Raportowanie wizualne i testy kontrolne w NX CAD

Jesteś konstruktorem i zdarza Ci się zastanawiać, czy model lub złożenie, które przygotowałeś nie mają żadnych błędów i możesz je z czystym sumieniem przekazać dalej?

Jesteś kierownikiem projektu i zdarza się, że nie masz całkowitej pewności, czy weryfikując i zatwierdzając projekt nie pominąłeś jakiegoś istotnego szczegółu?

A może jesteś programistą lub administratorem CAD i chciałbyś poprawić jakość danych tworzonych przez konstruktorów?

Jeśli na choćby jedno z powyższych pytań odpowiedź była twierdząca, koniecznie poświęć kilka minut na przeczytanie tego artykułu, ponieważ wiemy, jak Ci pomóc.

Walidacja cyfrowego produktu to często niedoceniany i bagatelizowany element procesu przygotowania danych CAD. Tych danych tworzy się coraz więcej choćby z powodu rosnącej produktywności, współpracy z wieloma różnymi kontrahentami czy też trendu personalizacji produktów. Jeżeli jakiś błąd w modelu CAD nie zostanie wykryty na etapie projektowania, może się on przenieść na etap produkcji, co będzie miało wpływ na jakość gotowego produktu lub nawet terminowość jego dostawy.

NX CAD posiada narzędzia HD3D, które służą m.in. do szybkiego wyszukiwania błędów na podstawie zestawów testów kontrolnych oraz do raportowania różnych wyników w formie wizualnej – bezpośrednio na modelu 3D.

Raportowanie wizualne w NX CAD

Jeśli chcesz przeprowadzić analizę produktu, a następnie w przejrzysty sposób przedstawić informacje o modelach 3D, raportowanie wizualne jest właśnie dla Ciebie. Jest to zestaw narzędzi, który pomaga zrozumieć różne zagadnienia poprzez interaktywne wyświetlenie wyników analiz bezpośrednio na modelach. Wyniki są przedstawiane za pomocą kolorów i znaczników przypinanych do konkretnych obiektów (Rys.1).

Przykładowy raport wizualny zawierający kolory i znaczniki - wyświetlenie typów ścianek tworzących model - NX CAD

Rys. 1 Przykładowy raport wizualny zawierający kolory i znaczniki – wyświetlenie typów ścianek tworzących model

Dostępnych jest kilkadziesiąt wbudowanych raportów, które można dostosować do własnych potrzeb, np. poprzez określenie jakiejś konkretnej weryfikowanej wartości, zakresu badania czy sposobu wyświetlania wyników. Przykładowe raporty pozwalają na:

 • sprawdzenie, które ścianki zostały utworzone po określonej dacie (Rys.2),
 • wyszukanie wszystkich obiektów powierzchniowych w pliku,
 • oznaczenie komponentów o ciężarze większym niż określony,
 • sprawdzenie, które komponenty zostały dodane do złożenia po określonej dacie,
 • oznaczenie komponentów, które są członkami rodziny części.

Wskazanie ścianek utworzonych po określonej dacie - NX CAD

Rys. 2 Wskazanie ścianek utworzonych po określonej dacie

Możliwe jest także stworzenie swoich własnych raportów, które w łatwy sposób mogą być później wykorzystane w dowolnym modelu części czy złożenia. Raporty wizualne mogą być zapisane także do formy HTML, co pozwala je łatwo współdzielić z innymi osobami.

Testy jakości NX Check-Mate

Do dyspozycji użytkownika NX CAD dostępna jest cała kolekcja testów kontrolnych, które pozwalają na:

 • Upewnienie się, że model części, złożenia lub rysunku jest zgodny ze standardami firmy,
 • Stosowanie najlepszych praktyk w swojej pracy,
 • Zapewnienie odpowiednich standardów projektowych swoim plikom.

Domyślna kolekcja testów zawiera 20 kategorii (Rys.3) podzielonych na różne obszary NX – wyróżnić można aplikacje (Modelowanie, Dokumentacja, Złożenia, Blachy itp.) oraz zagadnienia pokrewne takie jak np. nazwy i struktura plików, wymagania czy informacje dodatkowe. Testy domyślne można modyfikować (w większości z nich można wprowadzić własne wartości czy nastawy) i dostosować sposób wyświetlania wyników. Środowisko Check-Mate zapewnia również możliwość tworzenia własnych testów kontrolnych dostosowanych do potrzeb i kryteriów danej organizacji. Wymaga to znajomości technologii Knowledge Fusion lub znajomości języka NX Open (C++, C#, Python, VB, Java).

Kilkaset testów kontrolnych zostało podzielonych na 20 kategorii - NX CAD

Rys. 3 Kilkaset testów kontrolnych zostało podzielonych na 20 kategorii.

Do dyspozycji użytkowników w NX CAD znajduje się kolekcja zawierająca ponad 300 wbudowanych testów kontrolnych. Na dodatek są dobrze opisane w plikach pomocy (te są utworzone lokalnie w plikach .html w lokalizacji X:\\…\Główny folder instalacyjny NX\DESIGN_TOOLS\checkmate\localization). Na ich podstawie użytkownik może zorientować się w specyfice działania każdego z nich, a także jakie są warunki uzyskania każdego z wyników testu. Testy można wykonywać masowo – np. dla wielu plików jednocześnie (złożenie z podzłożeniami i komponentami składowymi) i za pomocą wielu checkerów na raz. Wówczas wyniki prezentowane są zbiorczo w jednej przejrzystej tabeli, z możliwością bardzo dokładnego ich filtrowania i przeglądania (Rys.4).

Testy kontrolne mogą dotyczyć różnych zagadnień i być przeprowadzane masowo dla całych złożeń czy nawet plików w określonych folderach - NX CAD

Rys. 4 Testy kontrolne mogą dotyczyć różnych zagadnień i być przeprowadzane masowo dla całych złożeń czy nawet plików w określonych folderach

Wyniki analizy mogą być także prezentowane bezpośrednio na modelu 3D (Rys. 5 ). Użytkownik od razu dowiaduje się, które obiekty powodują problem, co ułatwia ich rozwiązanie. Wyniki analizy zostają cały czas aktywne do momentu wyłączenia środowiska NX HD3D. Jednocześnie w szybki sposób można badanie powtórzyć, np. po modyfikacji geometrii, aby upewnić się, że problem już nie występuje.

Wyniki kontroli mogą być także naniesione bezpośrednio na model 3D, co zwiększa komfort pracy i pozwala na szybsze naprawienie problemów NX CAD

Rys. 5 Wyniki kontroli mogą być także naniesione bezpośrednio na model 3D, co zwiększa komfort pracy i pozwala na szybsze naprawienie problemów

Za pomocą testów kontrolnych NX CAD możesz poznać wiele użytecznych informacji o swoich plikach, na przykład:

 • czy wszystkie cechy (operacje utworzone w częściach) dają się poprawnie zaktualizować, a więc czy są wykonane poprawnie,
 • jaka jest ilość komponentów w złożeniu z dokładnym położeniem (ścieżką dostępu) każdego z nich,
 • czy istnieją cechy pozycjonowane do krawędzi zaokrągleń lub faz, co może się skończyć niepoprawnym zachowaniem modelu, jeśli na skutek zmiany wartości te krawędzie się przesuną (o ile nie była to świadoma intencja modelowania),
 • czy wszystkie obiekty powierzchniowe mogą zostać pogrubione lub odsunięte na zadaną wartość, a więc czy są odpowiedniej jakości,
 • czy na wczesnym etapie historii modelu nie istnieje cecha zaokrąglenia lub fazy, która może być utrudnieniem na kolejnych etapach modelowania (takie operacje powinny być wykonywane w miarę możliwości w końcowych operacjach, jako elementy wykańczające),
 • czy są obiekty bryłowe bez nadanej gęstości, a więc bez przypisanego materiału,
 • czy istnieją zablokowane cechy w historii modeli, które mogą wprowadzać niejednoznaczność przy edycji.

Jeśli wykonujesz dokumentację złożeniową i wykonawczą jakiegoś produktu, na pewno chciałbyś mieć pewność, że niczego nie pominąłeś i ze spokojną głową możesz przesłać ją do zatwierdzenia. Jeśli korzystasz z NX CAD, możesz do tego stworzyć odpowiedni zestaw testów (Rys.6), które podpowiedzą Ci:

 • czy tolerancje wymiarów zawierają się w odpowiednich zakresach; nieodpowiednie tolerancje wpływają na trudność wykonania lub jakość produktu,
 • czy warstwy zawierają obiekty prawidłowego typu; standardy firmowe często dotyczą uporządkowania obiektów na warstwach,
 • czy masy komponentów i złożenia są aktualne; są to istotne dane również dla magazynu i logistyki,
 • czy rysunki są aktualne; ich nieaktualność może skutkować błędami w produkcji,
 • czy została wykonana analiza kolizji w złożeniu upewnisz się, czy nie wystąpią problemy przy montażu,
 • czy modele 3D są zapisane w odpowiednich widokach; standardy firmowe często mówią, w jakich rodzajów widokach i orientacji należy zapisać modele,
 • czy istnieją wymiary z tekstem ręcznym; nie wynikają one z rzeczywistego wymiaru pobieranego z modelu 3D, ale są wpisane ręcznie na rysunku, co może doprowadzić do błędu produkcji,
 • czy cechy zapisane w historii modeli posiadają jakieś komunikaty ostrzegawcze; brak komunikatu oznacza, że cecha została utworzona bez błędów co zwykle oznacza, że geometria jest poprawna (ale nie musi, jeśli np. źle użyliśmy danej cechy),
 • czy łącza WAVE mają odpowiednie statusy; nieaktualne, uszkodzone łącza pomiędzy geometrią lub wyrażeniami mogą powodować błędy w modelach,
 • czy pisownia w adnotacjach i atrybutach jest odpowiednia; wyszukuje w nich np. wyrazy zawierające cyfry, pisane wielkimi literami czy niepokrywające się ze słownikiem MS Word.

Wszystkie testy są dobrze opisane w dokumentacji, a większość z nich może być dostosowana do potrzeb użytkownika (przyciski po prawej stronie) NX CAD

Rys. 6 Wszystkie testy są dobrze opisane w dokumentacji, a większość z nich może być dostosowana do potrzeb użytkownika (przyciski po prawej stronie)

Korzyści płynące ze środowiska NX HD3D

Bez wątpienia środowisko do wykonywania analiz wizualnych i testów kontrolnych w NX CAD jest bardzo bogate w możliwości. Zawiera potężną bazę wbudowanych, predefiniowanych zapytań, które mogą być w dalszym stopniu konfigurowane do potrzeb. Możliwe jest również tworzenie własnych zapytań. Korzystanie z tego środowiska pozwala na:

 • Redukcję kosztów pracy i produkcji poprzez zmniejszenie ilości zmian inżynierskich czy konieczności powtórnej produkcji elementów wykonanych niepoprawnie w wyniku pomyłki konstruktora,
 • Zwiększenie szansy na przestrzeganie standardów firmowych,
 • Identyfikację niezgodności plików ze standardami firmowymi,
 • Zachowanie spokoju umysłu konstruktorów, ze względu na ostrzeganie o problemach nawet w dużych złożeniach.

Mimo, że spędziłem nad tym artykułem kilka ładnych godzin, nie sposób opisać w nim wszystkich funkcjonalności, dlatego zapraszam do kontaktu, jeżeli dotrwałeś do tego miejsca i jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami.

Opracował: Jakub Kręcisz

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: