Solid Edge PMI + MBD: Poznaj najważniejsze korzyści

Solid Edge PMI + MBD to zbiór nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację techniczną nt. projektów CAD w środowisku inżynierskim i nie tylko. Rozwiązania te umożliwiają wygodne tworzenie i przesyłanie czytelnych modeli 3D wyposażonych w informacje niezbędne do późniejszego wytworzenia produktów. Co szczególnie korzystne, PMI + MBD umożliwiają częściową lub całkowitą rezygnację z tradycyjnej dokumentacji 2D (wykonawczej i złożeniowej).

Elementy składowe:

 • PMI (ang. Product Manufacturing Information) – zautomatyzowane narzędzia Solid Edge do rozbudowy modeli 3D (części i złożeń) o niezbędne informacje produkcyjne (wymiary, tolerancje, oznaczenia, przekroje, itd.)
 • MBD (ang. Model Based Definition) rozszerza PMI o nowe możliwości udostępnienia dokumentacji projektowej (wykonawczej i złożeniowej) w popularnych formatach 3D PDF oraz HTML

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania oprogramowania Solid Edge PMI + MBD:

 

 1. Zmniejszenie liczby dokumentów wchodzących w skład projektu
  • Komplet (ew. znacząca większość) informacji konstrukcyjnych i produkcyjnych (przekazywanych dotąd za pomocą odrębnych dokumentów 2D-drafting) można teraz przekazywać za pomocą „aż i tylko” modeli 3D
  • Ułatwia to rezygnację z tworzenia dodatkowych rysunków 2D, ewentualnie istotne ogranicza tę potrzebę
  • Oznacza to mniej obiektów wymagających właściwego zarządzania, w tym aktualizowania etc.
  • Mniej dokumentów oznacza uproszczenie wielu procesów inżynierskich, więc i firmowych
  • Przyczynia się to również do uwolnienia cennych przestrzeni zasobów dysków / chmury
 2. Łatwość pracy, przekładającej się na wymierne korzyści
  • Nanoszenie wymiarów i oznaczeń PMI może obywać się manualnie lub automatycznie (Solid Edge potrafi sam zwymiarować model, uwzględniając sposób wymiarowania, tolerancję, liczbę baz pomiarowych, itd.)
  • Praca raz wykonana daje wiele korzyści jednocześnie – modele 3D umożliwiają także zautomatyzowanie tworzenia dokumentacji 2D, gdy ewentualnie pojawi się taka potrzeba
  • Proces jest wyjątkowo intuicyjny i wykorzystuje dosłownie kilka przyjaznych poleceń
 3. Wsparcie inżyniera na każdym etapie
  • Przenoszenie już wykonanych wymiarów i oznaczeń w modelu z jego szkiców 2D do środowiska 3D
  • Sprawdzanie poprawności zwymiarowania modelu (wskazywanie obiektów zwymiarowanych poprawnie lub niewłaściwe, zarówno ‘przewymiarowanych’, jak też z brakiem wymiarów)
  • Rozbudowanie narzędzi dla wymiarów (nominalne i tolerowane) oraz oznaczeń (tolerancje kształtu i położenia, bazy pomiarowe, chropowatości, adnotacje spawalnicze i wiele innych),
  • Biblioteki adnotacji wymiarowych i gotowych oznaczeń tolerancji kształtu i położenia, symbole chropowatości itd.
 4. Intuicyjność podczas wymiany informacji
  • • Szereg rozwiązań podnoszących czytelność przekazywanych informacji, np. zróżnicowane przekroje i kłady, różne rodzaje cieniowania, widoki szczegółowe
  • Powyższe wzmocnione przez opcjonalną odmienność kolorystyczną dla przekrojów na złożeniach, nanoszeniem osi symetrii, znaczników otworów, tworzenie własnych widoków itd.
  • Znane zasady pracy z modelami 3D, np. dla tworzenia wymiarów i pokazywania / ukrywania komponentów
 5. Łatwość wymiany informacji w gronie inżynierskim i nie tylko
  • PMI + MBD zwiększa stopień przyswajalności przekazywanych danych technicznych
  • Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi porcjami informacji odbywa się np. przez wskazanie właściwego „kafelka” z czytelnym podglądem
  • Możliwość udostępniania tak utworzonych modeli części i złożeń w popularnych formatach 3D PDF i HTML to ogromne ułatwienie także dla osób, które nie są inżynierami (działy zakupów, zamówień, serwis itd.)
  • Dokumentację taką można przeglądać również na smartfonach, tabletach, co sprawia, że ów dialog CAD stał się teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek przedtem
  • Są to rozwiązania przydatne zarówno w pracowni konstrukcyjnej, na warsztacie produkcyjnym, jak i w sali konferencyjnej

Poznaj bliżej Solid Edge PMI + MBD z GM System

Wszystkich zainteresowanych możliwościami Solid Edge PMI + MBD z GM System zapraszamy na tematyczny webinar, który odbędzie się 28 marca. Podczas webinaru Adam Budzyński, lider zespołu CAD w GM System, pokaże, jak szybko i wygodnie tworzyć i udostępniać dokumentację 3D (wykonawczą i złożeniową). Szczegóły oraz formularz zapisu znajdą Państwo na stronie webinaru.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: