Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing jest alternatywą dla aktualizowania siatki tak, aby odpowiadała ona zmodyfikowanej geometrii, bez konieczności ponownego generowania całej siatki obliczeniowej. Podczas aktualizowania siatki system Simcenter 3D usuwa i odtwarza na nowo siatkę, na którą zostały wprowadzone zmiany geometryczne, natomiast morfing zapewnia dostosowanie już istniejącej siatki do zmian geometrii.

Warto wykonać morfing siatki zamiast jej aktualizacji, gdy:

  • Istotne jest, by zachować etykiety bieżącego węzła i elementu.
  • Istnieje potrzeba zachowania kształtu i rozmiaru istniejących elementów w siatce w obszarach, na które zmiany wprowadzone w geometrii CAD nie mają wpływu.

Podczas morfingu oprogramowanie stara się zachować stałą ogólną topologię siatki. Oblicza ono nowe położenia węzłów w istniejącej siatce, tak by odpowiadały one zmienionej geometrii, oraz rozszerza lub zmniejsza siatkę w celu dopasowania jej do tej geometrii.

Przykład zastosowania Morfingu siatki na zmodyfikowanej geometrii przedstawiono poniżej.

Siatka obliczeniowa przed wprowadzeniem zmian geometrycznych w Simcenter 3D
Siatka obliczeniowa przed wprowadzeniem zmian geometrycznych

 

Modyfikacja geometrii - Morfing siatki w Simcenter 3D
Modyfikacja geometrii

 

Lokalizacja polecenia – Morfing automatyczny w Simcenter 3D
Lokalizacja polecenia – Morfing automatyczny

 

W oknie dialogowym Morfing automatyczny – wskaż w oknie graficznym utworzoną wcześniej siatkę następnie kliknij -> OK , program zaktualizuję istniejącą siatkę do zmodyfikowanej geometrii bez konieczności nakładania jej na nowo.

Okno dialogowe - morfing automatyczny w Simcenter 3D
Okno dialogowe – morfing automatyczny

 

Zastosowanie narzędzia morfingu siatki i dostosowanie istniejącej siatki do zmian wykonanych na geometrii.
Zastosowanie narzędzia morfingu siatki i dostosowanie istniejącej siatki do zmian wykonanych na geometrii.

 

Jak dokładnie przebiega cały proces przedstawiono na poniższych filmach:

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: