PREMIERA SOLID EDGE ST5

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 11-13 czerwca 2012 w Nashville (USA) ma miejsce światowa premiera najnowszej wersji Solid Edge ST5. W ramach tego trzydniowego wydarzenia odbywają się wykłady, warsztaty oraz pokazy kluczowych nowości poszczególnych modułów systemu. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych spośród aż 1300 nowych funkcjonalności, jakie pojawiły się w premierowej wersji Solid Edge ST5:

PART/SHEET METAL

 • Menedżer rozwiązań (Solution Manager) – przyspiesza modelowanie synchroniczne, prezentując użytkownikowi w sposób jasny i przejrzysty proponowane rozwiązania zmiany geometrii modelu.

 • Modelowanie wieloobiektowe (Multibody modelling) – pozwala m.in. na szybkie projektowanie złożenia w pojedynczym pliku części/części blaszanej i możliwość automatycznego zapisu obiektów bryłowych jako oddzielne składniki złożenia.

 • Rozpoznawanie otworów (Hole recognition) – umożliwia w modelach importowanych automatyczne rozpoznawanie cylindrycznych wycięć i przechwytywanie ich jako proceduralne operacje Otwór, w celu łatwiejszego sterowania geometrią.

ASSEMBLY

 • Kopia lustrzana (Mirror)/Kopia złożenia (Insert Assembly Copy)– dwa nowe polecenia zwiększające kontrolę nad podłożeniami; umożliwiają odpowiednio wykonanie powiązanego pod względem geometrii i położenia odbicia lustrzanego podłożenia oraz szybkie zastępowanie podzłożeń/eliminację wybranych komponentów podłożenia.

 • Tryb dużego złożenia (Large Assembly Mode)– automatycznie włącza wybrane narzędzia do pracy z dużymi złożeniami na podstawie rozpoznanej ilości komponentów; przyspiesza wczytywanie i pracę z dużym złożeniem bez zbędnych interakcji ze strony użytkownika.

 • Nowe Relacje i ich opcje (Path, Rigid Set, Barrel Cam)– nowe relacje pozwalające m.in. na wiązanie relacjami krzywek cylindrycznych oraz błyskawiczne umieszczanie łączników w wycięciach typu „slot”.

SIMULATION

 • Analiza przepływu ciepła (Heat Transfer)– nowe typy analiz oraz obciążeń umożliwiające badanie przepływu ciepła z wykorzystaniem takich mechanizmów, jak: konwekcja, radiacja czy przewodzenie.

 • Analiza belkowa zakrzywionych elementów ram– możliwość przeprowadzania analiz z wykorzystaniem elementów belkowych dla ram zakrzywionych.

 • Nowe opcje generowania siatki i przetwarzania wyników– pozwalają na automatyczną korektę siatki na niewielkich licach (skomplikowana geometria modelu) oraz przyspieszają wyświetlanie wyników analizy.

DRAFT

 • Nailbords – funkcjonalność rozszerzająca możliwości środowiska Wire Harness (projektowanie przewodów elektrycznych) w module rysunkowym; umożliwia automatyczne tworzenie powiązanych z modelem 3D: widoków „rozwiniętych” wiązek elektrycznych, widoków przyłączy oraz list (tabel) przewodów i połączeń.

 • Nowe opcje Listy części – szereg wielu nowych funkcji pozwalających m.in. na automatyczne tworzenie oddzielnych arkuszy dla szczegółowych list części, grupowanie pozycji w liście wg zadanego kryterium oraz wyświetlanie/łączenie nagłówków kolumn zawierających więcej niż 2 wiersze.

 • Widoki alternatywnych położeń – nowa funkcjonalność dająca możliwość automatycznego przedstawiania komponentu złożenia na rysunku w kilku alternatywnych pozycjach.

Poza najważniejszym punktem programu spotkań, jakim niewątpliwie jest Solid Edge ST5, przedstawiony również zostanie najnowszy system do zarządzania danymi – Insight XT. System ten stanowi udoskonaloną wersję swojego poprzednika (Insight) i z pewnością zainteresuje wielu użytkowników, którzy planują wdrożenie systemu PDM. Nowy Insight XT łączy w sobie intuicyjność obsługi, niski koszt wdrożenia i wysokie możliwości.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat obu systemów zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej i bloga oraz zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez naszą firmę.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: