GM System głównym sponsorem konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT)

XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego

GM SystemFirma GM System współpracuje z wieloma polskimi uczelniami technicznymi. Poza dostarczaniem oprogramowania CAx oraz prowadzeniem stosownych szkoleń i certyfikacji, chętnie realizujemy szereg dodatkowych przedsięwzięć.

GM System wspiera różnorodne inicjatywy uczelniane, mające na celu ciągłą popularyzację rozwiązań CAx w inżynierii mechanicznej, jak również znaczącą aktywizację naukową wśród studentów w tym zakresie.

Dlatego też, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż firma GM System została głównym sponsorem konferencji p.n.
XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego, zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT, fot. 1) w Warszawie, 
w dniach 24-26 maja 2017 roku.

Wojskowa Akademia Techniczna WAT – budynek główny (sztab) i część kampusu

Fot. 1. Wojskowa Akademia Techniczna WAT – budynek główny (sztab) i część kampusu.

 

Zakres tematyczny seminarium (fot. 2) obejmował m.in. następujące zagadnienia mechaniki stosowanej oraz metod numerycznych w mechanice:

– techniki symulacji komputerowych w obszarze konstrukcji i badań materiałów,

roboty mobilne i platformy bezzałogowe,

budowa i eksploatacja silników, maszyn inżynieryjno-budowlanych, a także pojazdów drogowych o napędzie spalinowym i elektrycznym (ze szczególnym uwzględnieniem zasilania z odnawialnych źródeł energii).

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji w WAT

Fot. 2. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji w WAT.

 

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Uczestniczyło w nim ponad 60 studentów i doktorantów – z Polski i zagranicy – zarówno z wojskowych, jak też z cywilnych kierunków studiów.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Mechanicznego (WME) WAT, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (fot. 3).

Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, podczas uroczystego rozpoczęcia wydarzenia

Fot. 3. Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, podczas uroczystego rozpoczęcia wydarzenia.

 

Firma GM System przeprowadziła także warsztaty nt. oferowanych rozwiązań CAx, a także ciekawych i wartościowych efektów prac studentów z ich wykorzystaniem. Uwagę zwraca m.in. przykład materiałów dydaktycznych CAD 3D/2D do nauki (de)montażu oraz serwisowania broni palnej wybranego rodzaju (fot. 4 a, b). Opisywane tu pomoce naukowe zostały wykonane w systemie Solid Edge.

Jeden z ciekawych projektów ‘EDU’ wykonanych w systemie SOLID EDGE: 
materiały dydaktyczne CAD 3D/2D do nauki (de)montażu i serwisowania broni palnej wybranego rodzaju - w wersji dla PC (a) oraz dla urządzeń mobilnych (b)

Fot. 4. Jeden z ciekawych projektów ‘EDU’ wykonanych w systemie SOLID EDGE: 
materiały dydaktyczne CAD 3D/2D do nauki (de)montażu i serwisowania broni palnej wybranego rodzaju – w wersji dla PC (a) oraz dla urządzeń mobilnych (b).

 

Finalnego dnia konferencji, otrzymaliśmy z rąk Dziekana Wydziału Mechanicznego, prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego pamiątkowe i oficjalne podziękowania, które przedstawiamy na fot. 5.

Podziękowanie WME WMAT dla GM System - Sponsora Głównego Konferencji
Fot. 5. Podziękowanie WME WMAT dla GM System – Sponsora Głównego Konferencji.

 

W niniejszym opracowaniu skorzystano z informacji oraz obrazów uzyskanych dzięki uprzejmości Wydziału Mechanicznego WAT (www.wme.wat.edu.pl).

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: