NX CAM – wybrane nowości modułu frezarskiego

Ciągłe doskonalenie produktu, praca nad nowymi rozwiązaniami i sprostanie wyzwaniom występującym w zakresie projektowania i wytwarzania procesów, skutkuje pojawianiem się kolejnych uaktualnień, które to z czasem przyjmują miano kolejnej wersji programu. I tak jest w tym przypadku. W oczekiwaniu na najnowszą wersję NX 12.0.0 pojawiają się uaktualnienia, które oferują usprawnienia i nowe funkcjonalność we wszystkich obszarach produktu.

1. Frezowanie 2.5D

Hole Making: wytaczanienowość dotyczy dodania do zasobów biblioteki NX CAM nowego typu narzędzia wytaczarskiego. Narzędzie dostępne jest z poziomu szablonu hole making i dedykowane jest do pracy z operacjami wytaczania. Cechami charakteryzującymi narzędzie, są: parametry określające kształt narzędzia (sekcja skrawania i sekcja trzonka), promień naroża płytki, parametry pilota, parametry osadzenia płytki. W efekcie tych zmian otrzymujemy nowy szablon narzędziowy pozwalający precyzyjnie zaprogramować kształt narzędzia, co w efekcie gwarantuje nam dokładną weryfikację ścieżki i daje nam pełną informację o ewentualnych kolizjach.

Hole making: wytaczanieHole Making: fazowanie – podobnie, jak wyżej nowość dotyczy dodania do zasobów biblioteki NX CAM nowego typu narzędzia wytaczarskiego. Narzędzie dostępne jest z poziomu szablonu hole making i dedykowane jest do pracy z operacjami wytaczania faz. Cechami charakteryzującymi narzędzie, są: parametry określające kształt narzędzia (sekcja skrawania i sekcja trzonka), promień naroża płytki, parametry pilota, parametry osadzenia płytki. W efekcie tych zmian otrzymujemy nowy szablon narzędziowy pozwalający precyzyjnie zaprogramować kształt narzędzia, co w efekcie gwarantuje nam dokładną weryfikację ścieżki i daje nam pełną informację o ewentualnych kolizjach.
Hole making: fazowanie
Hole Making: fazowanienowość dotyczy nowego sposobu definiowania głębokości przy frezowaniu faz. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu okna:
Parametry obróbki->Strategia->Odniesienie fazy
i charakteryzuje się tym, że głębokość frezowania może być określana w odniesieniu do krawędzi górnej lub dolnej fazy. W ten sposób otrzymujemy szybkie i efektywne programowanie głębokości w oparciu o charakterystykę fazy. Wartością dodaną, którą wprowadza nowość, to większa użyteczność operacji i zdecydowanie szybsze programowanie.
Hole making: fazowanie
Hole Making: frezowanie gwintównowa opcja rozszerza możliwości operacji frezowania gwintów i pozwala zaprogramować jego krotność. W efekcie tego uzyskujemy możliwość obróbki frezowania gwintów wielokrotnych, a wszystko to z poziomu okna jednej operacji.
Hole making: frezowanie gwintów w NX CAM
Hole Making: kontrola posuwu na łukachnowa opcja w precyzyjny sposób pozwala kontrolować ruchy skrawające dodając do ścieżki posuw, który określany jest minimalnym i maksymalnym współczynnikiem kompensacji posuwu nominalnego. W ten sposób uzyskujemy ruchy skrawające z możliwością przyspieszenia i zwolnienia na łukach ścieżek. Opcja dostępna jest w ramach operacji: Hole Milling (Frezowanie otworu), Chamfer Milling (Fazowanie fazy otworu), Boss Milling (Frezowanie czopu), Thread Milling (Obróbka gwintu), Radial Groove Milling (Frezowanie rowka promieniowego).
Hole Making: kontrola posuwu na łukach
Hole Making: predefiniowana głębokośćnowa opcja przeznaczona jest do szybkiego określania głębokości wiercenia. Charakteryzuje się ona tym, że wartość tą określamy za pomocą opcji procentu liczonego dla średnicy narzędzia lub długości ostrzy.
Hole Making: predefioniowana głębokość
Dno i ścianka boczna (Floor Wall): profilowanie po rampienowa opcja przeznaczona jest do definiowania obróbek profilowych, kształtów zewnętrznych i wewnętrznych. Ustawienie pozwala generować ścieżki z pozycjonowaniem poziomów na powierzchni części, co w efekcie pozwala otrzymać ciągła i płynną obróbkę frezowania. Wartością dodaną, którą wprowadza nowość, to większa użyteczność operacji i szybsze programowanie.
Dno i ścianka boczna (Floor Wall): profilowanie po rampie
GMC: punkty wiertarskie (zapowiedź)nowa opcja przeznaczona jest do określania punktów śledzenia, definiowanych na podobieństwo operacji hole making. Opcja przydatna jest w obróbce otworów stopniowanych, gdzie wykorzystywane jest narzędzie specjalne i wymagane są zmienne warunki obróbki (obroty, posuw).
GMC: punkty wiertarskie (zapowiedź)
Poniżej przykład wykorzystania możliwości operacji i nowej funkcjonalności:
– Pozycjonowanie narzędzia przed detalem (D1, ruch szybki):
Nowości NX CAM - Pozycjonowanie narzędzia przed detalem (D1, ruch szybki)
– Wiercenie małej średnicy do momentu osiągnięcia bezpiecznej odległości pomiędzy powierzchnią części, a średnicą D2 (D1, S1697, F245):
Nowości NX CAM - Wiercenie małej średnicy do momentu osiągnięcia bezpiecznej odległości pomiędzy powierzchnią części, a średnicą D2 (D1, S1697, F245)
– Wiercenie większej średnicy (D2, S565, F84) i powrót przed detal (D1, S565, F400).
Nowości NX CAM - Wiercenie większej średnicy (D2, S565, F84) i powrót przed detal (D1, S565, F400)
Adaptive Milling: frezowanie adaptacyjne (zapowiedź) nowa operacja przeznaczona do zgrubnego frezowania wydajnościowego. Obróbka charakteryzuje się pełnym wykorzystaniem długości ostrzy narzędzia frezarskiego, przy zachowaniu płynnych i stycznych ruchów skrawających oraz pomocniczych. Operacja stanowi pochodną znanej nam operacji Cavity Mill i dostępna będzie z poziomu szablonu mill contour.
Adaptive Milling: frezowanie adaptacyjne

2. Frezowanie 3D

Obróbka obszaru: rzutowanie na części nowość dotyczy rozszerzenia możliwości operacji w ustawieniach z aktywną metodą Strome i niestrome. Znana nam opcja występująca pod hasłem Na części dostępna jest już w powyższych ustawieniach operacji i optymalizuje przebieg ścieżki narzędzia, co przekłada się na lepszą jakość powierzchni.

Frezowanie 3D - Obróbka obszaru: rzutowanie na częściObróbka obszaru: przerwy w części nowość dotyczy usprawnienia, które eliminuje błędy geometrii występujące w postaci małych przerw na łączeniach części. Efektem tego jest ciągła i nieprzerywana obróbka. Nowość szczególnie przydatna w przypadku pracy z modelami importowanymi lub geometrią błędnie zamodelowaną. Usprawnienie dotyczy operacji frezarskich: Cavity Mill, Area Milling, Z-Level (Tylko strome), metody Obróbka naroży.
Frezowanie 3D - Obróbka obszaru: przerwy w części

3. Frezowanie 5D

Tube Finish: obróbka kanałków nowa operacja frezowania ze zmienną osią pracy narzędzia przeznaczona jest do płynnego frezowania obszarów wewnętrznych. Obróbka dedykowana jest do wykańczających procesów frezowania. Cechą charakteryzującą operację jest oś symetrii obszaru obrabianego, która determinuje rozkład ścieżki narzędzia. Operacja łatwa i bezpieczna w zastosowaniu, nawet w przypadku złożonych geometrii.
Frezowanie 5D - Tube Finish: obróbka kanałków

Multi Blade: obróbka wirników nowość usprawnia operację frezowania wirników i charakteryzuje się tym, że dzięki ulepszonej strategii Automatycznie oraz Interpoluj wektor uzyskujemy lepszą, bardziej smukłą ścieżkę narzędzia. Usprawnienie przekłada się bezpośrednio na lepszą jakość powierzchni przy mniejszym zaangażowaniu programisty.

Frezowanie 5D Multi Blade: obróbka wirnikówWielowątkowość obliczeń: operacje nowość dotyczy usprawnienia, które jeszcze bardziej wykorzystuje możliwości procesorów wielordzeniowych. Optymalizacja dotyczy operacji Cavity Mill oraz Zlevel. W ramach tego uzyskujemy szybsze obliczenia, co przekłada się na większą wydajność stanowiska. Usprawnienie szczególnie przydatne, kiedy pracujemy z dużymi częściami lub, gdy generujemy ścieżki o dużym zagęszczeniu.
Frezowanie 5D Wielowątkowość obliczeń: operacje

Wielowątkowość obliczeń: IPW nowość dotyczy funkcjonalności, które odpowiedzialne są za generowanie resztek po poprzednich operacjach oraz opcji, która generuje resztki w postaci mapy kolorów. Ulepszenia w sposób bardziej optymalny wykorzystują możliwości procesorów wielordzeniowych, co skutkuje skróceniem czasów obliczeń i większą wydajnością stanowisk.
Frezowanie 5D Wielowątkowość obliczeń: IPW

Tym punktem zakończę opisywanie nowości, które pojawiły lub pojawią się w NX CAM 11.x.x i 12.0.0. Dla zainteresowanych większą ilością informacji w kontekście bieżących aktualizacji zachęcam do przeczytania dokumentacji.

opracował
Krzysztof Błachut
krzysztof.blachut@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: