Seminarium „PROJEKTUJ I ZARZĄDZAJ”, Siemens Industry Software, Warszawa, Hotel InterContinental, 2014.01.21.

SIEMENS, globalny lider w zakresie rozwiązań CAx/PLM, zorganizował w Polsce kolejną konferencję na temat najnowocześniejszych rozwiązań służących do definiowania wirtualnego produktu, jego przygotowania do produkcji oraz zarządzania ww. procesami inżynierskimi.

Uroczystość ta nosiła nazwę „PROJEKTUJ I ZARZĄDZAJ, POLSKIE FORUM MŚP” i miała miejsce w Warszawie, w Hotelu InterContinental, we wtorek 2014.01.21.

Konferencja rozpoczęła się od wprowadzenia do poruszanej tematyki, tj. od przemówienia Rafała Żmijewskiego (Dyrektora Sprzedaży Pośredniej, Siemens Industry Software PL, fot. 1).

Fot. 1. Wystąpienie inauguracyjne: Rafał Żmijewski (Siemens).

Następnie rozpoczęto blok tematyczny pn. „Wirtualny produkt od A do Z”.

Pierwszym wystąpieniem tej sesji było wystąpienie reprezentacji firmy GM SYSTEM (fot. 2) w składzie: Adam Budzyński, Piotr Menchen i Maciej Warneński (fot. 3).

Fot. 2. Reprezentacja firmy GM SYSTEM rozpoczyna swym przemówieniem
(„Metody definiowania wirtualnego produktu”) pierwszy blok tematyczny konferencji (pn. „Wirtualny produkt od A do Z”)
.
Fot. 3. Prelegenci konferencji reprezentujący firmę GM SYSTEM,
od lewej: Adam Budzyński, Maciej Warneński, Piotr Menchen.

Wystąpienie firmy GM SYSTEM było zatytułowane „Metody definiowania wirtualnego produktu”. Podczas tej prezentacji przedstawiono wybrane metody tworzenia numerycznego zapisu konstrukcji CAD z zastosowaniem dwóch rozwiązań produkowanych przez SIEMENS i dostarczanych polskim przedsiębiorstwom przez firmę GM SYSTEM.

Są to systemy z segmentu rynkowego „mid-range” (SOLID EDGE ST6, fot. 4) oraz segmentu ” high-end” (NX 9.0, fot. 5).

Podczas tego wystąpienia, zwrócono uwagę na różnorodność metod definiowania wirtualnego produktu, osiągalnych w przedstawianych rozwiązaniach. Podkreślono także fakt skalowalności zaprezentowanych systemów (uzupełnienie narzędzi systemu SOLID EDGE funkcjonalnością systemu NX).

Fot. 4. Wystąpienie firmy GM SYSTEM poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom
do definiowania wirtualnego produktu, osiągalnym w systemie SOLID EDGE ST6.
Fot. 5. Podczas prelekcji firmy GM SYSTEM zwrócono uwagę na znaczące zaawansowanie rozwiązań dostępnych w systemie NX 9.0, a także na fakt, iż są one łatwo dostępne jako uzupełnienie narzędzi systemu SOLID EDGE ST6.

Podczas konferencji, omówiono również wybrane zagadnienia przygotowania wirtualnego produktu do produkcji.

Finalną częścią bloku tematycznego „Wirtualny produkt od A do Z” była debata z udziałem wspólnych Klientów SIEMENS oraz GM SYSTEM, podczas której dyskutowano na temat zarządzania aktualnymi projektami CAD (fot. 6, 7).

Fot. 6. Debata z udziałem Klientów SIEMENS i GM SYSTEM
pn. „Czy aktualne projekty CAD wymagają zarządzania ?”
Fot. 7. Debata z udziałem Klientów była bardzo interesująca
i dostarczyła wielu ciekawych spostrzeżeń oraz wniosków,
przemawiających za stosowaniem rozwiązań PDM / PLM.

W debacie, prowadzonej przez Rafała Żmijewskiego (SIEMENS) udział wzięli (fot. 8):

  • Henryk Musiał (FAKRO),
  • Daniel Michałek (ZPUE),
  • Krzysztof Paluch (GM SYSTEM).
Fot. 8. Uczestnicy debaty, od lewej: Henryk Musiał (FAKRO), Daniel Michałek (ZPUE), Krzysztof Paluch (GM SYSTEM) oraz Rafał Żmijewski (SIEMENS).

Drugi blok tematyczny został zatytułowany „Rewolucyjne rozwiązanie PDM – Rapid Start”.

Podczas tej części konferencji, przedstawiono założenia oraz funkcjonowanie predefiniowanego rozwiązania PDM „Rapid Start”, bazującego na technologii systemu SIEMENS TEAMCENTER. Prezentację poprowadzili przedstawiciele SIEMENS: Rafał Żmijewski oraz Marcin Koper (fot. 9), a jej zwieńczeniem była propozycja oferty biznesowej z omawianej branży, od SIEMENS dla polskich firm przemysłowych.

Fot. 9. Prezentacja dotycząca rozwiązania PDM – Rapid Start (Rafał Żmijewski oraz Marcin Koper, SIEMENS)

Konferencję kończyła prezentacja stacji roboczych firmy HP oraz losowanie nagród wśród jej uczestników.

Treść, formę i przebieg konferencji oceniono wysoko.

Równie pozytywne opinie przyznano w kuluarach prezentowanym rozwiązaniom.

Bardzo nas to cieszy i motywuje do dalszego wdrażania na polskim rynku najwydajniejszych rozwiązań CAx / PLM.

Poniżej, przedstawiamy konspekt prezentacji firmy GM SYSTEM, pn.:
„Metody definiowania wirtualnego produktu”. Prelegenci: Adam Budzyński, Piotr Menchen, Maciej Warneński.

Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: