Nakładanie temperatur w formie tabeli pól w środowisku Simcenter 3D

Za pomocą pól i wyrażeń można określić, w jaki sposób warunki graniczne, takie jak obciążenia i więzy, mają różnić się pod względem:

  • Przestrzennych domen niezależnych, np. współrzędnych kartezjańskich, walcowych, sferycznych i parametrycznych.
  • Nieprzestrzennych domen niezależnych, np. czas, temperatura i częstotliwość.
  • Domen niezależnych stanowiących połączenia zmiennych przestrzennych i nie przestrzennych.

Poniżej zaprezentowano możliwości nakładania przestrzennej tabeli zmiennych w formie temperatury zależnej od walcowego układu współrzędnych w środowisku Simcenter 3D.

Tworzenie nowego warunku brzegowego w formie temperatury w Simcenter 3D
Tworzenie nowego warunku brzegowego w formie temperatury

 

Tworzenie przestrzennej tabeli zmiennych
Tworzenie przestrzennej tabeli zmiennych

 

Ustawienia pola tabeli wraz z przypisaniem walcowego układu współrzędnych w Simcenter 3D
Ustawienia pola tabeli wraz z przypisaniem walcowego układu współrzędnych

 

Graficzne przypisanie rozkładu temperatury – definicja punktu 1
Graficzne przypisanie rozkładu temperatury – definicja punktu 1

 

Graficzne przypisanie rozkładu temperatury – definicja punktu 1
Graficzne przypisanie rozkładu temperatury – definicja punktu 1

 

Graficzny rozkład konturów temperatury przypisanej przy użyciu tabeli zmiennych w Simcenter 3D
Graficzny rozkład konturów temperatury przypisanej przy użyciu tabeli zmiennych

 

Proces nakładania temperatur w formie tabeli pól ilustruje również poniższy film:

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: