Industry 4.0 – GM System na targach Mach-Tool, cz. II

W pierwszej części naszego cyklu artykułów, publikowanego w związku z obecnością firmy GM System na targach ITM Polska (6. do 9. czerwca 2017) pisaliśmy o ogólnych założeniach koncepcji Przemysł 4.0. Teraz chcielibyśmy przybliżyć nieco naszym Czytelnikom tę część oferty firmy Siemens, która stanowi odpowiedź na związane z ta koncepcją potrzeby i wyzwania.

Koncepcja Industry 4.0 powstała u naszych zachodnich sąsiadów, nic zatem dziwnego, iż korporacja Siemens – będąc firmą niemiecką – od początku była nią zainteresowana i dostosowywała do niej swoje portfolio. Patrząc z perspektywy czasu, jest to widoczne zarówno w polityce akwizycji kolejnych przedsiębiorstw, jak i rozwoju oprogramowania będącego już w ofercie Siemens. O tym, jak ważna jest rewolucja cyfrowa i Przemysł 4.0 dla firmy świadczy m.in. to, że „Cyfrowe przedsiębiorstwo” było hasłem Siemensa podczas niedawno zakończonych targów Hannover Messe 2017.

Industry 4.0 - cyfrowe przedsiębiorstwo
Źródło: https://www.siemens.com

Wspomniane „Cyfrowe przedsiębiorstwo” (ang. „Digital Enterprise”) to właśnie odpowiedź Siemensa na koncepcję Przemysł 4.0. W ramach tego pakietu oferowane są zintegrowane oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają płynną integrację i digitalizację całego łańcucha wartości – w tym dostawców. Rezultatem tego jest doskonała cyfrowa kopia łańcucha wartości – „Cyfrowy bliźniak” (ang. „Digital Twin”). Pozwala to na przeprowadzanie symulacji, testów i optymalizacji w całkowicie wirtualnym środowisku, co z kolei pozwala na skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz zwiększenie elastyczności, jakości i efektywności. W ramach pakietu cyfrowego przedsiębiorstwa (DES – Digital Enterprise Suite) Siemens integruje systemy należące do obszarów zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management – PLM), zarządzania produkcją (ang. Manufacturing Operations Management – MOM) oraz integracji automatyki (ang. Totally Integrated Automation – TIA). Całość oparta jest na modelu danych Teamcenter i połączona poprzez MindSphere, otwarty system operacyjny dla Internetu rzeczy (IoT), bazujący na technologii obliczeń w chmurze. Poświęćmy chwilę na krótkie omówienie wymienionych obszarów i narzędzi.

Digital Enterprise Suite
Źródło: https://www.siemens.com

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) to system zarządzania informacjami o produkcie przez cały okres jego życia – od koncepcji, poprzez projektowanie i wytwarzanie, aż po eksploatację i utylizację. Z tej racji oprogramowanie należące do tej grupy obejmuje wiele obszarów, oferując różne funkcje i technologie, jak na przykład:

– zarządzanie danymi produktu (PDM),

– projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAD, CAM),

– inżynieria wspomagana komputerowo (CAE),

– symulacje układów mechatronicznych (1D CAE),

– testy i analiza modalna.

Rozwiązania PLM stanowią spójną platformę cyfrową zapewniającą możliwość m.in. optymalizacji powiązań w ciągu całego cyklu życia produktu i w ramach organizacji oraz ustanowienia pojedynczego systemu przechowywania danych uwzględniającego różne potrzeby w zakresie analizy danych, tak, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do wymaganych informacji we właściwym kontekście i właściwym czasie. W skład oferty rozwiązań PLM wchodzą m.in.: Teamcenter, Active Integration, NX, Solid Edge, Fibersim, Femap, LMS, Quality Planning Environment oraz Tecnomatix.

Manufacturing Operations Management (MOM) jest rozwiązaniem zapewniającym pełną widoczność procesów produkcyjnych, co z kolei umożliwia ciągłą poprawę ich wydajności. Istnieje wiele rodzajów oprogramowania MOM, m. in. do zarządzania produkcją, analizy wydajności, jakości oraz zgodności czy systemy HMI (human-machine interface). Oprogramowanie do zarządzania produkcją udostępnia w czasie rzeczywistym informacje o zamówieniach, pracy i materiałach, stanie maszyn i wysyłce produktów. Oprogramowanie do analizy wydajności wyświetla dane na poziomie maszyny, linii, zakładu i przedsiębiorstwa w celu analizy sytuacyjnej lub historycznej. Systemy kontroli jakości i zgodności są stosowane w celu promowania zgodności z normami i specyfikacjami procesów i procedur. Oprogramowanie HMI umożliwia operatorom zarządzanie urządzeniami przemysłowymi i sterującymi procesami przy użyciu interfejsu komputerowego.

Zastosowanie systemów klasy MOM pomaga zoptymalizować produkcję, zaś firmy, w których procesy produkcyjne są w pełni zdigitalizowane są lepiej przygotowane do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i wprowadzanie innowacji. Portfel oprogramowania Siemens MOM umożliwia wdrożenie strategii pozwalającej na pełną digitalizację operacji produkcyjnych. W skład oferty rozwiązań MOM wchodzą m.in.: MES Simatic IT, Camstar, R&D Simatic ID Suite oraz Preactor.

Totally Integrated Automation (TIA) to z kolei strategia w technologii automatyki, opracowywana od 1996 roku przez Siemens Automation and Drives. Definiuje interakcje pojedynczych komponentów, narzędzi i usług, integrując je na kilku poziomach: od warsztatu aż po poziom zarządczy, co przyczynia się do efektywnej współpracy wszystkich elementów automatyki. W praktyce realizacji tych celów służy TIA Portal – produkt firmy Siemens stanowiący część pakietu Digital Enterprise Software. Otwarta architektura tego systemu obejmuje cały proces produkcyjny, jej cechami charakterystycznymi są zaś: spójne zarządzanie danymi, globalne standardy oraz jednolite interfejsy sprzętowe i programowe.

Totally Integrated Automation
Źródło: https://www.siemens.com

Jak widać z powyższego – z konieczności bardzo skróconego – przeglądu, implementacja koncepcji cyfrowego przedsiębiorstwa pociąga za sobą potrzebę zarządzania ogromną ilością danych, pochodzących zarówno od maszyn, jak i systemów. Narzędziem, które pozwala na realizację tego celu, jest kolejny produkt z oferty firmy Siemens: MindSphere. Jest to otwarty system operacyjny, umożliwiający podłączenie wszystkich maszyn i infrastruktury fizycznej do świata wirtualnego, przy wykorzystaniu technologii obliczeń w chmurze. MindSphere jest rozwiązaniem typu Platform as a Service (PaaS); na uwagę zasługuje fakt, że zapewnia możliwość tworzenia połączeń z wykorzystaniem zarówno rozwiązań firmy Siemens, jak i innych dostawców.

Mindsphere
Źródło: https://www.siemens.com

Wdrożenie koncepcji cyfrowego przedsiębiorstwa pozwala na uproszczenie i zdigitalizowanie całego procesu biznesowego. Ważną zaletą tej koncepcji jest fakt, iż możliwe jest rozpoczęcie wdrożenia w dowolnym punkcie łańcucha wartości – od projektu produktu po usługi z nim związane – i późniejsze rozszerzanie go, w zależności od bieżących potrzeb. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw, również w Polsce, jest zainteresowane tą ideą. Wyniki badań „Smart Industry Polska 2016”, które Siemens przeprowadził wspólnie z Millward Brown, wskazują, że polskie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z rewolucji cyfrowej i robią wszystko, by się na nią przygotować. W ankietowanych firmach przeważała opinia o nowoczesności stosowanych obecnie przez nie systemów sterowania produkcją. Za nowatorskie swoje systemy sterowania uznało łącznie aż 35% badanych.

Odpowiadając na zainteresowanie polskich przedsiębiorstw koncepcją Przemysł 4.0 oraz swoją ofertą, firma Siemens wraz głównym partnerem – firmą KUKA, a także kilkoma innymi, w tej liczbie GM System, opracowała i przygotowała koncepcję stoiska na nadchodzące targi Mach-Tool. Na stoisku tym będzie można w praktyce zapoznać się z koncepcją cyfrowego przedsiębiorstwa. Jak będzie wyglądać owo stoisko i jak umiejscowiona jest oferta GM System w opisanej powyżej ofercie Siemensa, będącej odpowiedzią na wyzwania związane z koncepcją Przemysł 4.0 – o tym napiszemy w następnym artykule, do lektury którego już teraz zapraszamy.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: