Czytelne instrukcje montażowe 3D, czyli przykład rozwiązania QuadriSpace dla firmy Metaltech

QuadriSpace Pages3D to jedno z narzędzi wchodzących w skład pakietu Document3D, służące do tworzenia kompletnych stron katalogowych dokumentacji technicznej z wykorzystaniem już istniejących modeli 3D CAD. Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie m.in. instrukcji (de)montażowych, obsługowych, produkcyjnych, czy ilustrowanych katalogów części. Finalna postać takich instrukcji może być publikowana w postaci interaktywnej (3D PDF, HTML5, Reader3D), jak również w tradycyjnej wersji do druku. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane…

Read more
Karta dodatku do zarządzania właściwościami Solid Edge.

Application Programming Interface dla Solid Edge

Jak doskonale wiadomo, portfolio produktów Solid Edge ST10 przenosi proces rozwoju produktu na wyższy poziom w każdym jego aspekcie. Tak jak każde inne rozwiązanie pudełkowe, Solid Edge posiada zestaw funkcjonalności mający spełnić wymagania jak największej rzeszy użytkowników. Trudno więc wymagać od niego dopasowania do szczegółowych wymagań każdego z przedsiębiorstw, w którym jest wykorzystywany. Jednakże producent oprogramowania, firma Siemens, pozostawił szeroko otwartą furtkę pozwalającą na dostosowanie jego…

Read more

W poszukiwaniu projektu idealnego, czyli przykłady zastosowań modelowania parametrycznego oraz optymalizacji CAD w systemie 3D/2D Solid Edge

1. Wstęp – celowość stosowania modelowania parametrycznego we współczesnej branży CAD W pracy przedstawiono wybrane przykłady modelowania parametrycznego w branży mechanicznej, możliwego 
do zaistnienia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań CAD 3D/2D (na przykładzie systemu SIEMENS Solid Edge). Modelowanie parametryczne jest jedną z metod prowadzenia zaawansowanych prac projektowych, polegającą na tym, iż w geometrycznym modelu wybranego produktu wyróżnia oraz charakteryzuje się istotne wielkości zmienne. Odpowiednia…

Read more

Wykorzystanie Solid Edge do wizualizacji 3D/2D 
montażu i demontażu broni palnej

1. Wstęp – celowość stosowania rozwiązań 3D/2D w wojskowych procesach dydaktycznych Do ważnych obszarów wiedzy we współczesnej branży obronnej należą montaż oraz demontaż broni palnej. Prawidłowe i wczesne nauczenie właściwych osób przeprowadzania poprawnego i szybkiego montażu/demontażu broni wydaje się celowe ze względu na konieczność późniejszego powtarzania tych działań w zróżnicowanych warunkach, często stresogennych i wrogich. Poza działaniami bojowymi, czynności te zachodzą także podczas przekazywania broni,…

Read more

Różne metody łączenia siatek w NX CAE na przykładzie konstrukcji pokrywy pieca węglowego

W niniejszym artykule, który jest kolejną częścią cyklu edukacyjnego MES, chciałbym przedstawić możliwości łączenia siatek w systemie NX CAE, na przykładzie konstrukcji pokrywy pieca węglowego. Model ten został zaprojektowany przez jednego z naszych klientów. W ramach konsultacji, w celu weryfikacji utworzonego projektu, przeprowadzona została analiza statyczna. Zaprojektowany model CAD został poddany uproszczeniu w postaci usunięcia niepotrzebnych elementów, następnie z obiektu 3D utworzono obiekty powierzchniowe (rys.…

Read more