Firma GM SYSTEM rozpoczęła współpracę z Akademickim Klubem Lotniczym Politechniki Wrocławskiej

Firma GM SYSTEM (www.gmsystem.pl), jeden z największych polskich dostawców rozwiązań CAD/CAM/CAE dla przemysłu, partner Siemens Industry Software, ściśle współpracuje z technicznymi jednostkami edukacyjnymi w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Niedawno została podpisana umowa o współpracy GM SYSTEM z Akademickim Klubem Lotniczym Politechniki Wrocławskiej (www.akl.pwr.wroc.pl).

Wspólne działania GM SYSTEM oraz Akademickiego Klubu Lotniczego (AKL), mają następujące cele:

  • wspieranie przyszłych inżynierów lotniczych w zakresie praktycznego wykorzystania rozwiązania  CAD Solid Edge Student Edition, oferowanego przez GM SYSTEM,
  • organizowanie specjalistycznych szkoleń 3D CAD dla studentów z Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Wrocławskiej,
  • wspólna realizacja projektów dotyczących wybranych zakresów techniki lotniczej.

Ze strony GM System wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez studentów wpisuje się w szerszy plan działań z zakresu CSR. W przyszłym roku akademickim firma rozpocznie kolejne działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze zastosowania programów CAD/CAM/CAE.

Należy dodać, że Akademicki Klub Lotniczy posiada bardzo duże osiągnięcia w zakresie projektowania oraz wykonywania bezzałogowych statków powietrznych, startujących w zawodach na uniesienie możliwie najcięższego ładunku.

Zespół AKL wywalczył m.in. IV miejsce w ogólnoświatowych zawodach SAE AERO DESIGN.

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: