Simcenter Amesim

Simcenter Amesim (dawniej LMS Imagine.Lab AMESim) to oprogramowanie symulacyjne do przeprowadzania różnego typu analiz mechatronicznych. Idea modelowania obiektowego umożliwia stworzenie modelu matematycznego bez konieczności posiadania modelu CAD projektowanej lub optymalizowanej konstrukcji. W rezultacie użytkownik poznaje zachowania rzeczywistego systemu na etapie bardzo wczesnej fazy koncepcyjnej.

Co oferuje Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim to wielodziedzinowa platforma symulacyjna, która już na etapie wczesnej fazy koncepcyjnej (model CAD nie jest wymagany) umożliwia analizę i optymalizację działania rzeczywistego systemu.

Projektowanie odbywa się na zasadzie modelowania obiektowego, czyli złożenia systemu z komponentów (ikon/bloczków) dostępnych w bibliotekach. Każdy taki komponent zawiera model matematyczny opisujący rzeczywiste procesy w nim zachodzące. Po złożeniu całego obiektu i kompilacji modelu otrzymujemy układ równań opisujący procesy zachodzące w rzeczywistej konstrukcji.

Simcenter Amesim posiada ponad 4500 komponentów, z różnych dziedzin inżynierskich poukładanych w 45 tematycznych bibliotekach. Dzięki temu oprogramowanie umożliwia nie tylko szczegółowe analizy jednej dziedziny (np. hydrauliki), ale również szeroko pojęte analizy mechatroniczne (np. kompleksową analizę konstrukcji pod kątem termiki, hydrauliki, elektryki i mechaniki).

 

 

Simcenter 1D - GM System

Funkcjonalności Simcenter Amesim

Łatwy w opanowaniu interfejs graficzny
Simcenter Amesim posiada przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika. Modelowanie i analiza przeprowadzana jest w czterech prostych krokach (złożenie modelu z komponentów dostępnych w tematycznych bibliotekach; wybór odpowiedniej interpretacji fizycznej dla poszczególnych elementów systemu oraz kompilacja do układu równań; ustalenie wartości parametrów początkowych w komponentach; obliczenia numeryczne i analiza wyników).

Wielodziedzinowe analizy
Oprogramowanie posiada 45 tematycznych bibliotek z różnych dziedzin inżynierskich. W bibliotekach tych znajduje się ponad 4500 gotowych komponentów związanych między innymi z mechaniką, hydrauliką, pneumatyką, przepływami, przemianami fazowymi, elektryką, elektromechaniką, termiką, analizami różnego rodzaju przekładni, analizami silników spalinowych i elektrycznych, magazynowaniem i zarządzaniem energią układu.

 

Tworzenie własnych komponentów
Simcenter Amesim umożliwia modyfikację istniejących modeli, jak również tworzenie własnych komponentów oraz bibliotek. Użytkownik może analizować swój komponent wspólnie z już istniejącymi.

Algorytmy obliczeniowe
Oprogramowanie posiada 17 algorytmów obliczeniowych wybieranych automatycznie w zależności od rodzaju przeprowadzanej analizy (użytkownik może mieć wpływ na wybór algorytmu oraz jego parametrów). Simcenter Amesim umożliwia analizy stanów ustalonych, jak i nieustalonych w dziedzinie czasu oraz analizy w dziedzinie częstotliwości.

 

Szybkie obliczenia
Simcenter Amesim korzysta z zaawansowanej technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej wielu procesorów oraz procesorów wielordzeniowych, co w rezultacie przekłada się na szybsze uzyskanie wyników obliczeń.

Wielokrotne analizy i optymalizacja

Simcenter Amesim umożliwia przeprowadzanie wielokrotnych analiz z różnymi wartościami parametrów początkowych dla poszczególnych komponentów i porównywanie wyników kolejnych obliczeń. Daje to użytkownikowi wiedzę, jaki zestaw parametrów powinien dobrać dla projektowanego systemu, aby uzyskać optymalną pracę rzeczywistej konstrukcji.
Oprogramowanie umożliwia również automatyczne przeprowadzanie optymalizacji parametrów projektowanej konstrukcji na bazie specjalnych algorytmów matematycznych.

 

Analiza wyników
Simcenter Amesim posiada zaawansowaną funkcję post-processingu, umożliwiając przejrzystą i efektywną analizę otrzymanych wyników za pomocą tabel, różnego rodzaju wykresów oraz animacji pracy projektowanego systemu w przestrzeni 3D.

Współpraca z innym oprogramowaniem
Simcenter Amesim umożliwia pełną współpracę z oprogramowaniem Matlab/Simulink, LabView, Simcenter 3D Motion, LMS Virtual.Lab Motion, MSC ADAMS oraz STAR-CCM+, STAR-CD i ANSYS Fluent. Posiada również możliwość importu wyników obliczeń strukturalnych przeprowadzonych Metodą Elementów Skończonych.

 

+
Opis programu

Co oferuje Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim to wielodziedzinowa platforma symulacyjna, która już na etapie wczesnej fazy koncepcyjnej (model CAD nie jest wymagany) umożliwia analizę i optymalizację działania rzeczywistego systemu.

Projektowanie odbywa się na zasadzie modelowania obiektowego, czyli złożenia systemu z komponentów (ikon/bloczków) dostępnych w bibliotekach. Każdy taki komponent zawiera model matematyczny opisujący rzeczywiste procesy w nim zachodzące. Po złożeniu całego obiektu i kompilacji modelu otrzymujemy układ równań opisujący procesy zachodzące w rzeczywistej konstrukcji.

Simcenter Amesim posiada ponad 4500 komponentów, z różnych dziedzin inżynierskich poukładanych w 45 tematycznych bibliotekach. Dzięki temu oprogramowanie umożliwia nie tylko szczegółowe analizy jednej dziedziny (np. hydrauliki), ale również szeroko pojęte analizy mechatroniczne (np. kompleksową analizę konstrukcji pod kątem termiki, hydrauliki, elektryki i mechaniki).

 

 

Simcenter 1D - GM System
+
Funkcjonalności

Funkcjonalności Simcenter Amesim

Łatwy w opanowaniu interfejs graficzny
Simcenter Amesim posiada przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika. Modelowanie i analiza przeprowadzana jest w czterech prostych krokach (złożenie modelu z komponentów dostępnych w tematycznych bibliotekach; wybór odpowiedniej interpretacji fizycznej dla poszczególnych elementów systemu oraz kompilacja do układu równań; ustalenie wartości parametrów początkowych w komponentach; obliczenia numeryczne i analiza wyników).

Wielodziedzinowe analizy
Oprogramowanie posiada 45 tematycznych bibliotek z różnych dziedzin inżynierskich. W bibliotekach tych znajduje się ponad 4500 gotowych komponentów związanych między innymi z mechaniką, hydrauliką, pneumatyką, przepływami, przemianami fazowymi, elektryką, elektromechaniką, termiką, analizami różnego rodzaju przekładni, analizami silników spalinowych i elektrycznych, magazynowaniem i zarządzaniem energią układu.

 

Tworzenie własnych komponentów
Simcenter Amesim umożliwia modyfikację istniejących modeli, jak również tworzenie własnych komponentów oraz bibliotek. Użytkownik może analizować swój komponent wspólnie z już istniejącymi.

Algorytmy obliczeniowe
Oprogramowanie posiada 17 algorytmów obliczeniowych wybieranych automatycznie w zależności od rodzaju przeprowadzanej analizy (użytkownik może mieć wpływ na wybór algorytmu oraz jego parametrów). Simcenter Amesim umożliwia analizy stanów ustalonych, jak i nieustalonych w dziedzinie czasu oraz analizy w dziedzinie częstotliwości.

 

Szybkie obliczenia
Simcenter Amesim korzysta z zaawansowanej technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie mocy obliczeniowej wielu procesorów oraz procesorów wielordzeniowych, co w rezultacie przekłada się na szybsze uzyskanie wyników obliczeń.

Wielokrotne analizy i optymalizacja

Simcenter Amesim umożliwia przeprowadzanie wielokrotnych analiz z różnymi wartościami parametrów początkowych dla poszczególnych komponentów i porównywanie wyników kolejnych obliczeń. Daje to użytkownikowi wiedzę, jaki zestaw parametrów powinien dobrać dla projektowanego systemu, aby uzyskać optymalną pracę rzeczywistej konstrukcji.
Oprogramowanie umożliwia również automatyczne przeprowadzanie optymalizacji parametrów projektowanej konstrukcji na bazie specjalnych algorytmów matematycznych.

 

Analiza wyników
Simcenter Amesim posiada zaawansowaną funkcję post-processingu, umożliwiając przejrzystą i efektywną analizę otrzymanych wyników za pomocą tabel, różnego rodzaju wykresów oraz animacji pracy projektowanego systemu w przestrzeni 3D.

Współpraca z innym oprogramowaniem
Simcenter Amesim umożliwia pełną współpracę z oprogramowaniem Matlab/Simulink, LabView, Simcenter 3D Motion, LMS Virtual.Lab Motion, MSC ADAMS oraz STAR-CCM+, STAR-CD i ANSYS Fluent. Posiada również możliwość importu wyników obliczeń strukturalnych przeprowadzonych Metodą Elementów Skończonych.

 

+
Do pobrania

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  web@gmsystem.pl

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

Profile użytkowników szkoleń Simcenter Amesim

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Simcenter Amesim. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów CAx. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D
+
Terminy szkoleń

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt:  web@gmsystem.pl

+
Jak zarezerwować szkolenie?

Jak zarezerwować szkolenie?

Szkolenie rezerwujemy przy pomocy kalendarza dostępnego na naszej stronie i formularza kontaktowego na stronie opisującej dane szkolenie.

Na kalendarzu wybieramy (klikamy) interesujące nas szkolenie.
Za pomocą formularza kontaktowego potwierdzamy wstępnie chęć uczestnictwa.

Otrzymają od nas państwo dodatkowe informacje dotyczące wybranego szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa uczestnik opłaca udział w szkoleniu.

+
Profile użytkowników

Profile użytkowników szkoleń Simcenter Amesim

Szkolenie podstawowe
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Simcenter Amesim. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAE. Zalecana znajomość obsługi komputera, oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Konsultacje
Konsultacje są najbardziej zaawansowanym modelem szkolenia. Zakres tematyczny ustalany jest z klientem indywidualnie i może obejmować zarówno wybrane zagadnienia z oferowanych szkoleń, jak i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Czas trwania oraz miejsce tych spotkań są ustalane z klientem indywidualnie.

Sugerowana ścieżka rozwoju: Szkolenie podstawowe » Konsultacje

+
Po co szkolenie?

Jaka wartość dodają szkolenia?

Stopień znajomości programu wykorzystywanego programu jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość i szybkość pracy.

Szkolimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zdobytą wiedzę. Prowadzimy szkolenia w sposób, który corocznie przyciąga setki uczestników. Zespół wysoko wykwalifikowanych trenerów każdego dnia dzieli się z uczestnikami szkoleń swoją wiedzą. Nowoczesne sale szkoleniowe oraz małe grupy są kluczem naszego sukcesu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu oferowanych produktów CAx. W naszych szkoleniach biorą udział zarówno pracownicy firm będących użytkownikami systemów CAx, jak i osoby prywatne oraz studenci. Nasze ośrodki szkoleniowe z profesjonalnie przygotowanymi stanowiskami znajdują się we Wrocławiu oraz Bydgoszczy. Dzięki mobilnym salom szkoleniowym jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenia w dowolnej lokalizacji. Realizujemy zamówienia zarówno w siedzibie Klienta, jak i w innych wspólnie ustalonych lokalizacjach.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D

SIMCENTER AMESIM - analizy systemów wielodziedzinowych

Simcenter Amesim to nowoczesne środowisko symulacyjne integrujące ze sobą różne dziedziny inżynierskie, przeznaczone zarówno dla konstruktorów, jak i dla analityków, którzy w fazie koncepcyjnej muszą dostarczyć szereg informacji na temat projektowanego lub optymalizowanego systemu.

Korzyści z używania Simcenter Amesim:

simcenter-1d-ico1

Jednoczesna analiza wielu dziedzin

45 tematycznych bibliotek (4500 komponentów z różnych dziedzin inżynierskich) zawartych w oprogramowaniu umożliwia analizę projektowanego systemu pod różnym kątem.

simcenter-1d-ico2

Koncepcja, analiza i optymalizacja

Poprawa parametrów projektowanej konstrukcji na bazie wirtualnego prototypu w fazie koncepcyjnej przyczynia się do poprawy właściwości i optymalizacji działania rzeczywistego systemu.

simcenter-1d-ico3

Oszczędność czasu i pieniędzy

Oprogramowanie umożliwia stworzenie wirtualnego prototypu, jego analizę i optymalizację. Przekłada się to na oszczędność czasu i pieniędzy związaną ze zmniejszeniem do minimum ilości wyprodukowanych rzeczywistych prototypów i ich testami.

Firma GM System jest polskim dostawcą programu Simcenter Amesim

Wdrożenie systemu Simcenter Amesim pozwala na znaczącą redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów.