Przyspieszenie procesu modelowania dzięki nowym ułatwieniom wyboru obiektów w NX CAD

System NX firmy Siemens to wysokiej klasy zintegrowane środowisko wspomagające projektowanie, wytwarzanie oraz symulacje i analizy inżynierskie. Dzięki stale rozwijanym i ulepszanym funkcjonalnościom stanowi on niezwykle wydajną platformę do modelowania nowych produktów. Jednym z kolejnych ułatwień, jakie zostały udostępnione użytkownikom NX CAD w jego najnowszej odsłonie (NX 1980), są nowe narzędzia przyspieszające proces zaznaczania obiektów.

Przewidywanie wyboru

Przewidywanie wyboru to nowy mechanizm ułatwiający zaznaczanie wielu krawędzi lub ścianek modelu. Po wskazaniu jednego obiektu program wyszukuje i wyróżnia kolorem elementy o zbliżonym kształcie i powiązanej orientacji (np. wynikającej z rozmieszczenia w szyku). Dzięki temu użytkownik nie musi wielokrotnie wskazywać takich samych obiektów. Wystarczy potwierdzić wstępny wybór, aby uzyskać zaznaczenie wszystkich przewidzianych krawędzi lub ścianek (rys. 1). Wśród opcji przewidywania wyboru można zmienić czułość przewidywania lub wyłączyć tę funkcjonalność. Narzędzie do przewidywania wyboru dostępne jest podczas modelowania zaokrągleń i faz oraz podczas edycji modeli z użyciem wybranych poleceń z grupy Modelownia Synchronicznego.

Zaznaczanie krawędzi do zaokrąglenia z wykorzystaniem mechanizmu przewidywania wyboru

Rys. 1. Zaznaczanie krawędzi do zaokrąglenia z wykorzystaniem mechanizmu przewidywania wyboru

Program wyboru

Program wyboru wspomaga zaznaczanie krawędzi modelu za pomocą indywidualnie przygotowywanego zestawu filtrów. Zestaw taki składa się z szeregu kryteriów, które stopniowo ograniczają zakres wyboru. Kryteria te określają położenie względem wskazanego obiektu odniesienia (płaszczyzny, osi, punktu) i mogą dotyczyć skrajnych odległości (najbliższe, najdalsze), przecięcia lub przebicia, a także kierunku od obiektu lub przestrzeni pomiędzy obiektami granicznymi. Poszczególne kryteria mogą dodawać krawędzie do grupy zaznaczenia lub je z niej wykluczać.

Program wyboru użyty podczas zaznaczania obiektów  jest zapisywany w tworzonej cesze i powoduje automatyczne aktualizowanie się danych wejściowych polecenia w przypadku wystąpienia zmian w źródłowej geometrii.

Na poniższych ilustracjach można prześledzić przykład działania kolejnych kryteriów wybranych w tworzonym programie wyboru. W pierwszym kroku wybierane zostały wszystkie krawędzie leżące po jednej stronie wskazanej płaszczyzny odniesienia (rys. 2).

Program wyboru krawędzi z kryterium kierunku

Rys. 2. Program wyboru krawędzi z kryterium kierunku

Kryterium drugiego kroku pozostawia zaznaczenie tylko na krawędziach najbardziej oddalonych od płaszczyzny odniesienia (rys. 3).

Program wyboru krawędzi z kryterium największej odległości

Rys. 3. Program wyboru krawędzi z kryterium największej odległości

Ostatnie z zastosowanych kryteriów ogranicza wybór tylko do krawędzi znajdujących się pomiędzy dwiema wskazanymi płaszczyznami pomocniczymi (rys. 4).

Program wyboru krawędzi z kryterium zaznaczania pomiędzy płaszczyznami

 

Rys. 4. Program wyboru krawędzi z kryterium zaznaczania pomiędzy płaszczyznami

 

Wyszukiwanie klonów w NX CAD

Wyszukaj klon to nowe narzędzie Wyszukiwania ścianek, wspomagające zaznaczanie wielu identycznych ścianek podczas pracy z użyciem funkcji Modelowania Synchronicznego. Na początek dostępne jest ono w poleceniu Zmień rozmiar otworu. Po zaznaczeniu ścianki otworu do edycji, dostępne są nowe reguły wyboru: Klony otworu, Szyk, Wspólna powierzchnia oraz Wspólna ścianka. Zastępują one dotychczasowe metody wyszukiwania, które nadal dostępne są w pozostałych funkcjach synchronicznych.

Opcja Klony otworu wyszukuje wszystkie otwory o takiej samej geometrii, niezależne od położenia i orientacji na modelu (rys. 5).

Ścianki otworów wyszukane z wykorzystanie opcji Klony otworu

Rys. 5. Ścianki otworów wyszukane z wykorzystaniem opcji Klony otworu

Opcja Szyk pozwala zaznaczyć wszystkie ścianki identycznych otworów, umieszczonych w modelu w położeniu określonym szykiem prostokątnym lub kołowym (rys. 6).

Ścianki otworów wyszukane z wykorzystanie opcji Szyk

Rys. 6. Ścianki otworów wyszukane z wykorzystaniem opcji Szyk

Opcja Wspólna powierzchnia wykrywa ścianki wszystkich identycznych otworów leżących na tej samej płaszczyźnie (rys. 7).

Ścianki otworów wyszukane z wykorzystaniem opcji Wspólna powierzchnia

Rys. 7. Ścianki otworów wyszukane z wykorzystaniem opcji Wspólna powierzchnia

Opcja Wspólna ścianka umożliwia szybkie zaznaczenie wszystkich identycznych ścianek otworów, leżących na tej samej ściance modelu (rys. 8).

Ścianki otworów wyszukane z wykorzystanie opcji Wspólna ściankaRys. 8. Ścianki otworów wyszukane z wykorzystaniem opcji Wspólna ścianka

Zaprezentowane narzędzia wspomagające wybór obiektów dają użytkownikom nowe możliwości podczas modelowania i edycji części o dużych rozmiarach i skomplikowanej geometrii. Stanowią one jeden z wielu elementów, za pomocą których system NX CAD ułatwia i przyspiesza proces projektowania i rozwijania nowych produktów.

Opracował: Piotr Menchen

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: