Poprawa wydajności obróbek za pomocą NX CAM – cz.2

Część 2 – opcje HSM oraz iMachining

Na naszym blogu opublikowaliśmy wcześniej pierwszą część artykułu na temat poprawy wydajności obróbek za pomocą oprogramowania NX CAM. W drugiej części artykułu zagadnieniami, które chciałbym poruszyć w kontekście technologii frezowania z dużymi szybkościami przy wykorzystaniu NX CAM, są optymalizacja posuwu oraz iMachining.

1. Optymalizuj posuw

Opcja ta pozwala zredukować czas obróbki oraz minimalizuje ryzyko niebezpiecznych w skutkach przeciążeń narzędzia.

Funkcja optymalizuj posuw w NX CAM

Zasada działania polega na tym, że posuw zmienia się w sposób dynamiczny wg zaprogramowanych kryteriów granicznych w odniesieniu do posuwu nominalnego i wielkości nominalnej warstwy skrawanej (szerokość i głębokość).

Programowane w ten sposób operacje zdecydowanie poprawiają stabilność procesu i minimalizują ryzyko złamania narzędzia. Widać to bardzo dobrze na diagramie, gdzie amplituda zmian obciążenia narzędzia (wykres dolny – kolor zielony) może mieć całkiem inną charakterystykę (niższą i bardziej płaską) niż przedstawia to wykres górny (brązowy) – standardowe ustawienia NX.

Diagram rozkładu usuwanego materiału w kontekście posuwu nominalnego oraz posuwu po optymalizacji.
Rys. 1. Diagram rozkładu usuwanego materiału w kontekście posuwu nominalnego oraz posuwu po optymalizacji.

2. iMachining

iMachining jest zewnętrzną aplikacją, która po zainstalowaniu tworzy integralną część NX CAM. Użytkownik z poziomu jednego okna ma dostęp zarówno do funkcjonalności NX, jak i do funkcjonalności zainstalowanego dodatku.

W kontekście frezowania szybkościowego, iMachining stanowi (można by rzec) pochodną technologii HSM. Aplikację można sklasyfikować w obszarze technologii frezowania szybkościowo wydajnościowego, z ang. HPM – High Performance Machining. Obszar stosowania HPM, to przede wszystkim obróbka zgrubna, która podobnie jak technologia HSM, nadaje odpowiedni kształt części oraz wykorzystuje maksymalne parametry obrabiarki, a wszystko w kontekście stycznych i smukłych ścieżek narzędzia (rys. 2).

Przykład smukłych, stycznych ścieżek narzędzia wygenerowanych przez iMachining
Rys. 2. Przykład smukłych, stycznych ścieżek narzędzia wygenerowanych przez iMachining.

Ciekawym zagadnieniem wyróżniającym iMachining w kontekście frezowania szybkościowego jest automatyczny dobór poziomów obróbczych, które generowane są w aspekcie długości ostrzy zastosowanego narzędzia (rys. 3). Tego typu strategia frezowania powoduje, że wykorzystywany jest pełen zakres części roboczej narzędzia, a nie jego dolna część tak, jak się to odbywa w warunkach standardowego frezowania.

W połączeniu z automatycznym doborem parametrów skrawania oraz kontrolą kąta opasania (rys. 4) otrzymujemy ścieżki, na których zastosowane zostają zmienne wartości posuwowe. Tak dobrane warunki skrawania (głębokość, szerokość, obroty i posuwy) zapewniają optymalny przebieg obróbki już przy pierwszym wyborze i przyczyniają się do lepszego wykorzystania narzędzia, poprawiając stabilność i bezpieczeństwo procesu. Inne korzyści ze stosowania iMachining, to ogromna oszczędność czasu w obszarze programowania oraz znacząca redukcja czasów obróbki.

Długość ostrzy ma znaczący wpływ na dobór poziomów obróbczych – poziomy definiowane są automatycznie lub przez użytkownika
Rys. 3. Długość ostrzy ma znaczący wpływ na dobór poziomów obróbczych – poziomy definiowane są automatycznie lub przez użytkownika.

 

Zakresy kąta opasania kontrolują wartości posuwowe dynamicznie dostosowując je do aktualnego obciążenia narzędzia
Rys. 4. Zakresy kąta opasania kontrolują wartości posuwowe dynamicznie dostosowując je do aktualnego obciążenia narzędzia.

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga i kanałów w mediach społecznościowych, aby nie przegapić kolejnych artykułów, filmów i webinariów na temat NX CAM.

Więcej przydatnych i praktycznych informacji na temat poprawy wydajności obróbek za pomocą NX CAM przedstawiliśmy podczas specjalnego webinarium. Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Opracował
Krzysztof Błachut
krzysztof.blachut@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: