Ciekawe projekty studenckie z różnorodnych branż inżynierskich wykonane w SOLID EDGE, część 2

1. Wprowadzenie

Firma GM SYSTEM znana jest z tego, iż od wielu lat wdraża m.in. system SOLID EDGE w polskim przemyśle, ale także na polskich uczelniach.

Dzięki temu, możemy przyczynić się do tego, że pracodawcy łatwiej mogą zatrudnić poszukiwanych absolwentów ze znajomością tego ważnego systemu CAD, a studenci/absolwenci szybciej znajdują ambitną pracę w zawodzie inżyniera.

W niniejszym cyklu artykułów na naszym blogu, prezentujemy ciekawe projekty studenckie wykonane w SOLID EDGE podczas realizacji prac inżynierskich i magisterskich.

Dlatego też, rozpoczęliśmy i obecnie kontynuujemy cykl opracowań, w którym przedstawiamy Państwu ciekawe projekty studentów wykonane w SOLID EDGE.

Projekty te dotyczą różnorodnych branż przemysłowych.

W poprzedniej (pierwszej) części przedstawiliśmy Państwu przykładowe projekty z następujących dziedzin:

 • robotyka,
 • motoryzacja.

W niniejszej (drugiej) części opracowania, pragniemy zademonstrować projekty dotyczące następujących branż:

 • modelowanie powierzchniowe,
 • parametryzacja konstrukcji.
 • obliczenia inżynierskie MES.

2. Projekty z branży MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE

 • „Butelka do soku w kształcie wyciśniętej pomarańczy”, Autor: Joanna Lackowska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt został utworzony na potrzeby obrony pracy podyplomowej.
  Uwagę zwraca spore zaangażowanie w zakresie stosowania rozwiązań do modelowania powierzchniowego (wraz z analizą otrzymanej geometrii), jak również znacząca kreatywność w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Ciekawe projekty studenckie wykonane w Solid Edge

 • „Drakkar – łódź wikingów”, Autor: Tadeusz Dołkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt powstał w ramach realizacji pracy na studiach podyplomowych.
  Łódź wikingów została zamodelowana na podstawie dokumentacji, bazującej w sporej mierze na obiektach muzealnych. Sporo pracy włożono w to, aby model możliwie dokładnie odzwierciedlał obiekt oryginalny, praca ta ma więc w sobie elementy inżynierii odwrotnej.

Ciekawe projekty studenckie wykonane w Solid Edge

Ciekawe projekty studenckie wykonane w Solid Edge

 • „Pilot TV”, Autor: Łukasz Lesiński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
  Model został wykonany w ramach uczestnictwa w Kole Naukowym Solid Edge.
  Poza zagadnieniami typowymi dla modelowania powierzchniowego, model wyróżnia się również dbałością w kwestii modelowania typowych elementów wyprasek, takich jak pochylenia ścianek, sieci żeber, występy montażowe, etc.

Ciekawe projekty studenckie wykonane w Solid Edge

 • „Sprzęt zachowania czystości – wyciskacz mopa”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
  Model był wykonany w ramach uczestnictwa w Kole Naukowym Solid Edge.
  Również i w tym przypadku, model jest dopracowany pod względem technologicznym z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na grubości ścianek, zastosowanie odpowiednich promieni, lokalizację żeber, a także uwzględniono kwestie ergonomii pracy użytkownika końcowego.

3. Projekty z branży PARAMETRYZACJA KONSTRUKCJI

 • „System parametrycznego projektowania mebli”, Autor: Łukasz Śmiechowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Model powstał na potrzeby obrony pracy podyplomowej.
  Autor zajął się modelowaniem całych systemów mebli drewnianych i dla ich wybranej grupy wyróżnił najistotniejsze parametry definiujące ich geometrię (zmienne wymiarowe, skalarne i logiczne). Następnie Autor powiązał te parametry z arkuszem kalkulacyjnym otrzymując możliwość elastycznego sterowania postacią geometryczną całej rodziny mebli. W pracy zwrócono uwagę na aspekt automatyzacji procesu projektowego.

 • „Parametryczne modelowanie prefabrykatów żelbetowych”, Autor: Malwina Wilbrandt, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt jest integralną częścią pracy podyplomowej.
  Autorka opracowała system elastycznego sterowania wartościami podstawowych parametrów konstrukcyjnych dla modeli półfabrykatów żelbetowych.
  Sterowanie może odbywać się bezpośrednio z poziomu SOLID EDGE, jak też z poziomu zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego.
  Praca jest ciekawa również i z tego względu, iż udowodniono w niej, że SOLID EDGE może być równie dobrze stosowany w branży budowlanej.

 • „System parametrycznego projektowania CAD grzejnika łazienkowego”, Autor: Rafał Poliński, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Model powstał na potrzeby obrony pracy podyplomowej.
  W pracy przedstawiono metodę zautomatyzowanego aktualizowania geometrii modelu 3D grzejnika łazienkowego, po zmianie odpowiednich wymagań lub też po wskazaniu innego wariantu grzejnika typowego.
  Sterowanie geometrią 3D odbywa się z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. W pracy, poza odpowiednią zmianą modelu 3D, zwrócono uwagę na aktualizację dokumentacji 2D oraz właściwości fizycznych i niestandardowych.

4. Projekty z branży OBLICZENIA INŻYNIERSKIE MES

 • „Modyfikacja konstrukcji wybranej kratownicy z zastosowaniem analizy wytrzymałościowej MES”, Autor: Wojciech Wiśniewski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Projekt powstał na potrzeby obrony pracy inżynierskiej.
  Praca ma na celu analizę wytrzymałościową MES konstrukcji kratownicowej, często obecnej na boiskach do koszykówki, czyli kratownicy utrzymującej tarczę kosza.
  Po otrzymaniu wyników odkształceń dla początkowej postaci konstrukcyjnej, Autor zaproponował wprowadzenie zmian w geometrii kratownicy,
  po wprowadzeniu których, jej ugięcie zmniejszyło się.

 • ” Wybrane zagadnienia analizy dynamicznej i wytrzymałościowej budowlanych konstrukcji stalowych typu wieżowego o przekroju rurowym z zastosowaniem MES”, Autorzy: Mirosław Nowiński, Renata Walendowska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
  Model powstał na potrzeby obrony pracy podyplomowej.
  W pracy przeprowadzono analizę drgań własnych trzonów rurowych konstrukcji wieżowych poprzez wyznaczenie okresu drgań własnych I i II postaci.
  Dokonano także analizy naprężeń i przemieszczeń występujących przy krawędziach otworu technologicznego zlokalizowanego w powłoce trzonu rurowego. W analizach uwzględniono kilka wariantów, zarówno dla geometrii, jak i dla warunków brzegowych, uwzględniano np. obciążenie wiatrem.

Kolejne projekty z innych branży inżynierskich wykonane przez studentów w systemie SOLID EDGE przedstawimy Państwu już wkrótce.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: