V Ogólnopolskie Spotkanie Klientów GM SYSTEM, GM System Integracja 2013, Centrum Konferencyjne „Molo”, Smardzewice, 2013.09.27-29.

W firmie GM System dokładamy wielu starań, aby pozostawać w regularnym kontakcie z naszymi Klientami. Staramy się, aby ten kontakt (poza oczywistym biznesowym oraz inżynierskim charakterem) był także koleżeński oraz miły.

Właśnie dlatego, firma GM System regularnie organizuje ogólnopolskie spotkania swoich klientów, na których obecni są również Partnerzy firmy.

Cieszymy się, że podczas każdego dotychczas zorganizowanego wydarzenia tego typu, frekwencja była zawsze wysoka, nastroje uczestników – dobre, a poziom merytoryczny – wysoki.

W tym roku odbyło się jubileuszowe, już piąte, ogólnopolskie spotkanie Klientów firmy GM System. Tegoroczne wydarzenie o tradycyjnej nazwie „GM System Integracja” miało miejsce w bardzo eleganckim Centrum Konferencyjnym „Molo” w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego (fot. 1) w dniach 2013.09.27-30.

>Fot. 1. Gościnne Centrum Konferencyjne „Molo”: a) widok od strony plaży, b) z lotu ptaka.

Podczas „Integracji 2013” chętnie spełniliśmy prośbę wielu naszych klientów, aby tradycyjne warsztaty CAD/CAM/CAE/PDM miały miejsce już pierwszego dnia spotkania. Pomysł ten był „strzałem w 10”. Zainteresowanie warsztatami przeszło nasze oczekiwania i właśnie o to chodziło.

Warsztaty / konsultacje dotyczyły następujących elementów oferty GM System:

  • CAD: Solid Edge (Adam Budzyński – fot. 2a, Maciej Warneński, Tomasz Luźniak – fot. 2b, Michał Sroka – fot. 2e),
  • CAD: NX CAD (Piotr Menchen – fot. 2c),
  • CAM: NX CAM / CAM Express (Marcin Błaszczyk – fot. 2d),
  • CAE: NX CAE, Femap (Michał Sroka – fot. 2e),
  • CAE: Moldex3D (Piotr Menchen – fot. 2c),
  • PDM: Insight, SESP (Krzysztof Kozłowski – fot. 2f).

Konsultacje prowadzili także Partnerzy GM System, tj.:

  • Dematec Polska: Obrabiarki CNC (Jan Pietryga, fot. 3a),
  • CoreTech System: Moldex3D (Cedric Liu, fot. 3b),
  • 3Dconnexion: manipulatory 3D (Mieczysław Trzciński, fot. 3c).

Logo wszystkich Prowadzących warsztaty / konsultacje przedstawiono na fot. 4.

Fot. 2. Część inżynierów aplikacyjnych GM System podczas prowadzenia warsztatów:
a) Adam Budzyński, b) Tomasz Luźniak, c) Piotr Menchen, d) Marcin Błaszczyk, e) Michał Sroka, f) Krzysztof Kozłowski
.
Fot. 3. Warsztaty / konsultacje prowadzone przez Przedstawicieli Partnerów firmy GM System:
a) Jan Pietryga – Dematec Polska, b) Cedric Liu – CoreTech System, c) Mieczysław Trzciński – 3Dconnexion.
Fot. 4. Logo firm prowadzących warsztaty / konsultacje techniczne wraz z logo wybranych produktów.

Drugi dzień jubileuszowej „Integracji 2013” rozpoczął się od oficjalnego powitania Gości przez Prezesa GM System Grzegorza Kazimierczaka wraz z przedstawieniem zespołu tworzącego firmę (fot. 5).

Fot. 5. Oficjalne powitanie Gości spotkania „GM System Integracji 2013”:
a) wystąpienie Prezesa GM System Grzegorza Kazimierczaka, b) przedstawienie zespołu tworzącego firmę GM System.

Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie najważniejszych nowości systemu SOLID EDGE ST6 (fot. 6). Prezentację LIVE, z zastosowaniem przykładów z polskiego przemysłu poprowadził inżynier aplikacyjny GM System, Adam Budzyński.

Szersze opracowanie na ten temat można także pobrać ze strony www.gmsystem.pl.

Fot. 6. Rozwiązania do optymalizacji konstrukcji (również z zastosowaniem obliczeń wykonanych Metodą Elementów Skończonych) należą do ważniejszych nowości następnej generacji SOLID EDGE ST6.

Istotnym elementem spotkania było także ciekawe wystąpienie przedstawiciela firmy DEMATEC Polska nt. oferowanych nowoczesnych obrabiarek CNC (fot. 7). Prezentację pt. „Moc twórczej technologii” poprowadził Jan Pietryga (DEMATEC Polska).

Fot. 7. Prezentacja firmy DEMATEC Polska, dotycząca nowoczesnych obrabiarek CNC, wzbudziła duże zainteresowanie.

Poruszono także istotną kwestię obecności SOLID EDGE na polskich wyższych uczelniach technicznych.

Blok tematyczny pod nazwą „SOLID EDGE w edukacji: sukcesy przyszłych inżynierów wybierających najlepszy system CAD” został rozpoczęty od wystąpienia Mateusza Mazurkiewicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (WIM UTP). Odczytano podziękowanie WIM UTP za dotychczasową udaną współpracę. Poza dostarczaniem przez GM System rozwiązań CAD/CAE (SOLID EDGE i NX), współpraca ta polega także na prowadzeniu przez inżynierów z naszej firmy zajęć ze Studentami WIM UTP nt. praktycznego wykorzystania ww. rozwiązań. Podziękowanie wystosował dr inż. Tomasz Kałaczyński (fot. 8a). Zaprezentowano też wybrany inżynierski projekt dyplomowy, którego tematyka dotyczy zagadnień CAD/CAE w modelu zawieszenia samochodowego (fot. 8b), autorstwa prelegenta.

Fot. 8. Główne elementy wystąpienia Pana Mateusza Mazurkiewicza z WIM UTP: a) podziękowanie za dotychczasową udaną współpracę GM System oraz WIM UTP, b) projekt dyplomowy wykonany w SOLID EDGE.

Przedstawiono także projekty dyplomowe realizowane na kierunku Mechatronika i na Studiach Podyplomowych nt. CAD w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (fot. 9). Zaprezentowali je inżynierowie aplikacyjni GM System, którzy jednocześnie są promotorami przedstawionych prac: Adam Budzyński, Piotr Menchen oraz Maciej Warneński.

Również i w tym przypadku odczytano podziękowania dla GM System za udaną współpracę, które wystosował Dyrektor Instytutu Informatyki i Mechatroniki, dr Włodzimierz Masierak.

Fot. 9. Wybrane studenckie projekty inżynierskie, wykonane w SOLID EDGE w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczące takich zagadnień jak: a) modelowanie powierzchniowe, b) parametryzacja konstrukcji,
c) kinematyka układów kroczących.
Promotorami tych prac są inżynierowie aplikacyjni GM System: Adam Budzyński, Piotr Menchen oraz Maciej Warneński.

Głównym elementem bloku tematycznego pod nazwą „SOLID EDGE w przemyśle” było wystąpienie pt. „Zastosowanie SOLID EDGE w praktyce inżynierskiej firmy PKI WILK: projektowanie stacji transformatorowych oraz elementów ich wyposażenia elektrycznego” (fot. 10). Poprowadzili je: Jan Wilk (Dyrektor ds. Technicznych firmy PKI WILK) oraz Adam Budzyński (GM System, współpracujący z firmą PKI WILK w ww. zakresie). Wystąpienie to wzbudziło duże zainteresowanie, m.in. dlatego, że zastosowanie SOLID EDGE w profesjonalnej branży elektrotechnicznej jest jednym z ciekawszych oraz coraz częściej pojawiających się obszarów zastosowań tego rozwiązania CAD.

Fot. 10. Firma PKI WILK wykorzystuje SOLID EDGE w branży elektrotechnicznej do projektowanie kompletnych stacji transformatorowych: a) widok ogólny stacji typu, b) wybrane warianty stacji typu różniące się rodzajem obsługi, rozmiarami oraz sposobem zadaszenia, c) przykładowe modele transformatorów olejowych wykorzystywane w projektach PKI WILK.

Zwieńczeniem prezentacji inżynierskich było wystąpienie poświęcone najbardziej zaawansowanemu środowisku CAD/CAM/CAE na współczesnym rynku, jakim jest system NX, również produkowany przez Siemens. Prezentację pt. „NX – zintegrowane rozwiązanie high-end dla procesów projektowania, symulacji i wytwarzania” (fot. 11) poprowadzili wspólnie inżynierowie
GM System: Piotr Menchen (zagadnienia CAD oraz CAM) i Michał Sroka (zagadnienia CAE).

Piotr Menchen szczegółowo przedstawił proces technologicznego modelowania elementu blaszanego (fot. 11a) oraz projektowania narzędzia do jego wytwarzania – wykrojnika (fot. 11b). Michał Sroka obszernie omówił rozwiązania obliczeniowe CAE, dostępne w systemie NX,
z uwzględnieniem funkcjonalności służących do wytrzymałościowej analizy MES ww. części blaszanej (fot. 11c). Ponownie zabierając głos, Piotr Menchen przybliżył aspekty obróbki CAM wybranych elementów kształtujących ww. wyrób, wchodzących w skład wykrojnika.

Zwracano uwagę, iż ww. środowiska CAD, CAM oraz CAE są ze sobą asocjatywnie powiązane, co jest jedną z najbardziej istotnych zalet stosowania zintegrowanego systemu NX.

Fot. 11. Podczas prezentacji na temat środowiska high-end NX szeroko poruszono m.in. następujące zagadnienia:
a) technologiczne modelowanie elementu blaszanego, b) projektowanie narzędzia do jego wytwarzania, tj. wykrojnika,
c) analizy wytrzymałościowe MES oraz inne zagadnienia CAE, d) obróbka CAM wybranych elementów kształtujących wykrojnika.

Jak zawsze podczas trwania spotkań Klientów GM System, rozlosowano cenne nagrody. Wśród osób, które wypełniły ankiety, rozlosowaliśmy m.in. nowoczesne tablety oraz profesjonalne akcesoria komputerowe. Na fot. 12 przedstawiamy logo sponsorów nagród, którymi poza GM System są: Siemens, DEMATEC oraz 3Dconnexion. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.

Fot. 12. Sponsorzy nagród rozlosowanych dla Gości spotkania „Integracja 2013”.

Po merytorycznych wystąpieniach inżynierskich, przyszedł czas na odpoczynek i rozrywkę.

Po południu zorganizowano gry integracyjne, przygotowane przez profesjonalną firmę eventow’ą, tym razem pod hasłem „Rescue Team”. Wszyscy nasi Goście mogli osobiście poczuć adrenalinę towarzyszącą działaniom zespołów ratowniczych, ze wspinaczką wysokościową włącznie!

Po kolacji, rozpoczął się wieczór tematyczny, którego ważniejszym elementem był dancing. Radosna zabawa w miłym towarzystwie trwała do białego rana.

Dodać należy, że liczba Uczestników spotkania była jeszcze większa, niż podczas poprzedniej edycji, co stało się już regularną tendencją.

Opinie na temat spotkania, zarówno części oficjalnych (inżynierskich) oraz nieoficjalnych (wieczorowych) były bardzo przychylne.

Jest to dla nas duża radość i jednocześnie dowód, iż oferta GM System oraz treść i forma spotkań z cyklu „Integracja” jest atrakcyjna dla naszych Klientów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, a także naszym Partnerom za udział w tegorocznej edycji i zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych spotkaniach.

Do szybkiego zobaczenia!

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: