Solid Edge Inspector – kontroluj zmiany w dokumentacji 2D/3D

Proces projektowania i wytwarzania produktów jest długi, pracochłonny i kosztowny. Jak bardzo – to w dużej mierze zależy od efektywności narzędzi, którymi się posługujemy. Należący do portfolio rozwiązań Siemens Xcelerator moduł Solid Edge Inspector automatyzuje tworzenie kluczowych oznaczeń projektowych i ogranicza prawdopodobieństwo występowania błędów na etapie produkcji. Wszystko po to, by wyeliminować straty materiałowe i opóźnienia, a tym samym zwiększyć przychody firm wykorzystujących oprogramowanie przemysłowe Siemens Digital Industries Software.

Co to jest Solid Edge Inspector?

Solid Edge Inspector to dodatek należący do oferowanego w formie subskrypcji oprogramowania Siemens Xcelerator, którego zadaniem jest zapewnienie inżynierom dostępu do najnowszych i na bieżąco rozwijanych cyfrowych narzędzi. Moduł ułatwia generowanie rzetelnych, czytelnych i zgodnych z obowiązującymi standardami oznaczeń projektowych. W praktyce Inspector poprawia komunikację pomiędzy działami projektowymi i tymi odpowiadającymi za wytwarzanie. Rozszerzenie zbiera informacje na temat lokalizacji oraz charakteru wymiarów nominalnych i tolerowanych, a także oznaczeń tolerancji kształtu i położenia. Rejestruje ponadto zmiany określonych wartości zachodzące na etapie prac projektowych.

Dzięki Inspectorowi możliwe jest również dokładne określenie tolerancji ogólnych dla wymiarów nominalnych na podstawie wybranej normy (np. DIN ISO 2768) i w opisanej przez nią klasie.

Istotne informacje o wymiarowanym przedmiocie są prezentowane w formie tabeli. Obok informacji dotyczących jego wymiarów nominalnych i tolerowanych oraz oznaczeń tolerancji kształtu i położenia zawiera ona m.in. określenie położenia obiektu na siatce czy też określenie istotności danego wymiaru bądź oznaczenia tolerancji.

Inspector przyspiesza więc i ułatwia tworzenie skutecznej dokumentacji 2D/3D PMI. Ta ma newralgiczne znaczenie na etapie wytwarzania i może realnie przełożyć się na wyniki finansowe firmy.

Mniej strat i opóźnień dzięki lepszej dokumentacji 2D/3D PMI

Problemy w komunikacji wynikające z braku właściwych oznaczeń w dokumentacji 2D/3D PMI czy ich niejasności mogą doprowadzić do utraty całych serii wyprodukowanych detali, a co za tym idzie, do znaczących strat materiałowych i niepotrzebnych opóźnień. Te mogą nieść za sobą poważne konsekwencje biznesowe. Solid Edge Inspector w założeniu ma zapobiegać takim scenariuszom. Przede wszystkim poprzez zmniejszenie marginesu błędu, jakim obarczone jest „ręczne” nanoszenie kluczowych oznaczeń projektowych. Skutecznie automatyzując ten proces, Inspector odciąża zasoby ludzkie. Jednocześnie podnosi kulturę pracy na dwóch poziomach w procesie produkcji – na poziomie projektowym i wytwórczym.

solid edge inspector
Panel modułu Solid Edge Inspector

Inspector wydatnie wspiera standaryzację i optymalizację technologii produkcji. W połączeniu z oferowaną przez moduł możliwością bieżącego monitorowania dokumentacji i zachodzących w niej zmian stwarza to realną szansę na wypracowanie lepszych i bardziej powtarzalnych praktyk produkcyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa. To z kolei w naturalny sposób wspiera dążenie firm do osiągnięcia możliwie najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

Solid Edge Inspector i pakiet narzędzi Xcelerator – inteligentne rozwiązania na wyciągnięcie ręki

Solid Edge funkcjonuje dziś jako ekosystem wzajemnie uzupełniających się inteligentnych rozwiązań. Dzięki rozwiązaniom Siemens Xcelerator, takim jak rozszerzenie Solid Edge Inspector, użytkownik samemu decyduje, jakie funkcjonalności są dla niego najistotniejsze. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, może dowolnie dobierać odpowiednie moduły, elastycznie dopasowując oprogramowanie do swoich indywidualnych potrzeb.

Jeśli chodzi o Inspectora, dodatek ten jest dostępny w dwóch wariantach licencyjnych: FL (Floating) i NL (Node Locked). Pierwsza licencja pozwala na instalację Inspectora na jednym komputerze (serwerze). Umożliwia korzystanie z modułu również na innych stanowiskach, ale nie w tym samym czasie. Licencja NL (Node Locked) jest przypisana do konkretnego stanowiska. Oznacza to, że korzystanie z dodatku jest możliwe wyłącznie na tym urządzeniu.

Rozszerzenie występuje w dwóch wersjach: Standard i Advanced. Wersja Standard jest przeznaczona do pracy z dokumentacją 2D. Advanced natomiast umożliwia pracę w dwóch środowiskach: 2D i 3D.

Co ważne, istnieje możliwość pełnej integracji Solid Edge Inspector z oprogramowaniem Teamcenter.

Dowiedz się więcej o Solid Edge 2024 i Solid Edge Inspector od GM System

Jako GM System aktywnie prezentujemy nowości pojawiające się w środowisku Solid Edge. W ostatnim czasie opublikowaliśmy tematyczny artykuł, w którym dr inż. Adam Budzyński, lider zespołu CAD w GM System, szczegółowo przedstawił najważniejsze funkcje Solid Edge Inspector, bazując na konkretnym przykładacie.

Nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani wdrożeniem w swoich organizacjach Solid Edge Inspector, zapraszamy do kontaktu. Chętnie porozmawiamy, podpowiemy, przedstawimy zalety poszczególnych rozwiązań, a w razie potrzeby wesprzemy w doborze produktu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: