Edycja modelu złożenia pochodzącym z Inventor – jednoczesna przesunięcie lewej szczęki ze skróceniem prowadnic

Bezpieczne i szybkie wczytywanie plików utworzonych w programie Inventor przez oprogramowanie Solid Edge ST

W ubiegłym roku firma Autodesk ogłosiła stopniowe zmiany w polityce sprzedaży licencji na swoje produkty, likwidując tzw. licencje wieczyste (bezterminowe) do końca lipca 2016 roku. Tym samym zostały wprowadzone terminowe subskrypcje z możliwością opłaty – w zależności od produktu – za miesiąc, rok, dwa lub trzy lata. Wśród produktów objętych zmianami znalazł się również program do projektowania Inventor. Z rozmów przeprowadzonych z firmami wynika, że konieczność cyklicznego wnoszenia…

Czytaj więcej
Zaznaczanie kostką 3D w NX 12 CAD

Wybrane nowości NX 12 CAD

Firma Siemens PLM Software, wiodący na świecie dostawca zaawansowanych rozwiązań PLM dla przemysłu, nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Nie inaczej jest z NX – flagowym, zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, który w każdej kolejnej wersji oferuje swoim użytkownikom nowe funkcjonalności i ulepszenia, znacząco ułatwiające i przyspieszające codzienną pracę nad zaawansowanymi, często skomplikowanymi projektami. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych nowości w zakresie wspomagania projektowania (CAD), które pojawią się…

Czytaj więcej
Wybrane nowości systemu Femap 11.4

Wybrane nowości Femap 11.4

Jak co roku, firma Siemens wypuszczając nową wersję oprogramowanie Femap, dostarcza nam mnóstwa nowych funkcjonalności, które powstają w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. W ten sposób świetne narzędzia, które bez najmniejszego problemu potrafią dokonać analiz najbardziej skomplikowanych zagadnień stają się jeszcze bardziej intuicyjne i pomocne. Poniżej przedstawię kilka wybranych nowości w Femap 11.4

Czytaj więcej
NX CAM - edycja szablonów express

NX CAM – edycja szablonów express

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości edycji oraz tworzenia własnych ustawień szablonów ekspresowych. Praca z szablonami ma na celu przyśpieszenie prac programistycznych w środowisku NX CAM. Szablony te są szczególnie przydatne w momencie zakładania nowych projektów i dzięki temu eliminujemy niepotrzebne kroki związane z ustawieniem parametrów technologicznych, tworzeniem narzędzi i metod. Poprzez szablony dostosowujemy funkcjonalności programu do własnych potrzeb i standardów. 1. Szablon operacji Szablony ekspresowe definiujące…

Czytaj więcej
Modyfikacja geometrii - Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing jest alternatywą dla aktualizowania siatki tak, aby odpowiadała ona zmodyfikowanej geometrii, bez konieczności ponownego generowania całej siatki obliczeniowej. Podczas aktualizowania siatki system Simcenter 3D usuwa i odtwarza na nowo siatkę, na którą zostały wprowadzone zmiany geometryczne, natomiast morfing zapewnia dostosowanie już istniejącej siatki do zmian geometrii. Warto wykonać morfing siatki zamiast jej aktualizacji, gdy: Istotne jest, by zachować etykiety bieżącego…

Czytaj więcej
Graficzny rozkład konturów temperatury przypisanej przy użyciu tabeli zmiennych w Simcenter 3D

Nakładanie temperatur w formie tabeli pól w środowisku Simcenter 3D

Za pomocą pól i wyrażeń można określić, w jaki sposób warunki graniczne, takie jak obciążenia i więzy, mają różnić się pod względem: Przestrzennych domen niezależnych, np. współrzędnych kartezjańskich, walcowych, sferycznych i parametrycznych. Nieprzestrzennych domen niezależnych, np. czas, temperatura i częstotliwość. Domen niezależnych stanowiących połączenia zmiennych przestrzennych i nie przestrzennych.

Czytaj więcej

Klonowanie komponentów w Solid Edge ST10

Powielanie komponentów złożeń 3D może być prawdziwym wyzwaniem, szczególnie gdy wybrane obiekty mają zostać ‘namnożone’ w sposób dalece wykraczający poza klasyczne szyki. Wielu konstruktorów zauważa potrzebę, aby system CAD samodzielnie ustalał gdzie, w jakiej liczbie i w jakiej orientacji przestrzennej należy wstawić nowe wystąpienia … i szybko realizował te zadania, radykalnie przyspieszając prace projektowe.

Czytaj więcej
Definiowanie warstwy przyściennej na wybranych ściankach geometrii w Simcenter 3D

Tworzenie warstwy przyściennej dla analiz CFD w środowisku Simcenter 3D

W przypadku modelowania turbulencji dla analiz CFD ważna jest wielkość siatki obok powierzchni przepływu. Warstwa przyścienna jest preferowana w przypadku modelowania turbulencji, nawet jeśli można by było spełnić te same wymagania dotyczące wielkości siatki ścianki bocznej przy użyciu równoodległych siatek przy mniejszej łącznej liczbie elementów. Poniżej zaprezentowano możliwości tworzenia warstwy przyściennej w połączeniu z siatką czworościenną 4 – węzłową w środowisku…

Czytaj więcej
Frezowanie 5D - Tube Finish: obróbka kanałków

NX CAM – wybrane nowości modułu frezarskiego

Ciągłe doskonalenie produktu, praca nad nowymi rozwiązaniami i sprostanie wyzwaniom występującym w zakresie projektowania i wytwarzania procesów, skutkuje pojawianiem się kolejnych uaktualnień, które to z czasem przyjmują miano kolejnej wersji programu. I tak jest w tym przypadku. W oczekiwaniu na najnowszą wersję NX 12.0.0 pojawiają się uaktualnienia, które oferują usprawnienia i nowe funkcjonalność we wszystkich…

Czytaj więcej
Siatka zależna 2D – typ symetryczna w Simcenter Multiphysics

Naprężenia montażowe w środowisku Simcenter Multiphysics

Simcenter Multiphysics zapewnia możliwość wykonania analiz wytrzymałościowych, temperaturowych, jak również w pełni sprzężonych dwukierunkowych jak na przykład analiz termiczno – mechanicznych. Program wykorzystuje znakomite narzędzia do krokowego (sekwencyjnego) modelowania pracy konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych, które są niezwykle istotne podczas odwzorowania rzeczywistej pracy konstrukcji. Sekwencyjne modelowanie w środowisku Simcenter zaprezentowano na przykładzie połączenia śrubowego. Podczas dokręcania śrub powstają naprężenia…

Czytaj więcej