Możliwości systemu NX CAM w zakresie programowania obróbek wielozadaniowych (Multitasking) oraz automatów tokarskich

Multitasking & Swiss Type – możliwości systemu NX CAM

Możliwości systemu NX CAM w zakresie obróbek wielofunkcyjnych są bardzo szerokie: wzbogaca on obsługę obrabiarek wielofunkcyjnych, które mogą zarówno toczyć, jak i frezować na poziomie paru kanałów, minimalizując przy tym liczbę ustawień wymaganych do obróbki części w zastosowaniu wieloseryjnym. Tego typu rozwiązanie przyspiesza czas w procesie wytwarzania poprzez dowolne kombinacje toczenia i frezowania z użyciem osi narzędzi napędzanych oraz płynnego frezowania tocznego dla środowisk maszyn wielowrzecionowych (rys. 1).

Rys.1 Kinematyka przykładowego modelu automatu wzdłużnego, programowanego z poziomu NX CAM

Symulacja rzeczywista po kodzie NC

System NX posiada wbudowany interfejs symulacji kodu nc dla wirtualnej maszyny CNC będącej odpowiednikiem rzeczywistego centrum obróbczego . W trakcie takiej symulacji, realizowany blok po bloku kod NC wywołuje ruch danego podzespołu obrabiarki, co odzwierciedla rzeczywisty obraz obróbki detalu oraz umożliwia podgląd pracy poszczególnych elementów urządzenia. Cały proces jest kontrolowany pod kątem wykrycia kolizji, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania obrabiarki wielozadaniowej.

Programowanie w NX CAM w zakresie toczenia

Moduł grupy tokarskiej jest bardzo wydajnym rozwiązaniem przy zabiegach wielowrzecionowych obróbek typu Multi-Task. Oprogramowanie tokarskie w programie NX CAM może wykorzystywać profile części 2D (DWG/DXF) lub pełne modele bryłowe. Zapewnia zaawansowane strategie optymalizujące proces dla obróbki zgrubnej (łamanie wióra), wieloprzebiegowej, wykończeniowej, rowkowania, gwintowania i wiercenia w linii środkowej (rys. 2 i 3).

Rys.2 Toczenie profilowe od czoła – kanał 01 – od strony głównego wrzeciona – listwa narzędziowa MAIN

Rys.3 Toczenie profilowe wzdłuż części – kanał 02 – od strony przeciw wrzeciona – listwa narzędziowa SUB

Programowanie w NX CAM w zakresie wiercenia

Moduł wytwarzania w systemie NX zawiera szeroką gamę zastosowań wiertarsko–wytaczarskich oraz optymalizację działań dla cykli maszynowych. Tego typu grupa operacji umożliwia swobodną pracę na modelach bryłowych, jak i powierzchniowych. NX posiada bogatą funkcjonalność obróbki na bazie cech (FBM), dzięki czemu oprogramowanie automatycznie rozpoznaje właściwości geometrii (głębokość, średnica, kąt minimalny, faza). Domyślnym trybem transformacji w przypadku wiercenia narzędziami napędzanymi jest tryb XZC (rys. 4 i 5).

Rys.4 Wiercenie wzdłuż części – kanał 01 – główne wrzeciono – listwa narzędziowa MAIN

Rys.5 Wiercenie narzędziem napędzanym – kanał 02 – przeciw wrzeciono – listwa narzędziowa SUB – tryb XZC

Programowanie w NX CAM w zakresie frezowania

Moduł frezowania zapewnia kompleksowe rozwiązanie dot. programowania strategii zapewniających doskonałe wykończenie powierzchni oraz wysoką wydajność usuwania materiału. Obsługiwane tutaj są elementy bryłowe jak i powierzchniowe.  Przydatnymi możliwościami grupy frezerskiej w zastosowaniu obróbek typu Multitasking są funkcje automatycznego dopasowania osi narzędzia napędzanego.

Frezowanie w module wieloosiowym MULTI_AXIS umożliwia obróbkę przedmiotu o skomplikowanej geometrii gdzie wymagane jest symultaniczne prowadzenie freza w zakresie 4 osiowym lub 5 osiowym. Celem tego typu zabiegów jest redukcja czasu produkcyjnego poprzez zmniejszenie ilości operacji (rys. 6 i 7).

Rys.6 Frezowanie promieniowe – kanał 01 – główne wrzeciono – grupa MULTI_AXIS

Rys.7 Frezowanie opcjonalnym narzędziem napędzanym od czoła – kanał 01 – główne wrzeciono

Programowanie w NX CAM funkcji dodatkowych

Funkcje dodatkowe, takie jak przechwyt oraz współpraca z podajnikiem pręta, programowane są poprzez kontroler obrabiarki dostępny z poziomu operacji CAM. Funkcje blokowe zawarte w zdarzeniach użytkownika można modyfikować. Dla obrabiarek wielozadaniowych zalecana jest praca na przygotowanych szablonach obsługujących gotowe zestawy zdarzeń użytkownika (rys. 8).

Rys.8 Programowanie przechwytu dla automatu wzdłużnego – edycja z poziomu zdarzeń użytkownika

Programowanie w NX CAM poprzez menedżer synchronizacji

Synchronizacja jest obsługiwana na graficznym interfejsie przy pomocy wbudowanego menedżera. Dzięki obsłudze równoczesnych, wieloosiowych operacji z możliwością synchronizacji napędów jak i pracy głowic narzędziowych, oprogramowanie NX pomaga zwiększyć wydajność produkcyjną (rys. 9).

Rys.9 Synchronizacja czasowa głowic wg. obróbki dla kanału 01 oraz kanału 02

Dlaczego system Siemens NX CAM?

Wszystkie funkcje systemu NX CAM dają potężne i sprawdzone możliwości stosowane w wielu branżach produkcyjnych (przemysł lotniczy, maszynowy, samochodowy, urządzenia medyczne) oraz mogą efektywnie przyspieszyć zwrot z inwestycji w najnowsze technologie skracając czas pracy i minimalizując koszty. W przypadku maszyn typu Multi-Task rzeczywista symulacja podkreśla wyższość oprogramowania marki Siemens nad innymi systemami CAM.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: