Solid Edge 2024 – wyświetlanie i budowa złożeń

Kontynuujemy opisy przydatnych funkcjonalności wprowadzonych do nowej generacji systemu Siemens Solid Edge 2024. Tym razem zwrócimy uwagę na rozwiązania wspomagające wyświetlanie i budowę złożeń dla wielu (często wręcz bardzo wielu) komponentów.

Spis treści

 1. Wzrost jakości prezentacji dużych złożeń
 2. Dynamiczne tło – pierwsze doświadczenia VR
 3. Zaawansowane wyszukiwanie komponentów – znaki ‘wildcards’
 4. Stosowanie komponentów pochodzących z konkretnych adresów
 5. Rozwiązywanie problemów podczas tworzenia relacji
 6. Sztuczna inteligencja w twoim projekcie
 7. Rozwiązania dodatkowe
 8. Podsumowanie

Wzrost jakości prezentacji dużych złożeń

Solid Edge 2024 jest słusznie przedstawiany jako rozwiązanie przełomowe
w kwestii przyspieszenia odświeżania ekranu podczas pracy z dużymi złożeniami. Mówi się tu o projektach zawierających nawet powyżej 20.000 (sł. dwudziestu tysięcy) części składowych – rys. 1.

Dynamiczne tło – pierwsze doświadczenia VR

Usprawnienia dotyczą przede wszystkim głównych aspektów manipulacji przestrzennej 3D (obrót, przesuwanie i powiększanie) podczas wyświetlania takich projektów, nawet z pełną widocznością wszystkich komponentów.

Na uwagę zasługuje zwiększenie prędkości generowania na ekranie pierwszej oraz kolejnych ‘klatek’ zmieniającego się obrazu, co daje wrażenie coraz bardziej płynnej animacji. Ów wzrost osiąga nawet wartość zbliżoną do 9x szybciej.

Użytkownicy mogą obecnie tworzyć swe projekty z wykorzystaniem elementów rzeczywistości wirtualnej VR (ang. Virtual Reality).

Jednym ze sposobów prezentacji środowiska złożenia jest tzw. ‘zanurzenie’.
To pojęcie jest znane użytkownikom rozwiązań VR – zarówno profesjonalnych symulatorów, jak i zaawansowanych gier – jako ‘immersja’ i w swobodnym tłumaczeniu oznacza  wzrost zaangażowania użytkownika w doświadczenie VR.

Powyższe ‘zanurzenie’ polega tu m.in. na tym, że w chwili ‘wprawienia w ruch’ złożenia 3D (obrót / przesunięcie / powiększenie) odpowiednio zmieni się scena 360° wyświetlana w tle, z jednoczesnym dostosowaniem kierunku i intensywności oświetlenia, więc także padających cieni, odbić, itd.

Solid Edge umożliwia więc dziś autentyczny ‘spacer’ dokoła projektowanego wyrobu w jego naturalnym środowisku (rys. 2). Jeżeli jest to np. konstrukcja stalowa pełniąca rolę podestów – konstruktor będzie mógł spojrzeć na swój projekt oczyma przyszłego użytkownika, i co najważniejsze, użytkownika ‘ruchomego’. To wszystko znacząco zwiększa wrażenie ‘look & feel’ prowadzonych prac inżynierskich.


Zaawansowane wyszukiwanie komponentów – znaki ‘wildcards’

Użytkownik Solid Edge 2024 może w projekcie złożenia znaleźć teraz nawet przysłowiową ‘igłę w stogu siana’ – jeżeli jest ona dla niego wartościowa 🙂

Zakładając, że poszukiwania komponentów będą odbywać się na podstawie ich nazw (a nazwy te mogą być zróżnicowane), bardzo przydatną nowością jest możliwość ww. wyszukiwania z wykorzystaniem tzw. znaków ‘wildcards’.

Znaki te – zwane także jako ‘symbole wieloznaczne’ – są w częstym użyciu
np. podczas przeszukiwania baz danych lub Internetu. Należą do nich m.in. poniższe znaki oraz przypisane im znaczenia:

*  dowolnie długi ciąg zróżnicowanych znaków,

?  jeden dowolny znak,

# jedna dowolna cyfra.

Przykładowo, wpisując pr?t*7##. system znajdzie wszystkie komponenty, które:

 • posiadają w swej nazwie zarówno „pręt”, jak i „pret”, co świetnie się sprawdza na wypadek popełnienia niechcący błędów literowych,
 • pręty, których nazwa kończy się wartością „siedemset …”, co oznacza tu ich długość,
 • powyższe wyrażenie „siedemset …” umożliwia celowo dowolną wówczas wartość dziesiątek i jedności, np. „siedemset sześćdziesiąt pięć”,
 • długość ma być ‘3-cyfrowa’ w mm (od 100 do 999 włącznie), więc nie ‘siedem’ (1-cyfrowa), ani nie ‘siedemdziesiąt’ (2-cyfrowa).

Wyszukiwania takie można prowadzić w Pathfinder, jak również w oknie biblioteki części, i nie tylko  (rys. 3).


Stosowanie komponentów pochodzących z konkretnych adresów

Najnowsza generacja naszego głównego systemu CAD mid-range umożliwia teraz wprowadzanie do złożeń komponentów znajdujących się „pod konkretnym adresem” na dysku / w sieci / w chmurze.

Wystarczy ‘wkleić’ (ew. wpisać) właściwą ścieżkę prowadzącą do określonej lokalizacji, a Solid Edge 2024 od razu przedstawi interesującą nas zawartość danego dysku oraz  folderu (części i podzłożenia).

Funkcjonalność ta dobrze sprawdza się np. do wprowadzania w projekcie komponentów przechowywanych / współdzielonych w chmurze, np. w popularnych ‘magazynach’ typu Dropbox, OneDrive, itd. (rys. 4).


Rozwiązywanie problemów podczas tworzenia relacji

Czy podczas montażu danego komponentu zdarzyło Ci się, że kolejna (np. trzecia) z dodawanych relacji montażowych ‘nie pasowała’ do poprzednich? Czy wynikało to z faktu, że jej wprowadzenie okazałoby się sprzeczne z relacjami ustanowionych dotychczas i proces tworzenia tej nowej był przerwany ?

Jeżeli tak, to docenisz kolejne z nowych narzędzi Solid Edge 2024.

Teraz, gdy zajdzie ww. zjawisko, system nie przerywa procesu wprowadzania nowej relacji i dodatkowo wskazuje która/które z relacji uprzednio zbudowanych wymagają zablokowania lub edycji, by ta nowa mogła mieć sens.

Powyższe umożliwia wręcz dyskusję typu ‘co będzie, gdy zablokujemy jedną lub kilka wybranych relacji’ oraz która z takich decyzji będzie najlepsza dla całości złożenia (rys. 5).


Sztuczna inteligencja w twoim projekcie

Solid Edge 2024 wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji AI (ang. Artificial Intelligence) m.in. do zagwarantowania właściwej orientacji przestrzennej komponentów podobnych do siebie (podobnych, więc jednak nieco różnych).

Szczególnie dobre wrażenie robi proces zamiany wybranego komponentu złożenia na inny, aż i tylko podobny. Wówczas system analizuje geometrię obu modeli zauważając ich podobieństwa i różnice. Następnie przedstawiane są możliwe i uzasadnione położenia nowego obiektu, dając użytkownikowi możliwość wyboru jednego spośród nich.

Dodatkowo, Solid Edge 2024 wskazuje jedną optymalną pozycję nowego komponentu, która wg programu w największym stopniu odpowiada zamiarom użytkownika.  Relacje montażowe, które przypisano do obiektu ‘oryginalnego’, zostają oczywiście przeniesione do obiektu ‘nowego’ (rys. 6).


Rozwiązania dodatkowe

Powyższe to zaledwie kilka z wielu istotnych rozwiązań wprowadzonych do Solid Edge 2024. Na uwagę zasługują również poniższe:

 1. Zautomatyzowane przycinanie modeli rur w środowisku Xpres Route (rys. 7)
 2. Możliwość zmiany kolejności operacji realizowanych z poziomu złożenia,
  wycinania otworów oraz ich fazowania w modelach różnych płyt
  w projekcie formy wtryskowej (rys. 8)
 3. Nowe możliwości zaznaczania geometrii 3D – krzywa łamana i tzw. lasso, zwiększające swobodę i komfort użytkownika (rys. 9)


Podsumowanie

Nowe polecenia Solid Edge 2024 służące do budowania złożeń reprezentują wysoki standard wydajnego narzędzia inżynierskiego CAD 3D dla branży mechanicznej.

Stopień przyspieszenia wyświetlania całych projektów, zwiększenie stopnia ich realizmu (VR), zastosowanie nowych metod obliczeniowych (AI) jest dziś większy, niż kiedykolwiek przedtem – przynosi wydajną pomoc dla inżyniera projektanta.

Pragniemy Państwa zaprosić do szczegółowego zapoznania się z powyższymi (i dodatkowymi) rozwiązaniami Solid Edge 2024 – zostaną one przedstawione podczas jutrzejszego webinaru (23.11.2023 r.). Odbierz nagranie webinaru!

Opracował:
dr inż. Adam Budzyński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: