Ciekawe projekty studenckie z różnorodnych branż inżynierskich wykonane w SOLID EDGE, część 3

1. Wprowadzenie

W poprzednich częściach naszego opracowania przedstawiliśmy Państwu ciekawe projekty studenckie wykonane w SOLID EDGE, które pochodziły z następujących branż inżynierskich:

 • robotyka,
 • motoryzacja,
 • modelowanie powierzchniowe,
 • parametryzacja konstrukcji,
 • obliczenia inżynierskie MES,

W kolejnej, trzeciej już części tego cyklu, przedstawimy Państwu wybrane projekty studenckie, należące do takich dziedzin, jak:

 • lotnictwo,
 • budownictwo.

2. Projekty z branży LOTNICTWO

 • „Projekt płatowca samolotu”, Autor: Robert Romanowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
  Projekt ten jest integralną częścią pracy dyplomowej.
  Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowy poziom szczegółowości projektu, a także czytelne i wizualnie atrakcyjne przedstawienie efektu końcowego.

Projekt płatowca samolotu w Solid Edge

 • „Wzmacniacz hydrauliczny śmigłowca”, Autorzy: Tadeusz Leszczyński, Daniel Januszewski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt powstał w ramach realizacji pracy inżynierskiej.
  W pracy przedstawiono zasady pracy układu wspomagania hydraulicznego śmigłowca, a jednym z opisywanych elementów był wzmacniacz hydrauliczny. Również i tutaj uwagę zwraca duża dbałość o szczegóły.

Wzmacniach hydrauliczny helikoptera w Solid Edge

3. Projekty z branży BUDOWNICTWO

 • „Projekt parterowego domu mieszkalnego”, Autor: Łukasz Śmiechowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Model powstał w ramach studiów podyplomowych.
  Projekt ten stanowi kolejny z wielu dowodów, iż SOLID EDGE – poza typową mechaniką, do której jest domyślnie przeznaczony – sprawdza się również w innych branżach projektowych, nawet tak specyficznych, jak budownictwo.

Projekt hali stalowej w Solid Edge

 • „Projekt hali stalowej”, Autor: Iwona Majcher, Wyższa Szkoła Gospodarki
  w Bydgoszczy.
  Projekt jest integralną częścią pracy podyplomowej.
  Model 3D hali stalowej powstał na bazie istniejącej dokumentacji 2D, wykonanej uprzednio w aplikacji 2D, którą to dokumentację wczytano bezpośrednio
  do środowiska 3D SOLID EDGE. W projekcie uwzględniono szereg typowych profili hutniczych, poszycie oraz fundament.
  Autorka zwróciła szczególną uwagę na asocjatywność dokumentacji, tj. fakt automatycznej i poprawnej aktualizacji odpowiedniej dokumentacji 2D wraz z listami części BOM – natychmiast po wprowadzeniu zmian w modelu 3D.

 • „Elementy żelbetowe i elementy hali stalowej”, Autor: Krzysztof Gąsior, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
  Modele te były wykonane w ramach uczestnictwa w Kole Naukowym Solid Edge.
  Również i na tym przykładzie, w bardzo udany i ciekawy sposób udowodniono przydatność SOLID EDGE do zastosowań w budownictwie.

 • „Modelowanie instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych na przykładzie projektu budynku biura podróży”, Autor: Wojciech Szczepaniak, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt jest integralną częścią pracy podyplomowej.
  Prace rozpoczęto od zaimportowania do środowiska 3D SOLID EDGE głównych wytycznych przedstawionych w dokumentacji 2D, utworzonej uprzednio w aplikacji 2D. W projekcie zwrócono uwagę na dokładne zamodelowanie fundamentu, zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych, stolarki okiennej, drzwi, a także przyborów sanitarnych, grzejników, jak i całych instalacji: wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.
  Na podstawie modelu 3D, wygenerowano budowlaną dokumentację 2D.

 • „Projekt mobilnej platformy mieszkalnej, czyli drewniany ruchomy dom”, Autor: Wojciech Cupa, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt powstał w celu opracowania pracy podyplomowej.
  Zamodelowany dom jest konstrukcją drewnianą, spoczywającą na platformie kołowej, dzięki czemu można go przemieszczać. Podczas projektowania uwzględniono istotne zagadnienia warsztatu budowlanego.
  Zwrócono także uwagę na kwestię renderingu.

 • 3.6. „Kominkowy wkład grzewczy o zwiększonej estetyce”, Autor: Tomasz Dreżewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
  Model został wykonany w ramach uczestnictwa w Kole Naukowym Solid Edge.
  Jest to projekt łączący w sobie branżę budowlaną (kwestie zabudowy wkładu grzewczego) oraz technologii mechanicznej (stalowo – żeliwne elementy składowe).

Kolejne projekty z innych branży inżynierskich wykonane przez studentów w systemie SOLID EDGE przedstawimy Państwu już wkrótce.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: