Tworzenie warstwy przyściennej dla analiz CFD w środowisku Simcenter 3D

W przypadku modelowania turbulencji dla analiz CFD ważna jest wielkość siatki obok powierzchni przepływu. Warstwa przyścienna jest preferowana w przypadku modelowania turbulencji, nawet jeśli można by było spełnić te same wymagania dotyczące wielkości siatki ścianki bocznej przy użyciu równoodległych siatek przy mniejszej łącznej liczbie elementów.

Poniżej zaprezentowano możliwości tworzenia warstwy przyściennej w połączeniu z siatką czworościenną 4 – węzłową w środowisku Simcenter 3D.

Tworzenie siatki 2D jako referencyjnej dla warstwy przyściennej w Simcenter 3D

Tworzenie siatki 2D jako referencyjnej dla warstwy przyściennej

 

Definiowanie warstwy przyściennej na wybranych ściankach geometrii w Simcenter 3D

Definiowanie warstwy przyściennej na wybranych ściankach geometrii

 

Tworzenie siatki objętościowej 3D składającej się z elementów czworościennych

Tworzenie siatki objętościowej 3D składającej się z elementów czworościennych

 

Całkowita siatka obliczeniowa wraz z warstwą przyścienną utworzona w Simcenter 3D

Utworzona całkowita siatka obliczeniowa wraz z warstwą przyścienną

 

W celu lepszego zobrazowania przebiegu tego procesu, zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania:

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: