PARTsolutions – Porównywanie geometryczne części

Znając już szereg metod wyszukiwania geometrycznego (opisane w poprzednich wpisach), można przejść do omówienia kolejnego z narzędzi, a mianowicie porównywania geometrycznego, które niejako jest kontynuacją pracy z wyszukanymi modelami.

Każdą z wyszukanych przez program części można porównać z modelem bazowym dzięki specjalnemu modułowi o nazwie Part Comparison.

Wyniki wyszukiwania geometrycznego
Rys. 1 Wyniki wyszukiwania geometrycznego.

Moduł Part Comparison umożliwia:

1. Przeglądanie wartości parametrów porównywanych modeli (tylko w sytuacji, gdy oba modele pochodzą z bazy PARTsolutions) – Tabular Compare.

Porównanie tabelaryczne - partsolutions
Rys. 2 Porównanie tabelaryczne.

2. Wybór pozycji z tabeli katalogu, odmiennej od zaproponowanej przez program, bardziej odpowiadającej zamierzeniom użytkownika i wykorzystanie jej do dalszych działań.

3. Porównywanie geometrii 3D.

4. Porównywanie geometrii 2D.

Podczas porównywania geometrii 3D możliwe jest obserwowanie modeli umieszczonych obok siebie, jak i nałożonych jeden na drugi.

Sposoby wyświetlania porównywanych części
Rys. 3 Sposoby wyświetlania porównywanych części.

Dzięki funkcjom wyrównywania obiektów, możliwe jest określenie dowolnego wzajemnego położenia porównywanych modeli.

Wzajemne pozycjonowanie porównywanych części
Rys. 4 Wzajemne pozycjonowanie porównywanych części.

W nałożonych na siebie modelach można w prosty sposób wyszukiwać obszary, którymi geometrie te się różnią.

Sposoby wizualizacji różnic geometrycznych.
Rys. 5 Sposoby wizualizacji różnic geometrycznych.

W przypadku porównywania 2D program generuje charakterystyczne rzuty modeli, w zdefiniowanym wcześniej wzajemnym położeniu.

Wybór rzutu modelu do porównywania
Rys. 6 Wybór rzutu modelu do porównywania.

Ponadto dla wyświetlanego rzutu możliwe jest zdefiniowanie, jakiego typu linie mają być wyświetlane, a jakie ukryte.

Funkcje wymiarowania pozwalają na precyzyjne określenie odległości pomiędzy charakterystycznymi obiektami porównywanych modeli.

Pomiar odległości pomiędzy cechami geometrycznymi porównywanych części
Rys. 7 Pomiar odległości pomiędzy cechami geometrycznymi porównywanych części.

Dzięki swoim wszechstronnym możliwościom, wyszukiwanie geometryczne jest niezastąpionym narzędziem w przypadku:

  • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych geometrycznie podobnych do modeli zaprojektowanych przez użytkownika. Umożliwia to wyeliminowanie konieczności produkcji nowych części na rzecz części standardowych.
  • Poszukiwania w ofercie handlowej wielu producentów części standardowych, które mogłyby zastąpić aktualnie używane części standardowe, ze względu na korzyści wynikające z niższych cen lub dogodniejszych warunków dostaw.
  • Wyszukiwania wśród własnych modeli (native parts – modele zapisane w formatach typowych dla konkretnych systemów CAD) części geometrycznie podobnych, lub nawet identycznych. Pozwala to na wyeliminowanie lub znaczne uproszczenie procesu projektowania części, których odpowiedniki były zamodelowane podczas tworzenia wcześniejszych projektów.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: