duże, co jest niepotrzebne. Dlatego w parametrach cyklu można ustawić Odległość bezpieczna bez przeciągania na wartość szczeliny między ścianką otworu a ostrzem płytki.

Dodatkowe parametry cyklu
Dodatkowe parametry cyklu

Maszyna może zatrzymywać zorientowane wrzeciono pod różnymi kątami, dlatego w parametrach cyklu można wpisać kąt, jeśli jest on inny niż zero. Ta wartość musi być uzgodniona z maszyną, a polecenie orientacji wrzeciona rozumiane przez postprocesor.

Przy dużych posuwach i średnicach fazek, a małych obrotach mogą uwidocznić się nierównomierności w obróbce fazki, spowodowane tym, że nóż nie wykonał pełnego obrotu w najwyższym położeniu. Zaradzi temu dodanie przerwy czasowej odpowiadającej co najmniej jednemu obrotowi wrzeciona.

Praktyczna operacja

Operacja fazowania otworów od spodu jest przykładem automatyzacji pracy w NX CAM. Często wykonywane obróbki są zamykane w dedykowanych operacjach, dzięki czemu praca staje się szybsza i bardziej bezpieczna. Oczywiście – temat automatyzacji pracy jest znacznie obszerniejszy i nie polega tylko na zwiększaniu typów operacji. Pokazany tutaj sposób jest jednakże łatwy do nauczenia i stosowania.

Opracował
Marek Osipowicz

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: